WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

на підприємстві торгівлі.
Нові суспільні і господарські відносини, обумовлені ринковою економікою, переходом системи обліку України на міжнародні стандарти, знайшли відображення в нормативній базі та в економічній літературі. Так були прийняті відповідні нормативні і регламентуючі документи, такі як "Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні", вказівки "Щодо організації бухгалтерського обліку в Україні", Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків та інші. Вказані документи регламентують порядок організації і методику бухгалтерського обліку взагалі і зокрема товарних операцій. В них відображені зміни в господарській практиці та формах звітності, враховано розширення прав підприємств і необхідність переходу до прийнятої в міжнародній практиці системи обліку.
Таблиця 1.2.1
Огляд нормативних документів по обліку товарних запасів.

п/п Найменування
документа Ким і коли
затверджено
Короткий зміст Використання в
обліку
1 2 3 4 5
1. Закон України
"Про власність"
від 7.02.1991 р. Постанова Верховної
Ради України
від 3.03.1991 р. (зі змінами і доповненнями) Регулювання відносин власності на території України Загальне знайомство із
змістом, контроль за
його дотриманням
2. Закон України
"Про підприємництво"
від 7.02.1991 р.
№698-ХІІ, ВВР 1991 р.,
№14, ст. 168
Постанова Верховної
Ради України
від 5.03.1991р. (зі змінами і доповненнями) Регулювання загальних положень
умов здійснення підприємства,
відносин підприємців та держави Відповідність підприємницької діяльності
3. Закон України
"Про підприємство в
Україні" Постанова Верховної
Ради України
від 7.05.1991р.
(зі змінами і доповненнями) Закон визначає основні функції
підприємства, дає його визна-
чення та інші основні поняття,
а саме: утворення і реєстрація
підприємства Організація бухгалтер-
ського обліку на під-
приємстві
4. Закон України "Про оподаткування прибут-ку підприємств ".
Зі змінами зг. Закону від18.11.97р.N 639/97 ВР 22 травня 1997 р. Верховною Радою України ст.5.1,5.2,5.3 Віднесення вартості товарів до складу валових витрат платника податків.5.9 Облік приросту, збитку балансової вартості покупних матеріалів, сировини витрат в податковому обліку, комплектуючих Порядок віднесення вартості придбаних товарів до валових витрат в податковому обліку, облік приросту, убутку залишків товарів.
5. "Положення про організацію бухгалтерського
обліку і звітності в
Україні" Постановою Кабінету
Міністрів України
/КМУ/ № 250
від 3.04.1993 р. (зі змінами і доповненнями ) Встановлює єдині методологічні
засади бухгалтерського обліку
і звітності в Україні Основний документ врегулювання єдиної системи бухгалтерського
обліку в Україні
1 2 3 4 5
6. "Положення про документальні забезпечення записів бухгалтерського обліку" Наказом Міністерства
фінансів України від
24.05.9бр. № 88
Встановлює порядок створення,
прийняття і відображення та
зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності Підприємствами та організаціями
незалежного від власності Дотримання цього положення при оформлені господарських операцій
первинними документами,
при заповнені регістрів
бухгалтерського обліку
та звітності
7. План рахунків бухгалтерського обліку торговельно-господарської діяльності об'єднань, підприємств, організацій торгівлі громадського харчування Станом на 1.01.98 р.
ПБТ "Баланс" №1(178) Система рахунків бухгалтерського обліку торгової та фінансово-господарської діяльності
підприємства При веденні обліку
господарських операцій,
зокрема товарами
8. Вказівки щодо організації бухгалтерського
обліку в Україні
Постановами КМУ від
7.05.93р. № 25;
14.10.93р. № 78;
25.03.94р. № 29 Порядок бухгалтерського
обліку операцій, окремих
операцій Бухгалтерський облік операцій з оборотними коштами, в т.ч. товарами. Відображення втрат від зменшення продажної вартості товарів від застаріння та часткової втрати первісної якості
9. Інструкція про заповнення форм РІЧНОГО
бухгалтерського звіту Наказом Мінфіну
України від 18.08.95
№ 139(зі змінами і доповненнями) Містить положення щодо заповнення форм річного бухгалтерського звіту Правильність заповнення форм звітності /зокрема II розділу
активу балансу/
1 2 3 4 5
10. Порядок проведення дооцінки товарноматер.
Цінностей МФ та Міністерством
економіки від
31.05.93 № 69 Порядок проведення переоцінки виробничих запасів і товарів на перше число кожного місяця Облік оборотних засобів, в т.ч. товарів. Визначення реальної ціни товарно-матеріальних цінностей
11. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематері-альних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових засобів, документів та розрахунків Наказом МФ України
від ІІ.О8.94р.
№ 69 Порядок та періодичність проведення підприємствами та організаціями незалежно від форм власності інвентаризації їх майна засобів та фінансових зобов'язань Облік залишків товарів і визначення достовірно деяких бухгалтерського обліку і звітності
12. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення /псування/ матеріальних цінностей - Постанова КМ України від 22.01.96р.
№ 116 Вказівки про визначення розміру
збитків від нестачі товарно-матеріальних цінностей Облік товарно-матеріальних цінностей і визначення суми відшкодування при нестачі з вини
матеріально-відповідальних осіб
13. Закон України
"Про податок на додану вартість" (№168/97 від 3.04.97р.) Постанова Верховної
Ради України (зі змінами доповненнями
№799/97 від 30.12.97) Закон визначає платників податку, об'єкти, базу та ставки оподаткування та інші особливості оподаткування господарчих операцій . Згідно закону облік товарів на складі підприємства оптової торгівлі здійснюють оптовим купівельним цінам з урахуванням транспортно-заготовельних витрат без ПДВ, який буде зараховуватись в податковий кредит.
Порядок нарахування та внесення до бюджету податку, порядок утворення звітних документів та звітування Ведення синтетичного обліку надходжень товарів, та списання реалізованих товарів на складах оптового торговельного підприємства
14. Інструкція № 7 "Про
безготівкові розрахунки в господарському оборотіУкраїни" Постанова Правління
Національного банку
України від 02.08.96
№ 204 Регулює принципи організації
безготівкових розрахунків у
народному господарстві їх
форми, стандарти документів Оформлення розрахункових документів при надходженні і реалізації товарів
При написанні дипломної роботи була використана спеціальна економічна література, в тому числі підручники посібники, періодичні видання. Перелік використаних джерел наведено в таблиці використаної літератури (1.2.1).
З проведеного

 
 

Цікаве

Загрузка...