WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

в порівнянні з попереднім 1997р (на 22.49%) ,рівень валового доходу виріс на 3.15% (порівняно з планом виріс на 2.28%). Рівень витрат обігу виріс на 9.7 % (порівняно з планом - виріс на 7.54%) Продуктивність праці всього складу підприємства підвищилась на 9.4% (порівняно з планом продуктивність підвищилась на 7.3%). Балансовий прибуток підприємства в 1998 році склав 50367.11грн., що на 4.32% вище запланованого показника, та на 14,89% вище показника попереднього року.
Рис.1.3.3 Динаміка основних показників діяльності ТОВ "ГАНДИКАП" за 1996 - 1998 рр.
Якщо проаналізувати виконання планових показників на 1998 рік, то в цілому треба відмітити, що планові показники по товарообігу та валовому доходу виконані з перевищенням, але негативна тенденція росту рівня витрат обігу привела до незначного зниження на 1.2% рентабельності товарообігу порівняно з попереднім роком та планом.
Серед позитивних моментів слід відмітити ріст продуктивності праці на 7.3% порівняно з планом та на 9.04% з попереднім роком. В цілому, якщо проаналізувати динаміку основних показників господарської діяльності підприємства за ряд років 1996 - 1998рр, то слід визнати, що на ряду з ростом балансового прибутку підприємства намічається тенденція зниження рентабельності товарообігу.
Дані показники балансового прибутку досягаються за рахунок екстенсивних факторів, за рахунок неефективного використання коштів підприємства. Як видно з таблиці 1.3.1 та рис.1.3.3 зниження рентабельності викликано попереднім ростом рівня витрат обігу над ростом товарообігу та рівня валового доходу. В даному випадку необхідно керівництву провести аналіз витрат обігу і зробити необхідні висновки.
?
ГЛАВА 2. ОБЛІК ТОВАРНИХ РЕСУРСІВ
2.1. Організація та методологія обліку товарних ресурсів.
Бухгалтерський облік в західних країнах складається з фінансового обліку і управлінського обліку.
Внутрішньогосподарський так званий управлінський облік не є якимось самостійним бухгалтерським обліком. Це є продовження, точніше подальше поглиблення, деталізація даних бухгалтерського фінансового обліку в частині затрат і доходів підприємства, коли розкривається ефективність придбання ресурсів, їх технологічної переробки та прийняття рішень, мотивації.
Цей облік є комерційною таємницею підприємства і складається для конкретного підприємства виходячи з характеру технологій та організаційних рішень.
Основними користувачами інформації з управлінського обліку є керівники, власники (засновники), менеджери різних рівнів. Побудова бухгалтерського управлінського обліку грунтується на даних фінансового обліку.
Завдання управлінського обліку - розкрити, на основі деталізації і предметно-цільової конкретизації, відповідність або невідповідність показників бізнес плановим, при відхиленні виявити причину.
В побудові управлінського обліку бере участь також різна технологічна, маркетингова, та інша інформація, яка впливає на оптимізацію управлінських рішень щодо скорочення витрат, підвищення доходів, одержання додаткового прибутку. Оптові підприємства закуповують товари у виробників або у інших підприємств, для реалізації їх роздрібним торговим підприємствам. При цьому вони займаються зберіганням великих партій товарів, підсортуванням, комплектацією асортименту та пакуванням.
Основні завдання обліку товарів в оптовій торгівлі обумовлені
специфікою діяльності оптових підприємств. Бухгалтерський облік товарних операцій повинен забезпечити:
перевірку правильності документального оформлення операцій поставки, відпуску, повернення та інші;
документальне оформлення і своєчасне відображення в облікових регістрах
надходження, вибуття та переміщення в підприємстві товарів;
контроль за цінами на одержані і реалізовані товари;
контроль за збереженням товарів і тари;
контроль за розрахунками за товари;
контроль за виконанням договорів;
надання інформації про товарообіг, стан товарних запасів для управління торговельним процесом;
проведення інвентаризацій, облік товарних недоліків.
Необхідність управлінського обліку товарних запасів полягає в тому, що керівництву підприємства необхідно мати оперативну інформацію за короткий період часу про стан товарних запасів. На базовому підприємстві управлінський облік товарних запасів здійснюється не систематично. Ведення обліку зводиться до контролю та аналізу обсягу товарних запасів по результатам звіту матеріально-відповідальних осіб, та бухгалтерської облікової інформації за місяць. Це не дає змоги своєчасно приймати управлінські рішення. В таблиці 2.1.1 приведені задачі управлінського обліку товарних запасів, методика управлінського обліку та необхідні форми управлінського обліку для користування ними в управлінні товарними ресурсами.
Таблиця 2.1.1
ЗАДАЧІ ТА МЕТОДИКА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТОВАРНИМИ РЕСУРСАМИ
Задачі управління товарними ресурсами Методика управлінського обліку Форми управлінського обліку товарних ресурсів
1. Забезпечення необхідно-го розміру товарних ресурсів та постійний контроль за дотриманням встановлених норм та нормативів, як в цілому так і по окремим товарним групам. 1. Отримання оперативної інформації про наявність товарних ресурсів на складах підприємства в розрізі товарів та товарних груп.
2. Порівняння цих даних з нормативними.
3. Проведення аналізу причин відхилення.
4. Прийняття управлінського рішення
"Звіт про залишки товарів на склад і підприємства"
2. Постійний контроль за дотриманням запланованої структури товарних ресурсів. 1. Отримання оперативної інформації про наявність та структуру товарних ресурсів.
2. Порівняння структури товарних ресурсів з планом.
3. Проведення аналізу причин відхілення від планових показників.
4. Прийняття управлінського рішення.
"Звіт про залишки товарів на складі підприємства" (потижнево)
3. Формування системи постійного контролю за станом збереження товарних ресурсів, своечасне виявлення залежалих товарів, які не користуються попитом. 1. Проведення планових та позапланових інвентаризацій на складах підприємства.
2. Аналіз результатів проведених інвентаризацій стосовно стану збереження товарів.
3. Прийняття управлінських рішень.
Акт інвентаризації товарів. (згідно плану чи наказукерівника підприємства)
Забезпечення виконання завдань, що виконуються бухгалтерським обліком залежить від правильної організації матеріальної відповідальності (Принцип-1) /бригадна і індивідуальна/, звітності матеріально-відповідальних осіб, організації аналітичного обліку в бухгалтерії і на складах, ступеню автоматизації облікових робіт і використання ПЕОМ.
При організації бухгалтерського обліку товарних операцій використовують типові форми первинних документів що використовуються в торгівлі, а також міжвідомчі форми, що діють у всіх галузях народного господарства.
Облік ведеться в основному з використанням журнал ордерної форми обліку і частковою, чи повною автоматизацією облікових робіт.
Оформлення господарських операцій і ведення

 
 

Цікаве

Загрузка...