WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

підприємства автотранспорту.
При відвантаженні товарів зі складу покупцеві виписується замовлення - вибірковий лист, на підставі якого виписується рахунок. Рахунок підписують керівник підприємства і головний бухгалтер. На підставі рахунку проводиться відпуск товарів представнику покупця по пред'явленні паспорту і доручення.
При відвантажені деяких видів продовольчих товарів виписуються специфікація, вибуткову товарну специфікацію та інші.
При відвантажені товарів залізницею або водним шляхом експедиційному відділу виписують доручення і товарну накладну. Станція залізниці видає квитанцію про приймання вантажу, яка разом із рахунком, специфікацією, пакувальними ярликами і платіжними вимогами направляють покупцеві.
Централізована доставка товарів із складів оптового підприємства в підприємства оформляється випискою товарної транспортної накладної. Товарно-транспортна накладна - це комбінований документ, що слугує документом для відвантаження товарів, оприбуткування товарів покупцем і для розрахунків з транспортною організацією за надані послуги.
Реалізація товарів транзитом здійснюється на підставі договорів, на відвантажені товари складаються два комплекти платіжних вимог: перший - для розрахунків між постачальником і оптовою підприємством; другий - для розрахунків між оптовими підприємствам і роздрібним.
На базовому підприємстві для відпуску товарів покупцям, оприходування та внутрішнього переміщення товарів застосовується типова накладна, приведена в додатку 1. Згідно "Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" затверджене Постановою КМУ 250 від 03.04.93р. та "Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку"(наказ Мін. фінансів України N 88 від 24.05.95р.) всі записи у регістрах бухгалтерського обліку проводяться на підставі первинних документів, які фіксують факти здійснення господарської операції і розпорядження на їх проведення. Первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: назва підприємства, назва документа, код форми, дата і місце складання, зміст господарської операції, вимірювачі господарської операції( у натуральному і вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особисті підписи та інші ознаки, що однозначно ідентифікують особу, яка здійснила господарську операцію.
2.2. Облік товарних запасів оптового підприємства торгівлі та звітність матеріально-відповідальних осіб
Найбільш поширеною формою оперативної звітності на базовому підприємстві матеріально-відповідальних осіб є товарний звіт(додаток 11). Він є важливим документом для контролю за станом зберігання товарних запасів, їх рухом і збереженням. Товарний звіт складається матеріально-відповідальною особою у 2-х екземплярах, один з яких разом з документами (накладними), підтверджуючими надходження та вибуття товарів, здають в бухгалтерію підприємства, а інший, з розпискою в прийомі звітності залишається у матеріально-відповідальної особи.
В звіт записують кожен документ, вказуючи його дату, номер, найменування поставника чи отримувача, вартості товарів і тари. Надійшовши від постачальників товари в товарних звітах приходують на основі супроводжуючих документів, а надходження товарів в порядку внутрішнього переміщення - на основі накладних на внутрішнє переміщення товарів (додаток 3) і інших документів.
Кожен документ в товарному звіті записують в окрему стрічку. Надійшовши в бухгалтерію, товарні звіти перевіряють, в першу чергу контролюють своєчасність, правильність оформлення прийому та відпуску товарів. Кожен документ повинен мати дату складання, а також підписи осіб, відповідальних за проведення операції. Обов'язково на документі підписи особи, отримуючи товар. Товарно-транспортні накладні та інші видаткові документи являються бланками суворої звітності, тому вони повинні мати типографську нумерацію та штамп підприємства.
Виявлені в товарному звіті помилки виправляються коректурним способом та підтверджуються підписами осіб, склавших документ. Таким чином, запропоноване удосконалення первинних документів, від ображаючих рух товарів на підприємстві, дозволяють повністю виконати задачі бухгалтерського обліку товарів . Мати достовірну та оперативну інформацію про товарні запаси на підприємстві в розрізі аналітичного та синтетичного обліку. Забезпечити збереження товарно-матеріальних цінностей та підготувати інформаційну базу для аналітичної роботи.
Збереження та рух товарних залишків, роботу матеріально-відповідальних осіб контролюють за допомогою спеціально встановленої звітності. Форма звітності залежить від способу ведення обліку, об'єму документації, місця і часу таксировки документів.
Товарний звіт складає матеріально-відповідальна особа /бригада
матеріально-відповідальних осіб/, у двох примірниках, один з яких разом з усіма супроводжувальними документами, що підтверджують надходження або вибуття товарів, здають в бухгалтерію торговельного підприємства, а другий, з розпискою в прийомі звіту зостається у матеріально-відповідальної особи /бригади/.
У звіті записується кожний документ з вказанням його дати, номера, найменування постачальника або одержувача, вартості товарів і тари. Строки представлення товарних звітів для підприємств встановлюють керівники і головні бухгалтери /але не менш одного разу на 10 днів/.
Товари, що надійшли від постачальників, у тов. звітах оприбутковуються на основі відповідних супроводжувальних документів, а надходження товарів у порядку внутрішнього переміщення - на основі накладних та інших документів. Накладну використовують для обліку переміщення товарно-матеріальних цінностей у середині торгових підприємств зі складу на склад, її складає матеріально-відповідальна особа, яка відпустила цінності, у двох-трьох примірниках, один з яких служить підставою для списання цінностей з підзвіту складу з якого було відпущено товари. Якщо для доставки товарів із одного складу в інший виникає необхідність використання транспортних засобів використовують товарно-транспортні накладні встановленої форми.
Кожнийдокумент у товарному звіті записується в окрему строку.
Товарні звіти, що надійшли у бухгалтерію підлягають ретельній перевірці. Перш за все - контролюють своєчасністю правильність оформлення прийому та відпуску товарів.
Кожний прикладений документ повинен мати дату складання, а також підписи осіб, відповідальних за здійснену операцію. Відсутність дати може приховувати факт несвоєчасного оприбуткування або списання товарів. Обов'язково повинен бути на документі підпис особи, що одержала товар. Всі реквізити у товарно-транспортних накладних на відпуск товарів повинні бути заповнені правильно, чітко і ясно.
Товарно-транспортні накладні та інші видаткові документи (у додатку) є бланками суворої звітності. Тому необхідно перевіряти наявність на цих документах типографської нумерації та штампу підприємства. Слід звернути увагу також на те, чи є пропуски в порядковій нумерації видаткових

 
 

Цікаве

Загрузка...