WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку - Контрольна робота

Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку - Контрольна робота

аудиту
1 2 3 4
1 Раптова ревізія каси Перевірка і перерахунок усіх грошей та цінностей, які знаходяться вкасі
2 Перевірка правильності заповнення первинних касових документів та ведення касової книги Прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, касова книга, журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів Перевірка:правильності заповнення касових ордерів, реєстрації касових ордерів у журналі реєстрації касових документів, наявності однієї касової книги на підприємстві, порядку її ведення
3 Перевірка встановленого ліміту каси та додержання його підприємством Повідомлення банків про встановлення ліміту каси, касова книга, журнал-ордер №1, Головна книга, баланс (форма №1) Перевірка: касової книги та інших регістрів обліку на предмет перевищення встановленого ліміту каси
4 Перевірка наявності проведення інвентаризації Акти інвентаризації каси Перевірка актів інвентаризації каси: дотримання вимог нормативних документів , які регулюють порядок проведення інвентаризації
5 Перевірка правильності видачі готівки з каси Корінці чеків, виписки банків, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, касова книга, авансові звіти, відомості на виплату зарплати, на закупівлю с/г продукції та продуктів її переробки, журнал-ордер №1, Головна книга, баланс (форма №1) Первірка:використання готівки на цілі, для яких вонаодержана в установі банку, видачі готівки на поточні потреби підприємства залежно від кількості робітників та її використання
6 Правильність оприбуткування готівки Корінці чеків, виписки банків, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, касова книга, авансові звіти, відомості на виплату зарплати, на закупівлю с/г продукції та продуктів її переробки, журнал-ордер №1, Головна книга, баланс (форма №1), накладні, рахунки фактури, відомості реалізації продукції Перевірка повного оприбуткування готівки від реалізації продукції за готівку, повного оприбуткування готівки у касі при отримані готівки з розрахункового рахунку, повернення підзвітних сум, депонованої зарплати
7 Перевірка достовірності обліку касових операцій Прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери,журнал-ордер №1, Головна книга, баланс (форма №1), Звірка даних первинних, аналітичних та синтетичних документів з даними звітності з метою визначення її повноти та достовірності журнал-ордер №1, Головна книга, баланс (форма №1),
Додаток 4
Програма аудита
Аудит операцій на розрахунковому рахунку
Перевіряємо організація______________________________________________
Період аудиту_______________________________________________________
Кількість чоловіко-годин_____________________________________________
Керівник аудиторської групи__________________________________________
Виконавець_______________________________________________________
Планує мий аудиторський ризик_____________________________________
Планує мий рівень істотності________________________________________
№ п/п Перелік перевіряємих питань та процедур Робочі документи аудитора Примітки
1 2 3 4
1 Відповідність сум, вказаних в виписках банків, сумам, вказаним в прикладеним до них платіжним документам
Процедура: перевірка документів, слідкування
Вибірка______________________________
Суцільним порядком___________________ Робочі записи
2 Повнота та достовірність банківських виписок
Процедура: перевірка документів
Вибірка_______________________________
Суцільним порядком____________________ Робочі записи
3 Обґрунтування перерахованих грошових коштів з розрахункового рахунку в тому числі по акцептованим платіжним документам
Процедура: перевірка документів, усне опитування персоналу
Вибірка_______________________________
Суцільним порядком____________________ Робочі записи
4 Правильність складання кореспонденції рахунків
Процедура: слідкування
Вибірка_______________________________ Робочі записи
5 Відповідність записів в виписках банка записам на синтетичних та аналітичних рахунках до рахунку31 та формах бухгалтерської звітності
Процедура: слідкування
Вибірка_______________________________ Робочі записи
Додаток 5
Аудиторське підприємство "____________"
Україна, м. Донецьк
Ліцензія №_____ чинна до_____________
_______________________________________________________________________
Аудиторський звіт
за наслідками аудиторської перевірки ООО___________
м. Донецьк "________" __________ 200___ р.
Відповідно до ЗУ "Про аудиторську діяльність" аудиторським підприємством "_______" на підставі договору № ____ від _______ 200____ р. проведена аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності ООО "___________" за період 01.01.2001р. по 01.01.2002р.
1. Мета перевірки
Метою аудиторської перевірки є підтвердження повноти та достовірності балансу, звіту про фінансові результати та їх використання та звіту про фінансово-майновий стан підприємства станом на 01.01.2002р.
2. Об'єкт перевірки
ООО "______" зареєстровано реєстраційною палатою виконкому_____________
Юридична адреса: м. Донецьк,___________
Код підприємства_____________
ООО створене з метою сприяння формуванню товарного ринку, задоволення суспільних потребу його продукції, роботах та послугах.
Для здійснення поставленої мети товариство здійснює свою діяльність відповідно до ЗУ "Про господарські товариства", "Про підприємницьку діяльність", "Про підприємства в Україні" та інші законодавчих актів і статуту....
9. Операції з готівкового обігу
Робота з готівкою регламентується Положенням про ведення касових операцій в національній валюті України. При перевірці операцій з готівкового обігу були виявлені такі порушення:
1. У всіх прибуткових касових ордерах відсутній відбиток печатки підприємства. Згідно п.12 Положення про ведення касових операцій в національній валюті України приймання готівки касами підприємств проводиться за ПКО, підписаними головним бухгалтером або особою ним уповноваженою. Про приймання грошей видається квитанція за підписом головного бухгалтера або особи ним уповноваженої та касира завірена печаткою (штампом) касира або відбитком касового апарата.
2. У деяких видаткових касових ордерах немає підписів керівника та не зазначено на які цілі були видані гроші під звіт. Згідно з пунктом 13.......
3. У грудні 2001 року не оприбуткована виручка з кафе на суму _________ хоча до документів підшито квитанцію до прибуткового касового ордеру №_____.
4. У платіжній відомості на видачу заробітної плати № 3 за березень 2001 р. та за вересень відсутні підписи, що свідчать про отримання грошей. Гроші на розрахунковий рахунок не поверталися. .................

 
 

Цікаве

Загрузка...