WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Фіксований сільськогосподарський податок - Курсова робота

Фіксований сільськогосподарський податок - Курсова робота

податкової адміністрації України від 27 квітня 1999 р. № 230.
Розрахунок податку щороку до ] лютого подається платником податку до органу державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку.
Для платників фіксованого сільськогосподарського податку, земельні угіддя яких не входять до гірських зон та поліських територій, розрахунок суми податку здійснюється за формулою:
Е фікс. податку = Пріллі х Гріллі х 0,005 + Гсіножатіх Псіножаті х 0,005 + Ппасовища х Гпасовищах 0,005 + Г6/нас. х П6/нас х 0,003; (1.6)
де Пріллі, сіножтей.пасовища, 6/нас. - площа ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень, що належить платнику податку, в т. ч. на умовах оренди;
Гріллі, сіножтей.пасовища, 6/нас - грошова оцінка ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень, розрахована за Методикою грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.95 № 213.
Для платників фіксованого сільськогосподарського податку, які здійснюють діяльність у гірських зонах та на поліських територіях, розрахунок суми податку здійснюється за формулою:
Е фікс. податку = Пріллі х Гріллі х 0,003 + Гсіножаті х Псіножаті х 0,003 + + Ппасовища х Гпасовища х 0,003 + Г6/нас. х П6/нас. х 0,001. (1.7)
Якщо у 1997 р. господарство А мало податкові зобов'язання зі сплати: податку на прибуток - X грн.; плати (податку) за землю - V грн.; податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів - 2 грн.; комунального податку - R грн.; збору на геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок бюджету, - F грн.; збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення - F грн.; збору на обов'язкове соціальне страхування - G грн.; збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України - J грн.; збору на обов'язкове державне пенсійне страхування V грн.; збору до Державного інноваційного фонду - U грн., плати за придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності - Т гри.; збору за спеціальне використання природних ресурсів (щодо користування водою для потреб сільського господарства) - Р грн.,
то Е податків '97 р. = Х + ? + 2 + К + Ь Т + Р(грн.);(1.8)
де Е податків '97 р. - сума нарахованих у 1997 р. податків і зборів (обов'язкових платежів), що увійшли до складу фіксованого сільськогоспо-дарського податку.
Якщо у сільськогосподарських товаровиробників нарахована у 1997р. сума податків і зборів (обов'язкових платежів) перевищує суму фіксованого податку більше ніж у три рази, то до суми фіксованого податку застосовуються такі коефіцієнти:
якщо
Е податків '97 р.
---------- 3-4 рази, то застосовується коефіцієнт 1,5; Е фікс. податку
цатку визначається платниками цього податку виходячи з наявності ьськогосподарських угідь у грошовій оцінці та встановлених ставок здаткування. Розрахунок розміру податку на поточний рік подається ор-Іу державної податкової служби за місцем знаходження платника подат-цо 1 лютого поточного року.
Щомісячні платежі здійснюються до 20 числа кожного місяця, почи-зчи з лютого поточного року, і завершуються 20 січня наступного за звіт-І року.
Платники податку сплачують щомісячно до 20 числа наступного яця третину суми податку, визначеної на кожний квартал від річної су-податку, у такому обсязі:
Е остат. фікс. податку х 10
щомісячно у І кварталі = ----------------- : 3;
100
Е остат. фікс. податку х 10
щомісячно у II кварталі = ----------------- : 3;
100
Е остат. фікс. податку х 50
щомісячно у III кварталі = ---------------- : 3;
100
К остят. фікс. податку х ЗО
щомісячно у IV кварталі = ----------------- : 3.
100
Отже, щодо строків сплати податків максимальною мірою врахована специфіка сільськогосподарського виробництв - 80% податкових платежів здійснюватимуться у другій половині року. Саме в цей період відбувається реалізація рослинницької продукції.
Сплата фіксованого податку сільськогосподарською продукцією. Важлива особливість фіксованого сільськогосподарського податку полягає в тому, що його платники мають право на вибір форми сплати податку в грошовій формі або /та у вигляді поставки сільськогосподарської продукції. При цьому кількість сільськогосподарської продукції з 1 га, яка може поставлятися в рахунок податку, встановлюється на початок року і не підлягає коригуванню залежно від зміни ціни на сільськогосподарську продукцію протягом року.
Визначення кількості сільськогосподарської продукції з 1 га сільськогосподарських угідь, що має поставлятися в рахунок фіксованого податку, здійснюється виходячи з еквівалента - 1 т пшениці м'якої третього класу, що відповідає міждержавному стандарту ГОСТ 9353-90, за ціною, яка щорічно визначається Кабінетом Міністрів України.
Кількість сільськогосподарської продукції з 1 га сільськогосподарських угідь, яка має поставлятися в рахунок фіксованого податку, визначається як співвідношення вартості 1 т пшениці третього класу до вартості 1 т відповідної продукції. Таке співвідношення встановлюється щорічно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами до затвердження відповідного бюджету, але не пізніше 1 січня. Зміна встановленого порядку сплати податку протягом року не допускається.
Строки поставки сільськогосподарської продукції в рахунок сплати податку. Поставка зерна в рахунок фіксованого сільськогосподарського податку здійснюється сільськогосподарськими товаровиробниками у визначені ними за погодженням з районною адміністрацією строки, але не пізніше 15 жовтня - з продукції ранніх зернових культур, до 1 грудня - з продукції пізніших зернових та технічних культур, а поставка продукції тваринництва - щомісяця, але не пізніше останнього дня поточного місяця.
Але платники податку, які вибрали натуральну форму сплати податку, не повинні забувати про щомісячні строки сплати податку. Це значить, що у Іта II кварталах можлива сплата податку грошима чи продукцією тваринництва. Оскільки основний тягар сплати податку перенесений на
III квартал - 50% та IV квартал - 30% річних платежів, то не порушуючи принципу щомісячних платежів, сільськогосподарські товаровиробники погоджують з райдержадміністрацією об'єми та строки поставки в цей період продукції рослинництва.
Порядок поставки сільськогосподарської продукції в рахунок сплати податку. Заготівельні (переробні) підприємства і організації та платники фіксованого сільськогосподарського податку укладають угоди про прий-мання сільськогосподарської продукції, в яких визначаються обсяги, строки поставки і якість продукції, умови її заготівлі.
Обов'язки з доставки товарної сільськогосподарської продукції до заготівельних (переробних) підприємств, організацій в рахунок фіксованого сільськогосподарського податку покладаються на платників фіксованого сільськогосподарського податку з подальшим відшкодуванням зазначених витрат за рахунок одержаної виручки від реалізації продукції. Тарифи на транспортування погоджуються з відповідною районною державною адміністрацією і подаються заготівельному (переробному) підприємству, організації.
Платники фіксованого сільськогосподарського податку під час доставки продукції заготівельним (переробним) підприємствам і організаціям

 
 

Цікаве

Загрузка...