WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

аналізу нормативних документів можна зробити висновок, що на сьогоднішній день бухгалтерський облік набув значних змін. Це стосується того, що з введенням змін до Закону про оподаткування прибутку підприємств, Закону про податок на додану вартість, в Україні фактично почався перехід до міжнарод них стандартів обліку. З введенням в дію цих Законів підприємства зобов'язані вести з метою оподаткування податковий облік. Що стосується обліку товарно-матеріальних цінностей, то їх бухгалтерський облік здійснюється без податку на додану вартість, і підприємства в цілях оподаткування повинні додатково вести облік приросту - убутку балансової вартості товарів в роздрібній, оптовій торгівлі та на складах.
1.3. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства оптової торгівлі
Базове підприємство - ТОВ "Гандикап", зареєстровано в Шевченківській райдержадміністрації м. Києва 23 грудня 1993 року. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, розрахунковий рахунок в Радянському відділені "Укрсоцбанку", здійснює свою господарську діяльність на основі повного господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування, має відокремлене майно у вигляді основних і оборотних засобів.
ТОВ "Гандикап" здійснює оптову та роздрібну торгівлю товарами канцелярського та побутового призначення. Район діяльності м. Київ та Київська область. ТОВ "Гандикап" має склад для зберігання товарів, на території якого працює оптово-роздрібний магазин .
Відповідальним за фінансово-господарську діяльність підприємства є: директор, заступник директора по комерційній діяльності та головній бухгалтер.
Штатний розклад підприємства розроблений, виходячи з задач підприємства та об'ємів діяльності. Структура підприємства та управління його підрозділами зображена на рис.1.3.1 .
Облік в ТОВ "Гандикап" централізований і ведеться по журнал ордерній формі бухгалтерського обліку і здійснюється згідно затвердженого плану рахунків бухгалтерського обліку.
Облік, з жовтня 1997 року, частково автоматизований комп'ютерним приладдям та програмним забезпеченням, однак всі операції та підрахунки, паралельно, здійснюються старим ручним методом. Автоматизований облік руху товарів по складам з виведенням на кожний місяць залишку товарів; друкуються товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення та інші необхідні документи, з одночасним вводом даних для формування накопичувальних відомостей по руху товарів.
Директор
Заступник директора по комерційній діяльності Головний бухгалтер. Заст. Директора з фінансового менеджменту Юрист
Відділ кадрів
Магазин Торговий відділ Транс-портний відділ Бухгалтерія Інженерно-технічна частина Плановий відділ
Склад
Рис.1.3.1 Організаційно-управлінська структура ТОВ "Гандикап.
Організаційна структура бухгалтерії представлена на рис 1.3.2.
Управління підприємством покладене на директора, який призначає заступника: виконавчого директора та головного бухгалтера, котрі безпосередньо підчиняються директору. В свою чергу, виконавчий директор керує відділами: транспортний, маркетинговий, постачання та збуту та йому підчиняється персонал працівників оптових торговельних складів. Кожен з цих відділів виконує свої функції.
Головний бухгалтер
Операційний
відділ Відділ по обліку товару і тари на складах Бухгалтер по обліку товарів у роздрібній торгівлі Бухгалтер по обліку
розрахунків з покупцями, робітниками та службовцями
Каса
Рис.1.3.2. Організаційна структура бухгалтерії ТОВ "Гандикап"
Бухгалтерська служба, керована головним бухгалтером, ділиться на три секції : обліку товарно-матеріальних цінностей (здійснює облік товарно-матеріальниx цінностей підприємства, а також покладені обoв'язки по обліку основних засобів та нематеріальних активів);
Бухгалтер по обліку розрахункових та банківських операцій - здійснює облік грошових коштів та розрахунків з бюджетом, поставниками і покупцями; Заробітної плати, розрахунків з робітниками - (здійснює облік розрахунків з робітниками, облік робочого часу та праці, проведення касових операцій).
В зв`язку з невеликою чисельністю працівників підприємства та об'ємами виконуваної роботи, керівництво підприємства прийняло рішення, згідно якого в штатному розкладі секторів передбачено по одному бухгалтеру, котрі здійснюють облік згідно своїх посадових інструкцій. Головний бухгалтер узагальнює поступаючи дані і на основі їх складає баланс та необхідну звітність. Дана структура бухгалтерської служби на підприємстві була продиктована задачами і об`ємом виконуваної роботи на даному підприємстві, чисельністю працівників підприємства та ступенем автоматизації та механізації праці бухгалтерів.
Основні показники роботи підприємства виражені в балансі підприємства Ф-1, звіті про фінансові результати Ф-2 та в звіті про майновий стан підприємства Ф-3. На основі звітних даних приводимо таблицю 1.3.1 "Характеристика основних показників господарської діяльності ТОВ "Гандикап" за 1996-98 рр у порівняних цінах".
Таблиця 1.3.1
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ " ГАНДИКАП "
(у співвідносних цінах) грн., коп.
Од. 19 98 р. В І Д Х И Л Е Н Н Я
Показники
Виміру 1996 р. 1997 р.
план
факт 97/96
абсол. | відн. 98/97
абсол. | відн. 98 факт /97 план
абсол. | відн.
1 2 3 4 5 6 7=4-3
(в сумі) 8=7/3*
100% 9=6-4
(в сумі) 10=9/4*
100% 11=6-5
(в сумі) 12=11/5*
100%
1. Товарообіг грн. 789 562,23 1 020 579,49 1 123 658,00 1 250 146,00 231 017,26 29,26 229 566,51 22,49 126 488,00 11,26
2. Валовий дохід з ПДВ грн. 84 595,95 123 029,00 136 600,00 155 446,00 38 433,05 45,43 32 417,00 26,35 18 846,00 13,80
3. Рівень валового доходу % 10,71 12,05 12,16 12,43 1,34 12,51 0,38 3,15 0,27 2,22
4. ПДВ грн. 14 099,33 20 504,83 22 766,67 25 907,67 6 405,50 45,43 5 402,84 26,35 3 141,00 13,80
5. Витрати обігу грн. 31 254,56 58 766,00 66 000,00 78 963,22 27 511,44 88,02 20 197,22 34,37 12 963,22 19,64
6. Рівень ВО % 3,96 5,67 5,87 6,32 1,71 43,18 0,65 11,46 0,45 7,67
7. Прибуток від реалізації грн. 39 242,07 43 758,17 47 833,33 50 575,11 4 516,10 11,51 6 816,94 15,58 2 741,78 5,73
8. Рентабельність реалізації % 4,97 4,28 4,25 4,04 -0,69 -13,88 -0,24 -5,61 -0,21 -4,94
9. Позареаліз. Результат грн. -3,00 82,00 446,00 -208,00 85,00 -2833,33 -290,00 -353,66 --654,00 -146,64
10. Балансовий прибуток грн. 39 239,07 43 840,17 48 279,33 50 367,11 4 601,10 11,73 6 526,94 14,89 2 087,78 4,32
11. Загальна рентабельність % 4,97 4,30 4,30 4,03 -0,67 -13,48 -0,27 -6,28 -0,27 -6,28
12. Чистий прибуток грн. 27 467,35 30 688,12 33 795,53 35 256,98 3 220,77 11,73 4 568,86 14,89 1 461,45 4,32
13. Рівень чистого прибутку % 3,47 3,00 3,00 2,82 -0,47 -13,54 -0,18 -6,00 -0,18 -6,00
Як видно з наведених показників господарською діяльності підприємства, в 1998 році оптовий товарообіг у порівняних цінах виріс з 1020579.49 гривень до 1 250146.00 гривень

 
 

Цікаве

Загрузка...