WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит основних засобів - Курсова робота

Аудит основних засобів - Курсова робота

поліпшенням об'єкта.
По кредиту відображаються вибуття основних засобів внаслідок продажу, безкоштовної передачі, ліквідації, а також суми уцінки основних засобів.
Облік основних засобів ведеться в таких розрізах: надходження, амортизація, ремонт, переоцінка, а також облік орендованих основних засобів.
Кореспонденція рахунків по обліку надходження основних засобів наведена в таблиці 6.1
Таблиця 6.1
Зміст господарських операцій Дебет Кредит
Оприбутковані основні засоби, внесені засновниками згідно з угодою 10, 11 46
На суму, яку потрібно виплатити постачальникам за куплені основні засоби 15 63
На суму послуг, пов'язаних з придбанням основних засобів 15 685
Одночасно нараховано суму ПДВ на послуги, пов'язані з придбанням основних засобів 641 685
Сума витрат, понесених при виконанні проектних та інших робіт 15 63
Сума витрат на спорудження та виготовлення основних засобів 15 23,65,66, 20
Погашення заборгованості за основні засоби 63 30,31
Безкоштовне надходження основних засобів 10, 11 424
Отримання основних засобів в обмін на готову продукцію товарів, робіт послуг 15 701,702 703
Оприбуткування основних засобів 10, 11 15
Оприбуткування основних засобів раніше не включених до балансу підприємства 10, 11 746
Переведення до складу основних засобів МШП 10, 13 113
Одночасно на суму зносу МШП 132 131
Переміщення основних засобів від одного матеріально відповідальної особи до іншої 10, 11 10,11
Всі основні засоби в процесі експлуатації зношуються і підлягають амортизації. Основні операції нарахування амортизації наведені в таблиці 6.2
Таблиця 6.2
Бухгалтерський облік амортизації основних засобів
Зміст господарських операцій Дебет Кредит
Нарахування амортизації основних засобів використаних на виробництво конкретного виду продукції 23 131
Нарахування амортизації інших основних засобів цеху 91 131
Нарахування амортизації основних засобів господарського призначення 92 131
Нарахування амортизації основних засобів використаних для збуту продукції 93 131
Нарахування амортизації основних засобів соціальної сфери 94 131
Ремонт основних засобів проводиться з метою ліквідації виниклих дефектів у зв'язку з їх експлуатацією. В бухгалтерському обліку ремонті діляться на поточні та капітальні. Облік витрат на ремонтні роботи, які не приводять до покращення об'єкта, є витратами даного періоду і обліковуються на рахунках класу 9.
Таблиця 6.3
Кореспонденція рахунків обліку витрат на поліпшення і утримання
основних засобів
Зміст господарських операцій Дебет Кредит
Відображені витрати ремонтного цеху для ремонту основних засобів виконаного господарським способом 23/р.ц 20, 661, 65
Списані витрати ремонтного цеху на цехові витрати 91 23/рц
Відображені витрати основного цеху пов'язані з поточним ремонтом обладнання 91/осн.ц. 66,65, 207
Акцептований рахунок підрядної організації, яка виконала ремонт основних засобів, які експлуатуються в заводоуправлінні 92 63
Сума ПДВ 641 63
Оплачений рахунок підрядної організації з поточного рахунка 63 311
У зв'язку з різними економічними процесами основні засоби повинні переоцінюватися, щоб відображатися по справедливій вартості на час складання різних звітів. Куди повинні відноситися суми уцінки і дооцінки показано в таблиці 6.4.
Таблиця 6.4
Кореспонденція рахунків обліку дооцінки основних засобів
Зміст господарських операцій Дебет Кредит
Сума дооцінки основних засобів 10 423
Одночасно на суму зносу 423 131
Сума уцінки основних засобів 975 10
Одночасно на суму зносу 131 10
Сума втрат від зменшення корисності основних засобів, оцінених за первісною вартістю 975 131, 10
Одночасно на суму зносу 131 10
Основні засоби списуються з балансу в результаті їх ліквідації, безкоштовної передачі, ліквідації і як недостача, виявлена в результаті інвентаризації.
Таблиця 6.5
Кореспонденція рахунків ліквідації, безкоштовної передачі та реалізації
основних засобів
Зміст господарських операцій Дебет Кредит
Передача основних засобів як внесок до статутного капіталу іншого підприємства 14 10
Одночасно знос переданих основних засобів 131 10
Одночасно сума різниці між залишковою вартістю переданих основних засобів і справедливою вартістю інвестицій 14 746
Списання залишкової вартості основних засобів, списаних по причині застарілості та зносу 976 10
Одночасно на суму зносу основних засобів 131 10
Оприбутковані виробничі запаси від ліквідації основних засобів 20,22 746
Одночасно відображення суми ПДВ 976 64
Безкоштовна передача основних засобів по залишковій вартості 976 10
Одночасно на суму зносу основних засобів 131 10
Одночасно відображення суми ПДВ 976 64
Списання реалізованих основних засобів по залишковій вартості 972 10
Одночасно на суму зносу реалізованих основних засобів 131 10
Доход отриманий від реалізації основних засобів 30,31,37 742
Витрати по демонтажу, розборці та реалізації основнихзасобів 976 30,31,37,20,66
Одночасно при реалізації основних засобів сума ПДВ 742 64
Таблиця 6.6
Кореспонденція рахунків обліку результатів інвентаризації основних засобів
Зміст господарських операцій Дебет Кредит
Виявлені та оприбутковані надлишки основних засобів 10 746
На суму виявленої недостачі основних засобів, списаних по залишковій вартості 976 10
Одночасно на суму зносу списаних основних засобів 131 10
На суму недостачі при виявлені винних осіб 375 746
На суму різниці між обліковими цінами і цінами, розрахованими для стягнення з винних осіб, яка перераховується до бюджету 746 642
Відшкодування сум недостачі основних засобів винуватими особами 30, 31 375
Стягнення недостачі основних засобів із заробітної плати 661 375
Переведення МШП до основних засобів 10 112
Одночасно на суму зносу МШП 132 131
Переведення основних засобів до складу МШП 112 10
Одночасно на суму зносу основних засобів 131 132
Глава 7. Збір аудиторських доказів та формування робочих документів
Найважливіша мета аудиту - пізнання об'єктивної істини про господарські явища, що вивчаються. Під істиною розуміють ті знання про предмет, які правильно відображають цей предмет, відповідають йому. Оскільки істина відображає об'єктивно існуючий світ, її зміст не залежить від свідомості людини. Тобто істина об'єктивна, її зміст характеризується тими об'єктивними процесами, які вона відображає. Аудитор, в першу чергу, направляє свої зусилля на встановлення об'єктивної істини щодо дій і подій господарюючого суб'єкта.
Нормативом 14 "Аудиторські докази" зазначено, що аудитор повинен одержати таку кількість аудиторських доказів, яка б забезпечила спроможність зробити необхідні висновки, при використання яких буде підготовлено аудиторський висновок.
Аудиторські докази одержуються в результаті належного поєднання тестів системи контролю та процедур перевірки на суттєвість. За деяких обставин докази можуть бути одержані тільки в результаті процедур перевірки на суттєвість.
Аудиторські докази - інформація, одержана аудитором для вироблення думок, на яких ґрунтується підготовка аудиторського висновку та звіту. Аудиторські докази складаються з первинних документів та облікових записів, що кладуться в основу фінансової звітності, а також підтверджувальної інформації з інших джерел.
Законом

 
 

Цікаве

Загрузка...