WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку грошових коштів - Контрольна робота

Організація обліку грошових коштів - Контрольна робота

2.1
"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Головний бухгалтер
"30" грудня 2002 р.
Структурний графік роботи материального відділу бухгалтерії на 2003 рік
Комплекси облікових робіт Термін виконання Виконавець Примітка
1 2 3 5
1.Прийняття звітів про рух продукції і матеріалів із сальдових відомостей від матеріально-відповідальної особи У плині перших трьох робочих днів місяця бухгалтер
Виписка рахунків покупцю за відпущені ТМЦ щодня бухгалтер
Таксирование звітів про рух продукції і матеріалів У плині 2 днів після їхнього одержання Бухгалтер
Складання довідки про реалізацію продукції до місячного балансу 8-го числа кожного місяця бухгалтер
Составлення бухгалтерських проводок по оприбуткуванню і використанню матеріалів 6 числа кожного місяця Бухгалтер
Запису руху матеріалів і пересування в регістрах аналітичного обліку,складання оборотних відомостей,звірення їх з регістром бухгалтерського обліку З 9-12 число включно щомісячно Бухгалтер
Запису в журналах-ордерах по обліку реалізації 6 числа, щомісячно бухгалтер
Перевірка на складі правильності ведення складського обліку, приймання прибуткових документів і їх таксірованіе 1 раз у 5 днів
Звірення складського обліку з бухгалтерським на кожне перше число місяця На кожну другу декаду місяця Бухгалтер
Вибіркова інвентаризація матеріалів і продукції на кожнім складі 1 раз на місяць Бухгалтер
Виписка лімитно-заборних карт на відпустку зі складу продукції і матеріалів Наприкінці першої і другої половини місяця Бухгалтер
Виписка разових вимог на відпустку зі складів матеріалів і продукції щодня бухгалтер
Виписка,реєстрація і видача доручень на одержання цінностей щодня Бухгалтер
Реєстрація рахівниць-фактур від постачальників і виписка розпоряджень на відкриття рахунків у книзі обліку продукції,товарів і матеріалів, що надійшли вперше щодня Бухгалтер
8. Розробити анкету, яку можна було б використати для претендентів на посаду: а) насира; б) головного бухгалтера; в) спеціаліста з фінансового обліку.
АНКЕТА №
Претендент на посаду _________________________________
____________________________________________________ 1.Прізвище___________________________________________
Им'я_______________________________________________
По батькові _________________________________________
2.Дата народження число_____місяць______________рік_____________________
3.Адреса _____________________________________________________________
4.Домашний телефон _________________
Рабочий телефон _________________
Контактний телефон_________________
5.Ваш семейний стан
6.Освіта
Дата вступлення-
закінчення Наименування учбового
Закладу Факультет Спеціальність,
спеціалізація
7.Додаткова освіта, спецкурси, стажировки
Даты вступлення-
закінчення Наименування учбового
Закладу Назва курсу Спеціальність
8.Досвід работи (заповнювати з останнего места работи до першого)
Дата
прийома-
звільнення Наименование, местознаходження,
профиль деятельности
організації Посада Основні обов'язки
9.Маєтє ли Ви атестат профессійного бухгалтера (номер, дата выдачи)
10.Спеціалістом в якій области бухгалтерского обліку Ви себе считаете
______________________________________________________________________
11.Яка бухгалтерськая програма применялась на підприємстві:
______________________________________________________________________
12.Маєте ли Ви досвід податкових перевірок, спорів с податкової инспекціей
______________________________________________________________________
"_____"______________ 200_р. Підпис ______________________
Завдання 3
Визначити, які підтверджуючі документи повинен надати бухгалтер, щоб довести факт проведення розробки, в результаті якого виник об'єкт нематеріальних активів (відповідь обгрунтувати).
Дані для виконання:
Підприємство в результаті розробки отримало морозостійкий сорт помідорів. Бухгалтер підприємства, ознайомившись з П(с)БО 8, визначив даний об'єкт як нематеріальний актив - право на об'єкти промислової власності. При проведенні чергової перевірки дії бухгалтера були визнані помилковими, так як він не зміг довести чинність всіх умов відображення в обліку даного об'єкту нематеріального активу, отриманого в результаті розробки.
Нематеріальні активи - це немонетарні активи, які не мають матеріальної форми та контролюються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, для адміністративних потреб чи надання в оренду іншим юридичним або фізичним особам.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" №242 від 18.10.99 р. визначає нематеріальний актив як актив, якщо:
" існує ймовірність отримання у майбутньому економічних вигод підприємством внаслідок його використання;
" його оцінка може бути достовірно визначена.
Надходження і оприбуткування будь-якого об'єкта нематеріальних активів на підприємстві мають підтверджуватись відповідними первинними документами, в яких наводяться детальна характеристика об'єкта, його первісна вартість, термін корисного використання, норми зносу (амортизації), місце, де буде використовуватися об'єкт.
Право власності на сорт рослин - це об'єкти інтелектуальної власності, вони належать до нематеріальних активів. На мою думку даний об'єкт не мав патента.
Нематеріальний актив, отриманий у результаті розробки, слід відображати в балансі за умов, якщо підприємство має: намір, техничну можливість та ресурси для проведення нематеріального активу до стану, в якому він придатний для реалізації або використання; можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу; інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробкою нематеріального активу.
Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям визнання, то витрати, пов'язані з його придбанням чи створенням, визначаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійсненні без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.
Список використаних джерел:
1. "Організація бухгалтерського обліку" Ф.Ф. Бутинець, С.М.Лайчук, О.В. Олійник, М.М. Шигун.
2. "Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні" навчальний посібник.
3. Інструкція "Про організацію роботи з готівкового обігу установами банку Укріїни" затв. Пост НБУ від 19.02.2001р. №69.
4. Положення "Про порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні" затв. Пост НБУ від 19.02.2001р. №72.
5. Ф.Ф. Бутинець "Бухгалтерський і фінансовий контроль" 2000р.

 
 

Цікаве

Загрузка...