WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Фіксований сільськогосподарський податок - Курсова робота

Фіксований сільськогосподарський податок - Курсова робота

звільняються від сплати коштів на обов'язкове державне пенсійне страхування та на обов'язкове соціальне страхування. Для стабілізації сільськогосподарського виробництва з 1 січня 1999 р. до 1 січня 2001 р. їх звільнено від сплати фіксованого сільськогосподарського податку. Отже, платники згаданого податку в цей час сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування - 68 відсотків, на обов'язкове соціальне страхування - 2 відсотки від суми фіксованого податку. В кінці звітного періоду дебетується рахунок 23 "Виробництво" і кредитується рахунок 91.
Нарахована (внесена) сума фіксованого сільськогосподарського податку включається до складу валових витрат виробництва пропорційно оплаті праці, віднесеної на окремі об'єкти обліку, і відображається в бухгалтерському обліку такими записами: дебет рахунка 91 "Загальновиробничі витрати" і кредит рахунка 64 "Розрахунками за податками і платежами" - на суму нарахованого податку; дебет рахунка 64 і кредит рахунка 31 "Рахунки в банках" - на суму сплаченого податку.
За вибором платника фіксований сільськогосподарський податок може сплачуватися в грошовій формі або/та у вигляді поставок сільськогосподарської продукції. Платники погоджують обсяги фіксованого сільськогосподарського податку за видами продукції з управлінням агропромислового комплексу районної державної адміністрації.
Поставка продукції здійснюється за угодами із заготівельними (переробними) підприємствами та організаціями. Під час доставки продукції у товарно-трачспортній накладній роблять запис "у рахунок сплати фіксованого сільськогосподарського податку". На продукцію, що надійшла у рахунок сплати податку, заготівельні (переробні) підприємства, організації виписують прибуткову квитанцію.
Сільськогосподарські товаровиробники поставку продукції відображають у вигляді реалізації, а саме: дебет рахунка 90 "Собівартість реалізації" і кредит рахунків 21 Тварини на вирощуванні та відгодівлі", 26 "Готова продукція", 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" - списання собівартості відправленої продукції; дебет рахунка 64 і кредит рахунка 70 .Доходи від реалізації" - відображення вартості реалізованої продукції в рахунок податку за цінами, погодженими з районними державними адміністраціями.
2.2. Облік нарахування та сплати ФСП у грошовій формі.
Облік суми нарахованого ФСП відносять до валових витрат плптника ФСП і вкючають до собіввартості витрат виробництва.
Нарахована внесена сума ФСП - один із видів загальновиробничих витрат сільськогосподарського підприємства. Підтвердження цьому ми знаходимо в пп п.'ї' п.2.21 Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.01 р. № 132 (з урахуванням змін, внесених наказом від 25.11.02 р. № 362). У цьому ж підпункті зазначено: у кінці звітного року суму ФСП розподіляють між об'єктами обліку витрат продукції рослинництва пропорційно до площі угідь, зайнятих відповідними культурами.
Податок можна сплатити грошима або поставляючи сільськогосподарську продукцію заготівельним (переробним) підприємствам. Покажемо, як бухгалтеру відобразити в обліку сплату ФСП у грошовому виразі
див табл 2.2.

з/п Зміст операції Дт Кт
1 Нараховано ФСП 84 641
Віднесено нараховану суму ФСП на окремий субрахунок до рахунка "Загальновиробничі витрати" 91 84
2 Сплачено частину ФСП грошима 641 311
2.3. Облік нарахування і сплати ФСП у натуральній формі.
Платник фіксованого сільськогосподарського податку має право вибирати, у якій формі він буде сплачувати його - у грошовій, у вигляді поставки сільгосппродукції або у двох формах одночасно. Кількість сільськогосподарської продукції, яку постачають у рахунок ФСП, визначають виходячи з нарахованої до сплати в поточному році його суми і договірної ціни на продукцію, що постачається в рахунок сплати податку на дату проведення оплати. Однак при цьому договірна ціна не може бути нижчою за біржову ціну за вирахуванням затрат, пов'язаних із прийманням продукції.
Постачання зерна в рахунок ФСП сільськогосподарські підприємства здійснюють у встановлені ними за погодженням з районною державною адміністрацією строки. Але такий "натуральний" розрахунок, яксказано у ст.5 Закону про ФСП, у будь-якому випадку має відбутися до 15 жовтня -для продукції ранніх зернових культур, до 1 грудня - для продукції пізніх зернових та технічних культур. Продукцію тваринництва необхідно відвантажувати щомісяця, але не пізніше останнього дня поточного місяця. На наш погляд, наведена норма, що встановила граничні терміни постачання сільгосппродукції в рахунок сплати податку, суперечить Закону України "Про порядок пога'.иення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. № 2181-111 (далі - Закон № 2181) у частині погашення платником податківсуми зобов'язання, погодженого у момент подачі декларації.
Тому вважаємо важливим дотримуватися при сплаті ФСП у натуральній формі положення ст.5 Закону про ФСП щодо обов'язковості щомісячних платежів та їх відсоткової суми в загальній сумі податку (оскільки саме цього вимагає Розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку). Це означає, що, наприклад, в І і II кварталах можлива сплата податку грошима чи продукцією тваринництва, а в III і IV кварталах - поставками продукції рослинництва (знову ж з обов'язковим дотриманням принципу щомісячності платежів).
Механізм розрахунків з ФСП у натуральній формі описано у Положенні про порядок стягнення та обліку фіксованого сільськогосподарського податку, затвердженого постановою КМУ від 23.04.99 р. № 658 (далі - Положення №658). Розглянего його.
1. Платники узгоджують види і обсяги сільгосппродукції, які вони планують постачати в рахунок ФСП, з управлінням сільського господарства і продовольства районної державної адміністрації.
2. Платники і заготівельні (переробні) підприємства укладають договір про приймання сільгосппродукції, в якому записують її обсяг, строки поставки та якість, а та-кож умови заготівлі. Підчас постачання заготівельним (переробним) підприємствам сільгосппродукції на товарнотранспортній накладній роблять позначку "У рахунок сплати фіксованого сільськогосподарського податку".
3. На продукцію, продану в рахунок ФСП, заготівельні (переробні) підприємства виписують приймальну квитанцію.
На підставі вищеперерахованих первинних документів сільськогосподарські підприємства відображають цю операцію як реалізацію сільгосппродукції заготівельному (переробному) підприємству (див таблицю 2.3.).
4. Щомісяця до 5-го числа наступного за звітним місяця заготівельні (переробні) підприємства та платники податку складають АКТ приймання-передачі продукції в рахунок ФСП. Органи державної податкової служби затверджують такі акти до 20-го числа місяця, наступного зазвітним. Це фактично підтверджує сплату податку за названий період платником і знімає з нього податкові зобов'язання, які, у свою чергу, переносяться на заготівельні (переробні) підприємствадо моменту надходження коштів на відповідний рахунок відділення Державного казначейства в районі. Такого висновку ми дійшли, ознайомившись із вимогою пп.5.2.1 Порядку податкового обліку фіксованого сільськогосподарського податку, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від

 
 

Цікаве

Загрузка...