WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

НАДХОДЖЕНЬ
ТОВАРІВ НА ПІДПРИЕМСТВІ
1. Аналіз надходжень товарів на підприємство у передплановому періоді. 2.Визначення планового об'єму та структури та
структури
надходжень
товарів на підприємство.
3.Визначення
планового об'єму та джерел закупки необхідних товарів
4.Забезпечення ритмічності надходжень товарів на підприємства
Рис.1.1.4 Послідовність окремих етапів планування надходжень товарів на торговельному підприємстві.
Таким чином, можна сформулювати основні етапи планування товарних ресурсів :
1. Цільова установка для планування товарних ресурсів.
2. Аналіз розміру, складу (структури) та обороту товарних ресурсів в
передплановому періоді.
3. Розробка нормативів товарних ресурсів на плановий період.
4. На основі третього етапу, розробляється сума товарних ресурсів на плановий період.
5. Контроль за правильністю використання запланованої суми товарних ресурсів.
Основною задачею аналізу стану товарних ресурсів є знаходження рівня забезпечення товарообігу відповідними розмірами товарних ресурсів за передплановий період. Таким чином, для забезпечення управління товарними ресурсами підприємства виникає необхідність в цілому ряду економічних та аналітичних показників, які характеризують рух товарів та ефективність їх використання. Для цього необхідно визначити такі показники:
1. Визначити суму товарних ресурсів та структуру товарних ресурсів на початок та на кінець передпланового періоду.
Тут використовуються такі показники, як сума товарних ресурсів в вартісному виразі, кількість чи розмір товарних ресурсів в натуральному виразі.
Зп - запаси товарів на початок періоду в облікових цінах;
Н - обсяг надходження товарів на підприємство за період;
Р - обсяг реалізації (продажу) товарів за період в цінах реалізації та облікових цінах;
Зк - запаси товарів на кінець періоду в облікових цінах.
В - обсяг вибуття товарів через нестачі, псування, природного збитку в межах встановлених норм.
2. Порівняти динаміку товарних ресурсів та товарообігу (індекси) як в цілому по товарним запасам так і по окремим групам та видам.
3. Аналіз рівня забезпечення товарообігу товарними запасами, рахується розмір товарних ресурсів в днях обороту, в розрізі окремих товарних груп та по підприємству в цілому.
Розраховується мінімальний, максимальний, середній рівень товарних ресурсів (по середній хронологічній).
__ 1/2 ТЗп +.......+1/2 ТЗк
ТЗ = --------------------------------
n -1
4. На кожному етапі аналізу визначаються показники ефективності використання товарних ресурсів через показники обертання товарних ресурсів в оборотах чи днях обороту та рентабельності ТЗ.
Показники ефективності використання ТЗ підприємства:
Розмір товарних запасів в оборотах:
Р
Об = __ (в оборотах середньої величини ТЗ)
ТЗ
Розмір товарних запасів в днях обороту:
__
ТЗ * Д
d = -------- (в днях обороту середньої величини ТЗ)
Р
Рентабельність товарних ресурсів:
БП
R= __
ТЗ
Визначення та аналіз цих показників в динаміці та в структурі товарних ресурсів дають змогу приймати найефективніші управлінські рішення з усіх можливих.
Зведемо в таблицю 1.1.1 показники, які застосовуються в управлінському обліку та аналізі товарних ресурсів оптового підприємства та методику їх визначення:
Таблиця 1.1.1
Методика визначення економічних та аналітичних показників
обліку товарних ресурсів.

п/п Показник Методика визначення показника
ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ:
1 Запаси товарів на початок та на кінець періоду в облікових цінах ряд.240 Балансу(товари по обліковій ціні), сальдо рах.41 "Товари" .
2 Обсяг реалізації товарів в облікових цінах Обороти з кредиту рахунку 41 "Товари" за відповідний звітний період в дебет рах.46 "Реалізація".
3 Обсяг реалізації в продажних цінах (товарообіг) Обороти по кредиту рах. 46 "Реалізація" за відповідний звітний період
4 Обсяг надходження повідний звітний період. Обороти з кредиту рах. 60 "Розрахунки з постачальниками" в дебет рах. 41 "Товари" за від товарів на підприємство
5 Обсяг іншого вибуття товарів (нестачі, псування, природного збитку) Обороти з кредиту рах. 41 "Товари" в дебет рах.84 "Недостачі та втрати від псування
цінностей" за відповідний звітний період. ¦
АНАЛІТИЧНІ ПОКАЗНИКИ
6 Середні товарні запаси за періoд Середня хронологічна сальдо рах.41 по ж/о за відповідний період (з журналу ордеру рах.41 або Головної книги).
7 Оборотність товарних запасів (оборот.) Відношення обсягу реалізації товарів за період (п.2) до середніх залишків товарів (п.6) (Показує скільки раз обертаються кошти, вкладені в товарно-матеріальні цінності, за період)
8 Оборотність товарних запасів(днях)
Відношення добутку середніх товарних запасів за період (зг. п.6) на кількість днів в періоді до обсягу реалізації в облікових цінах (зг.п.2: обороти Дт 46 Кт 41 за період)
Таким чином, визначивши приведені в таблиці 1.1.1 показники, управлінець має змогу визначити ряд параметрів (показників) ефективності управління товарними ресурсами:
- як виріс чи знизився обсяг товарних ресурсів;
- за рахунок яких факторів змінилися залишки товарних ресурсів на підприємстві;
- як ефективно використовуються товарні запаси підприємства;
- інтенсивність використання товарних ресурсів по кількості оборотів товарних залишків в періоді, що аналізується.
- визначити забезпеченість товарообігу товарними ресурсами в цілому, або груп товарів в розрізі аналітичного обліку та інші показники, котрі характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства.
На базовому підприємстві в управлінському обліку та аналізі застосовуються в основному економічні показники обсягу товарних ресурсів, тому для удосконалення системи ефективності управління товарними ресурсами на підприємстві, запропоновано застосування показників оборотності товарних ресурсів.
Це дасть можливість проводити аналіз ефективності використання товарних ресурсів, як в цілому так і по окремим товарним групам чи товарам.
1.2. Економічно-правовий аналіз інформаційного забезпечення управління товарними ресурсами
На відміну від управлінського обліку, фінансовий облік на підприємствах з різною формою власності базується виключно на основі нормативних документів, а саме: в-першу чергу Законів, прийнятих вищим законодавчим органом Верховною Радою України, Указів Президента України, Постанов та директив Кабінету міністрів України, наказів та інструкцій Міністерства фінансів України та Головної податкової адміністрації України. Нормативні документи, які приймаютьсявищевказаними законодавчими та виконавчими органами є основою роботи бухгалтерської служби підприємства, обов`язковими до виконання.
Тому перед початком розробки удосконалення системи фінансового та управлінського обліку і контролю товарних запасів на підприємстві доцільно було б розглянути нормативну базу, яка регулює питання обліку товарних запасів

 
 

Цікаве

Загрузка...