WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

товарів. На рівні "матеріальний звіт - обліковий регістр" буде забезпечуватись синтетичний облік товарів. А між цими двома рівнями буде проводитись звірка відповідності даних аналітичного та синтетичного обліку. Це дасть можливість, оперуючи вищеперерахованою звітністю мати необмежену інформацію про товарно-матеріальні цінності в розрізі місць збереження, матеріально-відповідальних осіб, найменуванню, сортам та інше.
Сучасному етапу розвитку автоматизації систем обліку в Україні дуже бракує сполученості (уніфікації) програмних пакетів бухгалтерського обліку і програм фінансових закладів (умовно "1С" + "Банк-клієнт"). Можна тільки уявити, на скільки зменшиться час вводу даних у комп`ютер за банківськими виписками, особливо - на підприємствах оптової торгівлі. На ТОВ "Гандикап" ця операція займає у бухгалтера, приблизно дві - три години щоденно. А з застосуванням такої уніфікованої програми цей процес займав би не більше, ніж зв`язок за допомогою модема, з приводу отримання даних з програми "Банк-клієнт" (Це 1 - 2 хвилини). Плюс підвищення якості вводу інформації. На практиці, саме на цьому етапі провадиться помилкова інформація, а для пошуку і виправлення цих помилок потрібен час ще більшій, ніж введення даних.
Також провадження систем розрахунків кредитними картками є величезним помічником для систем бухгалтерського обліку. (Виплати заробітної платні та багато різноманітних покрашень, які вибігають з цього сучасного впровадження).
ДОДАТОК 2
ТОВ "ГАНДИКАП"
ПРИБУТКОВА НАКЛАДНА
Номер доку-менту Дата скла-дання Склад Постачальник товарів Шифр поста-чальн. Номер супр-го докумен
124 12.05.97р 01 АТ "Київелектроприлад" 168 25/1
Номен
Клату рний номер Найменування продукції Од.
виміру Кількість Ціна
Сума
Порядк.
номер за пису по картотеці
по до-кументу прийня-то
83. 01 Автомат АЗ-16А шт. 250 250 25. 50 6375.00 12
83. 03 Реле Р-125 шт. 100 100 5. 10 510.00 6
Всього:
6885.00
Всього: ДВА найменувань
прописом
на суму Шість тисяч вісімсот вісімдесят п'ять грн. ____00__коп.
Здав експедитор Савченко І. І. Прийняв нач.складу Якушев М.А
посада, підпис, прізвище посада, підпис, прізвище
ТОВ "ГАНДИКАП"
НАКЛАДНА - ВИМОГА
на відпуск (внутрішнє переміщення) товарів
Номер
доку-мента Дата складання Відправник Отримувач
Наймену-вання Шифр Найменування Шифр
25 13.05.1997р Склад № 1 01 Склад N 2 02
Номен
клату
рний
номер
Найменування продукції
Одиниця
виміру
Кіль
кість
Ціна
Сума Порядко-вий номер
запису
в склад.
картотеці
83. 01 Автомат АЗ-16А шт. 100 25. 50 2550.00 13/6
83. 03 Реле Р-125 шт. 50 5. 10 255.00 7/5
Всього:
2805.00
Всього: ДВА найменувань
прописом
на суму Дві тисячі вісімсот п'ять грн. ____00__коп.
Керівник Мількевич В.Б. Відпустив нач.складу Якушев М.А
посада, підпис, прізвище
Головний бухгалтер Садовніков І.І. Отримав нач.складу Петренко С.І
посада, підпис, прізвище
ДОДАТОК 4
15 травня 1998р
НАКЛАДНА № 35
Відпущено ТОВ "ГАНДИКАП"
Одержано ТОВ "Агротехсервіс"
Через Кіреу Р.В.
Доручення серія АБВ № 012345 від "10" травня 1998 р
N п/п Номенклатур
ний номер
Найменування продукції Кількість Ціна без
ПДВ Сума без
ПДВ
шт. вага
1. 83. 01 Автомат АЗ-16А 10
З0.00 300.00
2. 83. 03 Реле Р-125 20
6.00 120.00
Всього : 420.00
ПДВ 20% 84.00
Разом з ПДВ 504.00
Всього: ДВА найменувань
прописом
на суму П'ятьсот чотири грн. ____00__коп.
Керівник Мількевич В.Б. Головний бухгалтер Садовніков І.І.
Відпустив нач.складу Якушев М.А Отримав нач.складу Кіреу Р.В.
посада, підпис, прізвище посада, підпис, прізвище
Додаток 5
КАРТКА СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ
Склад Стелаж Ячейка Марка Сорт Профіль Розмір Од. виміру Номенкл номер Норма ЗАПАСУ
01 5 25 АЗ-6А
шт. 83. 01 4500.0
Найменування товару: Автомат АЗ-16А
Ціна 25. 50
Дата запису № док. № за-пису Від кого отримано комувідпущено Прихід Розхід Зали-шок Сума
12.05.98р 124 12 АТ "Киівелектроприлад" 250
250 6375.00
13.05.98р 25 13 Склад N 2
100 150 3825.00
15.05.98р 35 14 ТОВ "Агротехсервіс"
10 140 3570.00
Всього за місяць: 250 110 140 3570.00
Додаток 6
Звіт
про залишки товарів на складі № 1
ТОВ "ГАНДИКАП" на "31"травня 1998р.
№ товар.
групи Найменування товарної
групи, товару Товарні за залишки Питома вага Відхилення від нормативу
Норматив (т. грн) Факт
(т.грн) Норматив
% Факт
% Суми товари. залишків Питомої
ваги
%
51 Верхній трикотаж 12.50 31.51 5.8 9.8 16.51 4.0
54 Шкіряне взуття 5.00 5.44 1.9 1.7 0.44 -0.2
78 Килими та килимові вироби 4.50 7.48 1.7 2.3 2.98 0.6
69 Телераді отовари 90.62 69.90 34.8 21.7 -20.72 -13.1
83 Електроосв. арматура, ел. лампи 70.0 18.00 26.9 5.6 -52.00 -21.3
66 Обчислювальна техніка 60.0 170.20 23.1 52.9 110.20 29.8
00 інші непродовольчі товари 15.00 19. 20 5.8 6.0 4.20 0.2
ВСЬОГО: 260.2 321.73 100.0 100.0 61.61
Підписи членів комісії ___________________________ Сидоренко С.П.
___________________________ Петренко П.П.
___________________________ Ващенко С.И.
** БА 0233546 ДОДАТОК 7
Товарно-транспортна накладна № 12
Вантажо відправник ТОВ "ГАНДИКАП"
Вантажоотримувач ____ТОВ "ВЕКТА"_____
Платник ________________________
Код прод. (номенкл. номер) Номер прейскуранта (допевненя) Артикул Кількість Ціна Найменування продукції, товару Одиниця фізичної величини Вид упаковки Кількість місць Маса (кг) Сума
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
83.26 2536945
10000 0.55 Електролампи шт коробка 100 200 55000.00
Товарна накладна має продовження на - листах, бланках за N _________
і має_________один______________________порядкових номерів записів
Всього найменувань_____одне____ Маса вантажу (нетто)_190 кг________
Всього місць________________СТО________________________________
Маса вантажу (брутто)_____200 кг__________________________________
Додатки ________________________________________________________
Всього відпущено на суму_П'ятдесят п'ять тисяч гривень 00 коп._________
Відпуск дозволив___________Мількевич В. Б. Головний бухгалтер
Відпустив_________Якушев М. А. М. П. "_25"_травня_____1998_р. Націнка %__10 ___________________________
Складські чи транспортні витрати
________________________________________
По довіреності N ГАД 1256325
Виданої ТОВ Векта"_______________________
Вантаж до перевезення прийняв____________
Вантаж отримав__________________________
______________Садовніков І. І.
ДОДАТОК

 
 

Цікаве

Загрузка...