WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік надходження цінностей - Реферат

Бухгалтерський облік надходження цінностей - Реферат

дебетом відповідних рахунків мають бути зроблені в залежності від характеру виявлених нестач (з вини працівників, перевізника, природний убуток і ін.). Відображення при цьому на бухгалтерських рахунках податку на додану вартість нормативними документами не регламентовано.
8. У тому разі, коли оплата цінностей здійснюється після їх надходження на підприємство, бухгалтерські записи за даними наведеного вище прикладу 1 (п.п. 2.2, 5, 6) будуть наступними:
1. Дт 20 "Виробничі запаси", 28 "Товари" і ін.
Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 520
2. Дт 641 анал. рахунок "З податку на додану вартість"
Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 104
3. Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Кт 31 "Рахунки в банках" - 624
9. Так, як показано в операціях 1.1 і 1.2 (п. 7), повинні відображатись в обліку суми податкового кредиту з ПДВ згідно з пунктом 3 Інструкції.
Відображення в обліку оплати цінностей постачальникам двома записами не раціональне, бо викликає значні ускладнення в облікових записах, плутанину в аналітичному обліку розрахунків з постачальниками. На наш погляд, було б методологічно вірним, раціональним та сприяло б спрощенню бухгалтерського обліку здійснення вказаних вище записів з оплати цінностей постачальникам в однаковому порядку, як в операції з пункту 8:
Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Кт 31 "Рахунки в банках" - на суму передоплати і післяоплати цінностей постачальникам, включаючи ПДВ. Одночасно за підсумком за місяць на суму сплаченого ПДВ в складі авансових платежів постачальникам як суми податкового кредиту зробити запис на його нарахування:
Дт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість"
Кт 644 "З податкового кредиту"
Такий порядок записів доцільний ще й тому, що аналогічно відображається в обліку згідно з пунктом 2 Інструкції ПДВ, одержаний в складі авансових платежів від покупців (Дт 31 - Кт 36 і одночасно Дт 643 "З податкових зобов'язань" - Кт 641 (ПДВ). В цьому разі забезпечуватиметься єдиний принцип записів в обліку передоплат цінностей постачальникам і одержаних від покупців.
Для забезпечення і перевірки правильності останнього запису ( Дт 641 (ПДВ) - Кт 644) на нарахування суми податкового кредиту в обліковому регістрі за кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках" необхідно виділити записи сум сплаченого постачальникам ПДВ, враховуючи структуру цього регістра на підприємстві.
Облік повернення цінностей покупцями
10. До надходження цінностей відноситься повернення їх підприємству покупцями. Порядок відображення в обліку повернення покупцями цінностей, відвантажених або відпущених на умовах наступної оплати, нормативними документами не регламентується. У зв'язку з неплатежами питання обліку повернення цінностей покупцями є актуальним.
Розглянемо на прикладі повернення покупцями готової продукції, товарів, матеріалів та інших цінностей, враховуючи, що методологія відображення в обліку їх реалізації однакова. Різниця в тому, що готова продукція обліковується за цінами фактичної виробничої собівартості, а товари, сировина, матеріали та інші цінності - за купівельними (без ПДВ) цінами з врахуванням транспортно-заготівельних витрат.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. № 869 "Датою реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) вважається дата відвантаження (передачі) продукції, товарів, підписання документів про виконані роботи". Отже, після 1.08.97 р. для відображення в обліку реалізації цінностей міг застосовуватись тільки спосіб нарахування реалізації.
11. Приклад 2. На відображення в обліку повернення покупцями готової продукції та інших цінностей, відвантажених їм на умовах наступної оплати:
11.1. Підприємство відвантажило покупцю цінності на умовах наступної оплати:
1. За товарним документом значилось:
Цінності за договірними цінами - 2000 грн.
Податок на додану вартість, 20 % - 400 грн.
До оплати покупцем - 2400 грн.
2. Облікова купівельна вартість (фактична собівартість) відвантажених цінностей - 1800 грн.
З. Відвантажені цінності покупцем не оплачені і повернені повністю підприємству - постачальнику.
За даними прикладу 2 при поверненні цінностей підприємство-постачальник повинно зробити наступні
записи в бухгалтерському обліку:
11.2. Якщо готова продукція та інші цінності, відвантажені покупцю до 1.01 2000 р. і реалізація їх відображена в обліку способом нарахування, то для того, щоб правильно зрозуміти і зробити в обліку записи на повернення оприбуткованих цінностей, необхідно виходити із записів, що були зроблені в обліку при відвантаженні цінностей покупцю способом нарахування реалізації:
До 1 січня 2000 року:
1. Дт 46 - Кт 40, 41 - на облікову вартість відвантажених готової продукції, товарів - 1800
2. Дт 62(45) - Кт 46 - на відпускну з ПДВ вартість цих цінностей - 2400
3. Дт 46 - Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість" - на суму нарахованого податкового зобов'язання з ПДВ - 400
4. Дт 46 - Кт 80 - на суму фінансового результату від реалізації цінностей (різниці в цінах) - 200
Якщо готова продукція або товари відвантажені після 1 січня 2000 року:
1. Дт 90 "Собівартість реалізації"
Кт 26 "Готова продукція", 28 "Товари" - 1800
2. Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
Кт 70 "Доходи від реалізації" - 2400
3. Дт 70 "Доходи від реалізації"
Кт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість" - 400
Згідно з пунктами 7- 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" наслідки зміни в облікових оцінках слід включати до тієї ж самої статі Звітупро фінансові результати, яка раніше застосовувалась для відображення доходів або витрат, повязаних з об'єктом такої оцінки.
Наслідки зміни облікових оцінок слід включати до Звіту про фінансові результати в тому періоді, в якому відбулася зміна, а також і в наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.
Враховуючи наведені положення ПСБО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" на повернення покупцем готової продукції і товарів, на думку автора, бухгалтерські записи повинні бути такими, як показано нижче.
За даними прикладу 2 на повернення цінностей, відвантажених покупцю до 1 січня і після 1 січня 2000 року та оприбуткування їх на склад у цьому разі необхідно зробити сторнувальні записи способом червоного сторно;
1. На зменшення доходу (обороту) з реалізації цінностей), включаючи ПДВ, і заборгованості покупця в сумі 2400 грн.:
Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
Кт 70 "Доходи від реалізації" - 2400
2. На зменшення затрат з реалізації повернених цінностей і надходження їх на підприємство в сумі 1800:
Дт 90 "Собівартість реалізації"
Кт 26 "Готова продукція", 28 "Товари" - 1800
3. На зменшення нарахованого податкового зобов'язання з ПДВ в сумі 400 грн.:
Дт 70 "Доходи від реалізації"
Кт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість" - 400
Слід

 
 

Цікаве

Загрузка...