WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку - Контрольна робота

Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку - Контрольна робота

матеріального збитку 301 375
9 Одержання готівки від різних дебіторів в рахунок погашення їх заборгованості перед підприємством 301 377
10 Формування пайового капіталу шляхом внесення пайовиками готівки в касу 301 41
11 Надходження готівки від засновників в якості взносу на поповнення капіталу підприємства 301 422
12 Надходження готівки від засновників в якості взносу в статутний капітал підприємства в результаті чого зменшиться дебіторська заборгованість цих осіб перед підприємством 301 46
13 Надходження коштів цільового фінансування готівкою 301 48
14 Отримання готівкової виручки від продажу довгострокових облігацій 301 521
15 Надходження авансів та предоплат готівкою від покупців та замовників 301 681
16 Надходження готівки в порядку розрахунків з дочірніми підприємствами 301 682
17 Оприбуткування в касу орендної плати за рахунок майбутніх періодів, отримання сплати підписаних періодичних видань та ін. 301 69
18 Оприбуткування в касу виручки від реалізації продукції 301 701
19 Оприбуткування в касу виручки від реалізаціїтоварів 301 702
20 Надходження в касу підприємства виручки від реалізації робіт та послуг 301 703
21 Надходження в касу грошових коштів по договорам страхування. Ця проводка приміняється тільки в страхових організаціях 301 76
Типова кореспонденція по кредиту рахунку 301 " Каса в національній валюті"
№ п/п Зміст господарської операції Дебет Кредит
1 Надходження готівки в касу підприємства від операційної каси чи каси філіалу 301 301
2 Касова виручка здається інкасатору 333 301
3 Виданий аванс представникові постачальника готівкою під поставку матеріальних цінностей, робіт, послуг 371 301
4 Видана під звіт готівка на цільове використання 372 301
5 Повернення вкладених в статутний капітал коштів засновнику 46 301
6 Погашення довгострокових облігацій 521 301
7 Видана заробітна плата персоналу підприємства 661 301
8 Погашення зобов'язань перед учасників 671,672 301
Рахунки в банку - рахунок бухгалтерського обліку руху і виявлення облікових залишків безготівкових грошових коштів, якими володіє підприємство.
Типова кореспонденція по дебету рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті"
№ п/п Зміст господарської операції Дебет Кредит
1 Дострокове погашення дебіторської заборгованості 311 16
2 Передача готівки в банк 311 301
3 Перерахування грошових коштів з одного рахунку на інший 311 311
4 Зарахування на розрахунковий рахунок коштів, що знаходились в дорозі 311 331
5 Погашення дебіторами короткострокових векселів 311 341
6 Погашення короткострокових облігацій 311 352
7 Погашення покупцями та замовниками дебіторської заборгованості по відгруженим їм товарам, виконаним роботам, наданим послугам 311 361
8 Повернення раніше виданого авансу від продавця 311 371
9 Надходження відсотків, дивідендів, інших доходів та платежів 311 373
10 Отримання коштів по пред'явленим претензіям 311 374
11 Надходження від винних осіб коштів в цілях відшкодування збитків 311 375
12 Погашення заборгованості іншими дебіторами шляхом внесення коштів на поточний рахунок 311 377
13 Грошові надходження від продажу емітованих підприємством акцій 311 421
14 Грошові надходження від продажу власних акцій, раніше викуплених у інших підприємств 311 451
15 Погашення дебіторської заборгованості засновниками по внескам в статутний капітал 311 46
16 Цільове надходження грошових коштів, цільове фінансування 311 48
17 Отримання підприємством довгострокового кредиту 311 501
18 Отримання підприємством довгострокового небанківського кредиту 311 505
19 Надходження грошових коштів від продажу довгострокових облігацій 311 522
20 Одержання підприємством короткострокового кредиту 311 601
21 Надходження грошового відшкодування з бюджету, в тому числі підтвердженого декларацією по ПДВ податкового кредиту 311 641
22 Надходження авансів та передоплати від покупців та замовників 311 681
23 Надходження грошових сум від дочірніх підприємств 311 682
24 Надходження орендної плати в рахунок майбутніх періодів 311 69
25 Надходження виручки від продажу готової продукції 311 701
26 Надходження виручки від продажу товарів 311 702
27 Надходження виручки від реалізації робіт, послуг 311 703
28 Надходження грошових коштів по договорам страхування 311 76
Типова кореспонденція по кредиту рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті"
№ п/п Зміст господарської операції Дебет Кредит
1 Надходження готівки в касу підприємства 301 311
2 Оприбутковано дорожніх чеків 33 311
3 Перераховано коштів на купівлю валюти 333 311
4 Оприбуткування короткострокових цінних паперів 35 311
5 Перерахування грошових коштів в рахунок сплати робіт, послуг 39 311
6 Повернення вкладених в статутний капітал внесків засновника 46 311
7 Повернення невикористаних коштів цільового фінансування 48 311
8 Погашення довгострокового кредиту 501 311
9 Погашення довгострокового векселю 511 311
10 Погашення довгострокових облігацій 521 311
11 Оплата по зобов'язанням згідно договору фінансової аренди 531 311
12 Погашення короткострокового кредиту 601 311
13 Погашення короткострокового векселя 621 311
14 Погашення зобов'язання перед постачальниками та підрядчиками за придбані ТМЦ, виконані роботи, послуги 631 311
15 Перерахування грошових коштів в якості податків і обов'язкових платежів 641, 642 311
16 Перерахування грошових коштів в порядку розрахунку з органами соціального страхування 65 311
17 Виплата заробітної плати персоналу шляхом перерахування її на особові рахунки в ощадних банках 66 311
18 Погашення зобов'язань перед учасниками по нарахованим дивідендам 671, 672 311
19 Повернення постачальнику чи підрядчику раніше отриманого авансу 681 311
Якщо аудитор виявив неправильну кореспонденцію рахунків, він складає таку відомість та занотовує в своїх робочих документах.
Нетипові проводки, які потребують дальнішої доробки
Найменування номеру документа, дата Кореспонденція рахунків Сума Зміст господарської операції Питання, рекомендовані проводки Подальша доробка
7. Аудиторський висновок за результатами перевірки
Як було розглянуто вище, в розділі 5, документальне оформлення аудиторської перевірки складається з двох видів документації: робочої та підсумкової. В даному розділі мова піде саме про підсумкову документацію.
Підсумкова документація складається з аудиторського висновку та документації, яка передається замовникові перевірки, тобто її можна назвати додатковою. Додаткова підсумкова документація не є обов'язковою і видається замовникові тільки в тому випадку, коли аудитор вважає це необхідним, або у випадку, коли це обумовлено в договорі чи додатковій угоді між

 
 

Цікаве

Загрузка...