WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

документів.
При перевірці своєчасності і повноти оприбуткування товарів велике значення має наявність зустрічних документів на їх оплату /платіжних доручень та інше/. Всі розрахункові документи, по яких зроблена оплата товарів, повинні бути обов'язково звірені з супроводжувальними товарними документами. При перевірці товарних звітів - залишок товарів на початок дня звіряється з залишком товарів на кінець дня у попередньому звіті. Ці залишки повинні бути тотожні. Якщо товарний звіт складається після проведення інвентаризації, тоді залишок товарів на початок дня береться по даним підсумку інвентаризаційних описів. Виявлені в товарному звіті помилки виправляються коректурним способом. Виправлення повинні бути підтверджені підписами осіб, які склали документ.
Аналітичний облік товарів в оптових підприємствах ведуть по матеріально-відповідальним особам і по найменуванню товарів. Складський облік в місцях зберігання ведуть матеріально-відповідальні особи складу по кількості, ціні, найменуванню та сортам товарів. Спосіб аналітичного обліку залежить від способу зберігання товарів і техніки обліку. На практиці застосовується партіоний і сортовий способи складського обліку товарів. На тих підприємствах, де товари відпускаються в упаковці виробника, тобто немає потреби перетворювати виробничий асортимент у торговий, використовується партіоний облік товарів. При партіоному способі партією вважається певна кількість товарів які надійшли одночасно по одному супроводжувальному документу. Обов'язковими умовами партіоного обліку є:
* наявність на кожному місці пакувального ярлика з вказанням найменування товарів, цін на них, з обрахуванням вартості;
* відповідність загальної вартості по пакувальним ярликам і по рахунку;
* зазначення в документі номера партії;
* зберігання товарів по партіям у порядку нумерації місць.
При партіоному обліку товари, що надійшли на склад, не змішуються з товарами, які надійшли раніше і зберігаються окремо по кожній партії. Кожній партії присвоюється номер, цим номером є номер супроводжувального документа постачальника або порядковий номер спеціальної книги реєстрації отриманих вантажів.
На кожну партію виписується під тим же номером партіона карта в якій матеріально-відповідальна особа помічає рух товарів по даній партії. Партіоні карти виписуються і реєструються в бухгалтерії підприємства. На всіх видаткових документах по кожному відпуску товара вказується номер партії, а у партіоній карті, відповідно, помічається номер видаткового документу і кількість виданих товарів. Партіоний облік не допускає пересортиці товарів, недовкладень при відпуску, поскільки сукупність записів у видатковій частині партіоної карти по кількості одиниць і вартості товару повинна бути рівна даним, записаним у приході. Крім того, спрощується контроль цін на видаткових документах, так як вони відповідають прибутковим документам. При повному виданні партії партіона карта закривається і здається разом з товарним звітом у бухгалтерію, де виявляються нестачі або залишки ще до проведення інвентаризації. Взаємний залік залишків і нестачі товарів, які виникли в різних партіях, не допускається.
Сортовий спосіб обліку товарів застосовується на тих оптових підприємствах, де зберігання товарів організовано по найменуванням і сортам незалежно від часу їх надходження. При такому способі зберігання товари, що надійшли, приєднуються до залишку тих товарів з таким же найменуванням і сортам, які все є у наявності.
Аналітичний облік товарів при сортовому способі ведеться в картках кількістю - сумового обліку. Картки розміщуються в картотеці по групам товарів, а в групах - по найменуванням, артикулам, сортам і цінам. При незначній кількості товарів замість карток реєстру аналітичного обліку може бути книга комірника. Записи в картках роблять на основі прибуткових і видаткових документів тільки по кількості. Після кожного запису виводять сальдо. Аналітичний облік товарних запасів у бухгалтерії ведуть по матеріально-відповідальним особам, кількості і сумі, або тільки в сумарному виразі.
При партіоному обліку - в бухгалтерії ведуть карти партіоного обліку, що відкриваються по кожному складу і бригаді матеріально-відповідальних осіб. Порядок записів у карти такий же, як і на складі. Дані бухгалтерського обліку в бухгалтерії щомісячно співставляються з даними обліку, що ведуть матеріально-відповідальні особи. По картам партіоного обліку щомісячно складається оборотна відомість, в якій виводяться залишки по кожній партії товарів. По даним карток сортового обліку на кінець місяця і на дату інвентаризації складається також оборотна відомість по номенклатурі товарів, кількості і сумі. Підсумки оборотних відомостей, по картках сортового і партіоного обліку, повинні відповідати сумам синтетичного субрахунку 41-1 "Товари на складах"
При оперативно-бухгалтерському /сальдовому/ способі облік товарів в бухгалтерії ведуть тільки у сумарному виразі. Цей спосіб є найбільш прогресивним порівняно з натурально-вартісним і тому став досить таким поширеним. Сутність цього способу полягає в тому, що бухгалтерія веде тільки вартісний облік товарів по матеріально-відповідальним особам. У дні звітності матеріально-відповідальними особами складу бухгалтер перевіряє правильність записів і підтверджує своїм підписом в регістрах складського обліку, після чого вони набувають бухгалтерської достовірності. В кінці місяця і на дату інвентаризації дані складського обліку звіряють з бухгалтерським сумарним обліком. Для цього на основі карток складського обліку складають відомості залишків товарів по кількості та сумі. Відомість відкривається на рік по матеріально-відповідальним особам. Щомісячно у ній проставляють залишки товарів по кількості. Помножують кількість товарів на їх ціну, одержують залишки у сумі. Загальну суму залишків товарів по відомості співставляють із сумою сальдо по субрахунку 41.1. Товари на складах. Співставлені суми повинні бути рівні.
Сальдовий спосіб обліку сприяє скороченню чисельності і раціоналізації праці облікових працівників. Замість веденнякарток кількісного обліку і складання громіздких оборотних відомостей, по ним працівники бухгалтерії можуть зосередити свою увагу на контролі за правильним та своєчасним відображенням всіх операцій складського обліку.
Синтетичний облік товарів здійснюється на активному інвентарному рахунку 41 "Товари". Сальдо рахунку дебетове. По дебету рах.41 "Товари" відображаються операції по надходженню товарів, а по кредиту рах.41- операції по відпуску товарів. Рахунок 41 "Товари" в залежності від виду діяльності підприємства (торгівля, побут, посередницькі підприємства і т.д.) мають декілька субрахунків:
а) субрахунок 1 - товари на складах;
б) субрахунок 2 - товари в роздрібній торгівлі;
в) субрахунок 3 - предмети прокату;
г) субрахунок 4 - тара під товаром та порожня;
Як правило, в оптовому торговельному підприємстві рахунок 42 "Торгова націнка" не застосовується, тому, що в ринкових умовах коли оптове торговельне підприємство в залежності від

 
 

Цікаве

Загрузка...