WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

у бухгалтерському обліку"(наказ Мін. фінансів України N 88 від 24.05.95р.) всі записи у регістрах бухгалтерського обліку проводяться на підставі первинних документів, які фіксують факти здійснення господарської операції і розпорядження на їх проведення. Первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: назва підприємства, назва документа, код форми, дата і місце складання, зміст господарської операції, вимірювачі господарської операції( у натуральному і вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особисті підписи та інші ознаки, що однозначно ідентифікують особу, яка здійснила господарську операцію.
Приведена в додатку 1, форма накладної, яка використовується на базовому підприємстві не повністю задовольняє всім вимогам, які пред`являються до форми первинних документів на внутрішнє переміщення, оприходування та відпуск товарів і має слідуючи недоліки:
* Відсутність назви підприємства (для скорочення часу для заповнення, даний реквізит можна було б внести як постійний реквізит);
* В зв`язку з тим, що згідно Закону України "Про податок на додану вартість", товари на підприємстві обліковуються без податку на додану вартість, а ПДВ окремою стрічкою в документах повинно додаватись до суми товару, в накладну на відпуск товарів необхідно внести замість графи "Ціна" та "Сума" графу "Ціна без ПДВ" , "Сума без ПДВ", "ПДВ 20%" та "Разом з ПДВ".
* Відсутній реквізит для прізвищ відповідальних за здійснення господарських операцій осіб, тому часто даний обов`язковий реквізит не заповнюється, а тільки підписується.
* Відсутній реквізит дозволяючих підписів керівника та головного бухгалтера підприємства на здійснення господарської операції.
Залежно від характеру операцій та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити. В подальшому для автоматизації обробки даних на підприємстві за допомогою засобів автоматизації (ПЕОМ, АСУ) є необхідність включити до обов`язкових реквізитів первинних документів обліку товарів на всіх стадіях руху товарів, реквізити номенклатурного номеру товару за розробленою на підприємстві системою кодировок.
Це дає можливість автоматизувати процес групування товарів за допомогою засобів комп'ютерної техніки для обліку руху товарів, автоматизувати процес управління, проведення аналізу та контролю за станом використання товарів на підприємстві.
З метою забезпечення обліку, аналізу та контролю за товарами по структурним підрозділам, а також в інших цілях, (запроваджуючи єдину автоматизовану систему управління, обліку та контролю заробітної плати, основних засобів та інше), в форму первинних документів пропонується внести додатково реквізит шифру структурного підрозділу (складу).
Так, як внутрішнє переміщення товару здійснюється тільки з дозволу керівника та головного бухгалтера підприємства, то при оформленні накладної-вимоги необхідні дозволяючі підписи керівника та головного бухгалтера підприемства. Про що і внесені зміни в форму накладної.
Ще додатково в форму накладної на внутрішнє переміщення товарів пропонується внести графи шифрів підрозділів та номенклатурного номеру товару для автоматизованої обробки інформації на підприємстві.
В даних підрозділах складені накладні виконують функції прибуткових і одночасно для звіту перед бухгалтерією.
Одним із основних недоліків форми прибутково-видаткових накладних які застосовуються на підприємстві є те, що в цих формах первинних документів не передбачено вказувати посаду, прізвище та ім'я осіб, які відповідальні за здійснення господарської операції.
В запропонованій формі накладної (додаток 3) цей недолік усунено.
При відпуску товарів покупцям автомобільним транспортом оформляється товарно-транспортна накладна типовоі форми (Додаток 7), яка є основним супроводжуючим документом при місцевих поставках. Вона є достатньою для оприходування вантажоодержувачем (покупцем), перевезених ТМЦ. Товарно-транспортні накладні являються бланками суворої звітності і складаються в 4-х або 5-ти екземплярах. Перший - для списання цінностей продавцю, який відвантажив товар, другий-на перевозку вантажу та для оприходування покупцем (отримувачем), третій - для розрахунків автотранспортного підприємства з замовником транспорту, четвертий - для обліку транспортної роботи і додається разом з шляховим листом, п`ятий - перепусткою для вивозу вантажу.
На базовому підприємстві застосовується сортовий спосіб обліку товару. Напідставі прибутково-видаткових накладних та інших первинних документів, які відображають рух товарів, на оптових складах підприємства по кожному виду товару заповнюється книга складського обліку. Книга на підприємстві заповнюється за формою згідно додатка 9. Дана форма складського обліку мае декілька недоліків, які пропонується усунути:
- по перше, відсутні дані про норматив товарних запасів, а це необхідно для того, щоб начальник складу міг контролювати та оперативно подавати інформацію відповідним службам підприємства на іх поповнення;
- по друге, при великій кількості номенклатури товарів на складі виникають труднощі з оперативним пошуком необхідного товару, наприклад, для відпуску покупцям п`яти-десяти найменувань товару, тому в форму складського обліку запропоновано внести реквізити місцезнаходження товару в місцях зберігання.
- по трете, для автоматизації обліку руху товарів запропоновано в форму складського обліку ввести графу "номенклатурний номер".
- в четвертих, хоча на складі підприємства оптової торгівлі допускається вести або книгу складського обліку або картки складського обліку, пропонується ведення картки складського обліку: з картками легше працювати окремо, а також в подальшому складський облік пропонується автоматизувати з видачею на друк карток складського обліку товарів (додаток 5), які потім можуть зберігатись в картотеці для аналітичного обліку.
Синтетичний облік товарів на рахунку 41 "Товари" підприємство оптової торгівлі веде, використовуючи скорочену журнал-ордерну форму, в журнал-ордери з дебетовою відомістю по субрахункам 41/1 "Товари на складах", 41/3 "Тара під товаром і порожня". Він має багато недоліків, а саме, не забезпечує необхідною інформацією в розрізі матеріально- відповідальних осіб та місць збереження товарних запасів, тому запропоновано ведення облікових регістрів за наступною схемою:
Товарний звіт матер.
Картки складського відповідальної
обліку особи
Запис в обліковий
регістр
Оборотні відомості
товарів Журнал-ордер
звірка та відомість по
даних рах. "Товари"
аналіт.
та синт. обліку
Рис.1 Ведення облікових регістрів та перевірки відповідності
даних аналітичного обліку синтетичному.
Таким чином, з розробленої документації та рис.1, який показує взаємозв`язок між нею, видно, що на рівні "картки складського обліку - оборотної відомості товарів" на підприємстві буде забезпечуватись аналітичний облік

 
 

Цікаве

Загрузка...