WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік розрахунків з оплати праці на СП “Олевський комбінат громадського харчування - Реферат

Облік розрахунків з оплати праці на СП “Олевський комбінат громадського харчування - Реферат

осіб, звільнених у зв'язку із змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату працівників;
7) інші періоди роботи передбачені законодавством [20 стаття 82].
У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей [20 стаття 83]
Сума відпускних визначається шляхом множення середньоденної заробітної плати за попередній рік на число календарних днів, на які надається відпустка (не менше 24 календарних днів) [7 стаття 88].
Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше за три дні до її початку. Витрати пов'язані з оплатою відпусток здійснюються за рахунок коштів підприємства [10 стаття 21, 22].
Комбінат самостійно визначає фонд оплати праці без обмеження його зростання з боку державних органів [15 стаття 19].
Заробітна плата працівників підприємства виплачується у грошових знаках, що мають законний обіг не території України. Виплата заробітної плати у формі боргових зобов'язань і розписок або у будь-якій іншій формі заборонена законодавством України.
Виплата заробітної плати здійснюється з каси комбінату під розписку за розрахунково-платіжними відомостями. Заборонено проводити виплату заробітної плати у магазинах роздрібної торгівлі, питних, розважальних закладах, за винятком тих випадків, коли заробітна плата виплачується працюючим у цих закладах особам. Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів.
Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні [14 стаття 24].
В першу половину місяця не підприємстві видається аванс. Аванс - це грошова сума, яка видається в рахунок майбутніх платежів [5 стаття 173].
Аванс виплачується в попередньо обумовленому розмірі.
За особистою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установки банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок власника або уповноваженого ним органу [14 стаття 24].
Комбінату забороняється будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою, крім випадків, передбачених законодавством. [14 стаття 25].
Отже за умов глибокої економічної кризи, інфляції, нерішучості ринкових перетворень найкращі закони (Кодекс законів про працю, Закон України "Про оплату праці" та інші акти законодавства України).
Можуть лише проголосити, але не можуть забезпечити вирішення економічних проблем, однієї однією з найважливіших є гідна людини заробітна плата. Специфічним виявом порушення прав людини в сфері праці, що донедавна практично не мав поширення у світовій практиці, є затримання виплати нарахованої заробітної плати, що набуло в Україні характеру економічної епідемії. На початок 1999 р. загальна сума боргу із заробітної плати, становила 6519 млн. грн., що дорівнювало майже тримісячному фонду оплати праці всіх найманих працівників [3 ст. 238-239]. До цього числа входив Олевський КГХ.
Правильна організація оплати праці, дотримання справедливих пропорцій, співвідношень, обліку розмірів заробітної плати з умовами і результатами праці служать могутнім чинником стимулювання продуктивності праці, зацікавленості працівника в підвищенні результатів та якості роботи. Дослідження, проведені на предмет виявлення пріоритетів у мотивації трудової діяльності працівників на підприємствах різних форм власності, показали, що головним пріоритетом у праці в сучасних умовах є оплата праці, зокрема висока заробітна плата.
Вплив зарплати на якість робочої сили здійснюється не тільки безпосередньо, зарплата має великий вплив на розвиток соціальних процесів. Адже саме від заробітної плати здійснюється відрахування - страхові внески до різних соціальних фондів, формуються податки. Таким чином, зарплата багато в чому зумовлює рівень охорони здоров'я, соціального забезпечення, освіти, підготовки кадрів.
Заробітна плата є провідним інструментом соціальної політики. Вона зумовлює рівень якості життя соціуму загалом і кожної людини окремо [21 стаття 302].
2.2 Характеристика (С) БО та нормативних документів
Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці.
В Україні облік оплати праці врегульований достатньо. Про це свідчать нормативні документи таблиця 1.
Таблиця 1. характеристика нормативних додатків
№ з/п Назва документа Короткий зміст
1 Інструкція про застосування плану рахунківбухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.99 р. №291 Інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємства.
2 Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996- ХІV Закон визначає правові засади регулювання, організації ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності в Україні
3 Закон України "Про оплату праці" від 24.03.95 р. Закон визначає економічні, правові та організаційні правові засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємством і спрямований на забезпечення відтворювальної та стимулюючої функції заробітної плати.
4 Кодекс законів про оплату праці Кодекс регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини.
5 Декрет Кабінету міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" від 26.12.96 р. №13-92 Згідно декрету КМУ бухгалтер утримує прибутковий податок з громадян.
6 Закон України "Про відпустки" Закон встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає умови, тривалість і порядок наданню їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво-важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.
Але проголошені закони не можуть забезпечити вирішення економічних проблем, однією з найважливіших з яких є гідна людини заробітна плата.
2.3 Первинний облік.
Для забезпечення первинного обліку розрахунків з оплати праці підприємство використовує типові форми первинних документів таблиця 2.
Таблиця 2 первинні документи з обліку розрахунків з оплати праці
№ з/п Назва документа Типова форма У яких випадках використовується Хто підписує Рух документа
1 Наказ про приймання на роботу П-1 При прийманні на роботу нового робітника Директор Передається до відділу кадрів
2 Особова картка П-2 При прийманні на роботу нового робітника Працівник який приймає на роботу Передається до відділу кадрів
3 Особовий листок по обліку кадрів П-4 При прийманні працівника з вищою освітою Працівник який приймає на роботу Передається до відділу кадрів
4 Наказ про надання відпустки П-6 При наданні відпустки працівнику Директор Передається до відділу кадрів
5 Табель обміну використання робочого часу П-13 Для підсумування використаного робочого часу за місяць Директор, інспектор з відділу кадрів, економіст бухгалтер Передається в бухгалтерію
6 Розрахункова платіжна відомість П-49 При видачі заробітної плати з каси підприємства під розписку. Директор, Гл. бухгалтер Передається з бухгалтерії в касу
7 Платіжна відомість П-53 При видачі авансу з каси підприємства під розписку Директор, Гл. бухгалтер, бухгалтер який склав відомість Передається з бухгалтерії в касу

 
 

Цікаве

Загрузка...