WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит статутного капіталу - Курсова робота

Аудит статутного капіталу - Курсова робота

товариства
Сума підписки на акції за номінальною вартістю відповідно до засновницьких документів 46 40
Одночасно на суму емісійного доходу 46 421
Кошти від акціонерів у вигляді ТМЦ 20,22 46
Кошти від акціонерів у вигляді основних засобів 10 46
Кошти, внесені акціонерами через касу 30 46
Кошти, внесені акціонерами через банк 31 46
Сума незавершених об'єктів капітальних вкладень, внесених акціонерами 151 46
Вартість товарів, внесених акціонерами 28 46
Вартість готової продукції, внесеної акціонерами 26 46
Вартість цінних паперів інших підприємств, внесених акціонерами 14 46
Вартість нематеріальних активів, внесених акціонерами 12 46
Відображення статутного капіталу на момент реєстрації акціонерного товариства 46 40
Збільшення і зменшення статутного капіталу
Додаткові внески засновників до реєстрації рішення про збільшення статутного капіталу 10,11,12, 20,22,26, 28,30,31 46
Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткової емісії акцій 46 40
Збільшення статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій 443 40
Зменшення статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій 40 672
Збільшення статутного капіталу в зв'язку зіндексацією основних засобів 423 40
Викуплені акції у акціонерів 451 31
Анульовано акції, раніше викуплені у акціонерів за номінальною вартістю 40 451
Анульовано акції, викуплені у акціонерів за ціною, вищою за номінальну вартість 421 451
Збільшено статутний капітал за рахунок обміну облігацій на акції 52 40
Збільшено статутний капітал за рахунок резервного капіталу 43 40
Збільшено статутний капітал за рахунок нерозподілених прибутків минулих років 44 40
Зменшення статутного капіталу в зв'язку з відрахуванням частини сум акцій до резервного капіталу 40 43
Збільшена вартість акцій за рахунок дочірніх підприємств 682 40
Зменшення номінальної вартості акцій за рахунок дочірніх підприємств 40 682
Облік статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю
Товариство з обмеженою відповідальністю формує статутний капітал, розділений на частини, розмір якого визначається засновницькими документами. мінімальний розмір статутного капіталу повинен бути не менше 625 мінімальних заробітних плат. Під час реєстрації засновники повинні внести не менше 30% суми, вказаної в засновницьких документах. Повністю внесок повинен бути сплаченим протягом року після реєстрації товариства.
Статутний капітал збільшується за рахунок:
o збільшення числа засновників;
o додаткових внесків засновників;
o збільшення внесків за рахунок прибутку товариства.
Зменшується статутний капітал внаслідок:
o виходу одного або декількох засновників;
o покриття збитків товариства за рахунок внесків учасників.
Рішення товариства про зменшення статутного капіталу набирає чинності не раніше, ніж через 3 місяці після державної реєстрації та публікації про це у встановленому законодавством порядку. Не допускається зменшення статутного капіталу при явній незгоді кредитора.
Таблиця 5.3
Облік статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю
Зміст господарської операції Дебет Кредит
Формування статутного капіталу при створенні товариства
Кошти від засновників до реєстрації ТОВ у вигляді ТМЦ 20,22 46
Кошти від засновників до реєстрації ТОВ у вигляді основних засобів 10 46
Кошти, внесені засновниками через касу 30 46
Кошти, внесені засновниками до реєстрації ТОВ через банк 31 46
Вартість незавершених об'єктів капітальних вкладень, внесених засновниками до реєстрації ТОВ 151 46
Вартість товарів, внесених засновниками 28 46
Вартість готової продукції, внесеної засновниками 26 46
Вартість цінних паперів інших підприємств, внесених засновниками 14 46
Вартість нематеріальних активів, внесених засновниками 12 46
Відображення статутного капіталу на момент реєстрації ТОВ 46 40
Внески засновників протягом року після реєстрації ТОВ:
- основних засобів
- нематеріальних активів
- товарів
- матеріальних цінностей
- цінних паперів
- грошових коштів 152
12
28
20,22
14
30,31 46
46
46
46
46
46
Повернення внеску засновнику 40 67
Збільшення і зменшення статутного капіталу
Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків учасників 10,11,12, 20,22,26, 28,30,31 40
Збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку 44 40
Сума, відшкодована засновнику у зв'язку з виходом з товариства 40
46
46
10,11,12, 20,22,28, 30, 31
Нарахована частка прибутку засновнику, що виходить з ТОВ 40 44
Виплачені дивіденди засновнику, що виходить з ТОВ 40 671
Облік статутного капіталу приватного підприємства
Приватні підприємства формують майно відповідно до засновницьких документів. При цьому законодавство України не вимагає обов'язкового формування статутного капіталу - власник сам встановлює його розмір. Джерелом формування статутного капіталу є грошові кошти та майно, що знаходиться у власності засновника.
Статутний капітал приватного підприємства обліковується на рахунку 40 "Статутний капітал".
Зміни в статутному капіталі відбуваються за рахунок прибутку підприємства або додаткового внеску засновника.
Таблиця 5.4
Облік статутного капіталу приватного підприємства
Зміст господарської операції Дебет Кредит
Кошти, отримані від засновника у вигляді матеріальних цінностей 20,22 40
Кошти, отримані від засновника у вигляді основних засобів 10 40
Кошти, внесені засновником через касу 30 40
Кошти, внесені засновником через банк 31 40
Вартість товарів, внесених засновником 28 40
Вартість нематеріальних активів, внесених засновником 12 40
Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків 10,11,12, 20,22,28, 30,31 40
Збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку 44 40
6. Збір аудиторських доказів та формування робочих документів
Нормативом 14 "Аудиторські докази" зазначено, що аудитор повинен одержати таку кількість аудиторських доказів, яка б забезпечила спроможність зробити необхідні висновки, при використання яких буде підготовлено аудиторський висновок.
Аудиторські докази одержуються в результаті належного поєднання тестів системи контролю та процедур перевірки на суттєвість. За деяких обставин докази можуть бути одержані тільки в результаті процедур перевірки на суттєвість.
Аудиторські докази - інформація, одержана аудитором для вироблення думок, на яких ґрунтується підготовка аудиторського висновку та звіту. Аудиторські докази складаються з первинних документів та облікових записів, що кладуться в

 
 

Цікаве

Загрузка...