WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

8
КНИГА СКЛАДСЬКОГО обліку ТОВ "ГАНДИКАП"
ТОВ "ГАНДИКАП"
Найменування продукціЇ Автомат АЗ-16А
Одиниця виміру штук
Ціна. 25 грн. 50коп
№ запису Номер документа Дата запису Від кого отримано, кому відпущено Прихід Розхід Залишок Сума
12 124 12.05.97р Ат "Київелектроприлад" 250 250 6375.00
13 25 13.05.97р Склад N 2 ТОВ 100 150 3825. 00
14 35 15.05.97р "Агротехсервіс" 10 140 3570.00
Всього за місяць:
250 110 140 3570.00
ТОВ "ГАНДИКАП"
ДОДАТОК 9
ВІДОМІСТЬ
залишків товарів на складі за 1997р
Матеріально-відповідальна особа __________________ Якушев М.А.
N
п/п
Найменування
Одиниця
виміру Облікова
ціна Залишок
на 01.12 Залишок
на 01.01 і т. д.
Кількість Сума Кількість Сума
1. Автомат АЗ-16А шт. 25.50 ЗО 765.00 45 1147.50
2. Реле Р-150 шт. 5. 10 100 510.00 80 408.00
3. Електрокалорифер К-1,5 шт. 35.00 20 700.00 35 1225.00
Всього:
1975.00
2780.50
Перевірив бухгалтер ________________________________
ТОВ "ГАНДИКАП" ДОДАТОК 10
СКЛАД N 1
(підрозділ)
ТОВАРНИЙ ЗВІТ N 11
за 15 травня 1997-р.
Матеріально-відповідальна особа:-Якушев М.А
Ліміт товарних запасів 150000,00 грн.
Найменування постачальника
(отримувача)
Документ
Сума
Дата Номер Товару Тари
Залишок на 01.05.1997 року
145624-00 2456-00
Надходження АТ "Київелектроприлад"
12/15/97р 124 6375-00 -
Всього в надходженні:
- - 6375-00 -
Всього з залишком:
- - 151999-00 2456-00
Витрати
Склад № 2
ТОВ "Агртехсервіс"
13/05/97р 15/05/97р
25
35
2550-00
255-00 -
Всього витрати: - - 2805-00 -
Залишок - - 149194-00 2456-00
Додаток (документів) _________________ підпис ____________________________Якушев М.А.
Звіт з документами прийняв і попередньо перевірив _________________________
Бухгалтер_______________
Звіт перевірив бухгалтер -
З виправленнями згоден, залишок товару на суму - Сто сорок дев'ять тисяч сто дев'яносто чотири гривні 00 коп
залишок тари на суму - Дві тисячі чотириста п'ятдесят шість гривень 00 коп.
підтверджую: нач.складу ____________________________Якушев М.А.
(підпис)
Додаток 11
ПОКАЗНИКИ товарного балансу ТОВ "ГАНДИКАП" в розрізі груп і товару (тис. грн.)

товарної
групи
Товари і товарні групи
Зп Н Р ІВ
1996р 1997р 1996р 1997р 1996р 1997р 1996р 1997р
51 Верхній трикотаж 15. 1 28. 1 25. 8 19. 7 11. 3 12. 1 1.5 1.3
54 Шкіряне взуття 5. 3 2. 4 13. 4 15. 8 15. 8 8. 3 0. 5 0. 8
78 Килими та килимові вироби 3. 2 3. 9 9. 1 10. 2 6. 3 3. 2 2. 1 0. 6
69 Телераді отовари 125. 1 74. 4 390. 4 500. 1 435. 2 495. 3 5.9 13. 4
83 Електроосвітлювальна
арматура та електоролампи 51. 2 35. 7 72. 8 75. 6 88. 3 111. 2 0 0
66 Обчислювальна тех ніка 60. 1 67. 7 435. 4 659. 8 427. 8 459 0 2. 8
непродовольчі товари 11. 3 17. 7 9. 9 12. 4 3. 5 5. 6 0 0
ВСЬОГО: 271. 3 229. 9 956. 8 Ґ293.6 988. 2 1094. 7 10. 0 18. 9
РОЗРАХУНОК середніх товарних запасів ТОВ "ГАНДИКАП" за 1996 - 1997 роки

товарної
групи Товари і товарні групи IV кварт. I квартал II квартал III квартал IУ квартал Сере
1995р 1996р 1997р 1996р 1997р 1996р 1997р 1996р 1997р 19
51 Верхній трикотаж 15. 10 10. 20 29. 20 13. 40 32. 20 14. 80 33. 40 28. 10 34. 40 15.
54 Шкіряне взуття 5. ЗО 4. 70 3. 60 5. 70 5. 20 5. 60 7. 20 2. 40 9. 10 4. 9
78 Килими та килимові вироби 3. 20 2. 80 6. 10 3. 70 7. 60 4. 30 9. 10 3. 90 10. 30 3. 5
69 Телераді отовари 125.10 103.60 72. 20 83. 60 69. 20 78. 80 68. 10 74. 40 65. 80 91.
83 Електроосвітлюваль на арматура та електоролампи 51. 20 46. 90 23. 30 73. 60 15. 40 88. 30 15. 40 35. 70 . 10 63.
66 Обчислювальна тех
60. 10 39. 80 123.60 45. 60 180.30 59. 60 210.20 67. 70 265.70 52.
11. 30 ніка 13.50 18. 10 14. 60 18. 50 15. 30 19. 10 17. 70 24. 50 14. 48 19. 20
ВСЬОГО: 271.30 221.50 276. 10 240.20 328.40 266.70 362.50 229.90 409.90 244
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ.
Проведене вивчення обліку,аналізу та аудиту товарних ресурсів на матеріалах ТОВ "Гандикап" дає підставу зробити слідуючи висновки та пропозиції:
1. Діяльність підприємства в сфері оптової торгівлі товарами народного споживання отримала свій розвиток в умовах становлення ринкових відносин в економіці України. Нормативна база по операціям з товарами нараховує близько 40 документів і протягом останніх років була значно доповнена прийняттям нових податкових законів, які поклали початок податкової реформи.
2. В роботі, виходячи з задач управління по забезпеченню товарообігу необхідними об'ємами товарних ресурсів, обгрунтована необхідність і запропонована система економічних та аналітичних показників наявності і руху товарів.
3. В роботі обгрунтована система первинного обліку товарних операцій. На підприємстві форми первинного обліку товарів (накладні) не відповідають вимогам нормативних документів. Запропоновані нові форми ведення первинних документів обліку руху товарів та удосконалення системи складського обліку товарів.
4. Запропоновано з метою інформаційного забезпечення обліку, аналізу товарних запасів в розрізі товарів та товарних груп склад і форму звітності матеріально-відповідальних осіб підприємства.
5. Облік імпортних операцій не виділяється як самостійна підсистема. Кореспонденція рахунків по обліку імпортних операцій з товарами не відповідає діючому законодавству в частині формування собівартості імпортних товарів.
6. В роботі проаналізовано стан організації контрольно-аналітичної роботи на підприємстві. Що дає змогу зробити висновок: на базовому підприємстві ТОВ "Гандикап" контрольно-аналітична робота ведеться не системно і не відповідає вимогам до управління товарними запасами. В роботі запропонована методика управлінського обліку товарних запасів.
7. Розглянуті питання проведення економічного аналізу та запропонована методика проведення загального та факторного аналізу товарних запасів. Апробація методики на базовому підприємстві дозволила виявити динаміку показників товарних запасів підприємства.
8. В роботі запропоновано перелік форм машинограм, необхідних для проведення системної аналітичної роботи на підприємстві стосовно товарних запасів підприємства.
9. В роботі запропоновані основні концепції і методика проведення зовнішнього аудиту товарних запасів.
10. В роботі розглянуті питання автоматизації обліку, контролю та аналізу і запропоновані шляхи до застосування повної автоматизації ведення бухгалтерського обліку та управління на підприємстві в умовах повної комп'ютеризації підприємств.
На базовому підприємстві для відпуску товарів покупцям, приходування та внутрішнього переміщення товарів застосовується типова накладна, приведена в додатку 1. Згідно "Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" затверджене Постановою КМУ 250 від 03.04.93р. та "Положення про документальне забезпечення

 
 

Цікаве

Загрузка...