WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

облік товарів. На рівні "матеріальний звіт - обліковий регістр" буде забезпечуватись синтетичний облік товарів. А між цими двома рівнями буде проводитись звірка відповідності даних аналітичного та синтетичного обліку. Це дасть можливість, оперуючи вищеперерахованою звітністю мати необмежену інформацію про товарно-матеріальні цінності в розрізі місць збереження, матеріально-відповідальних осіб, найменуванню, сортам та інше.
Сучасному етапу розвитку автоматизації систем обліку в Україні дуже бракує сполученості (уніфікації) програмних пакетів бухгалтерського обліку і програм фінансових закладів (умовно "1С" + "Банк-клієнт"). Можна тільки уявити, на скільки зменшиться час вводу даних у комп`ютер за банківськими виписками, особливо - на підприємствах оптової торгівлі. На ТОВ "Гандикап" ця операція займає у бухгалтера, приблизно дві - три години щоденно. А з застосуванням такої уніфікованої програми цей процес займав би не більше, ніж зв`язок за допомогою модема, з приводу отримання даних з програми "Банк-клієнт" (Це 1 - 2 хвилини). Плюс підвищення якості вводу інформації. На практиці, саме на цьому етапі провадиться помилкова інформація, а для пошуку і виправлення цих помилок потрібен час ще більшій, ніж введення даних.
Також провадження систем розрахунків кредитними картками є величезним помічником для систем бухгалтерського обліку. (Виплати заробітної платні та багато різноманітних покрашень, які вибігають з цього сучасного впровадження).
Список використаних джерел
1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996.- № 30.
2. Про підприємства: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 27 березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991.- № 14 (з наступними змінами і доповненнями).
3. Про власність: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991.- № 6 (з наступними змінами і доповненнями).
4. Про податок на додану вартість: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 3 квітня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 15.
5. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 22 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 19.
6. Про аудиторську діяльність: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 22 квітня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 23 (з наступними змінами і доповненнями).
7. Про державну контрольно-ревізійну службу: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 20 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993.- № 13 (з наступними змінами і доповненнями).
8. Про державну податкову службу: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. -1993.- № 58 (з наступними змінами і доповненнями).
9. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: затверджено наказом Міністерства Фінансів України від 24 травня 1995р. № 88 // Бухгалтерський облік і аудит. - 1995. - № 9 (з наступними змінами і доповненнями).
10. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 250 // Зібрання постанов Уряду України - 1993 (з наступними змінами і доповненнями).
11. Рекомендації з бухгалтерського обліку валових витрат та валових доходів: Затверджено наказом Міністерства Фінансів України від 04 серпня 1997 р. № 168 // Бухгалтерський облік і аудит. - 1997. - № 15.
12. Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємствами: Затверджено наказом Міністерства Фінансів України від 18 вересня 1995 р. № 139 // Бухгалтерський облік і аудит. - 1995. - № 1.
13. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення товарно-матеріальних цінностей: Постанова Кабінету Міністрів України від
22 січня1996 р. № 116 // Зібрання постанов Уряду України. - 1996 (з наступними змінами і доповненнями).
14. Баканов М.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. - М.:
Экономика, 1990.
15. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйственного субъ-екта. - М.: Финансы и статистика, 1997.
16. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. - К.:
Вища шк., 1996.
17. Білуха М.Т. Курс аудиту. - К.: Вища шк., 1998.
18. Валевич Р.П. Экономика торгового предприятия. - М.: Экономика, 1996
19. Верига Ю.А. Бухгалтерський облік в основних галузях господарства. -К.: Вища шк., 1997.
20. Голов С.Ф. Фінансовий та управлінський облік. - К.: Автоінтерсервіс, 1997.
21. Горбатенко А.В. Анализ экономической состоятельности предприятия на базе ПЗВМ. - Одесса: Учтехприлад, 1997.
22. Горелкин В.Г. Первичная документация и ведение учетных регистров.
-К.: Вища шк., 1992.
23. Грабова Н.Н. Основные бухгалтерские проводки по учету хозяйственных операций на предприятиях с разными формами собственности. - К.: Учетинформ, 1997.
24. Гребнев О.М. Зкономика предприятия. - М.: Финансы й статистика, 1997.
25. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа, аудита. К.: А.С.К., 1998.
26. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет, контроль, аудита. К.: Блиц-Информ, 1995.
27. Зубілевич С.Л. Основи аудиту. - К.: Ділова Україна, 1996.
28. Карпова Т.П. Основи управленческого учета. - М.: Инфра, 1997.
29. Качалин В.В. Финансовый учет й отчетность в соответствии со стан-дартами ОААР. - М.: Дело, 1998.
30. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Минск: Высшейшая шк., 1996.
31. Кузьминський А.М. Організація бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. - К.: Вища шк., 1993.
32. Мітрофанов Г.В. Методика аналізу фінансового стану підприємств торгівлі в умовах формування ринкової економіки. - К.: КДТЕУ, 1993.
33. Орловский П.Н. Системний анализ. - М.: Финансы й статистика, 1996.
34. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. 4.3. Облік витрат . виробництва та обліку. - К.: Лібра, 1996.
35. Подольский В.Й.. Аудит. - М.: дело, 1997.
36. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. - М.:
Финансы й статистика, 1997.
37. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності. - к. : А,С,К" 1998.
38. Устенко О.А. Зкономика предприятий. - К.: Учетинформ, 1997.
39. Ушакова Н.М. Управління поточними витратами торговельного підприємства. - К.: КДТЕУ, 1997.
40. Чебанова Н.В. Бухгалтерський учет. - М.: Экоперспектива, 1997.
41.Чедвик Л.А. Основы финансового учета. - М: банки й биржи, 1997.
42.Чистов Д.В. Основы компьютерной бухгалтерии. - М.: дело, 1997.
43. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. - М.: Экономика, 1995.
44. Шеремет А.Д. Аудит. - М.: Экономика, 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...