WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

рахунків. Версія системи " FinExpert " 3.12, пропонується для підприємств з середнім об'ємом господарських операцій, вона відрізняється від попередньої можливістю ведення розширеного аналітичного обліку. Це досягається за допомоги аналітичних признак і в на рахунках, ви-користовуючи які, користувач може отримувати розгорнуте сальдо на любому рахунку. Оборотний баланс в системі FinExpert 3.12, можна побудувати не тільки за місяць, квартал, півріччя, але й по окремим операціям, на вибір користувача.
FinExpert 3.21- це вже комплексна мережена бухгалтерська система, для великих підприємств любої форми власності. Вона дозволяє автоматизувати елі годуючі розділи бухгалтерського обліку: заробітна плата, облік основних засобів, облік банківських операцій,ведення каси, взаєморозрахунків з поставниками і покупцями, дебіторами та кредиторами, розрахунки з підзвітними особами, облік товарів та матеріалів, облік реалізації. Всі доповнення працюють в декількох валютах. Цією компанією вже представлена остання розробка системи FinExpert 4.1 for WINDOWS , яка передбачена для експлуатації на великих підприємствах з великими об'ємами даних. Для середніх підприємств е також версія цієї програми більш полегшена.
"Акцент- бухгалтерія для WINDOWS-95" це універсальна (налагоджувальна для любого виду діяльності програма бухгалтерського обліку. Розробник фірма "ІМПАКТ" Донецьк. Імпакт пропонує три варіанти поставки програми для кожної з категорій фірм: малих, середніх та великих підприємств. Причому всі три варіанти працюють в загальному інформаційному полі. План рахунків можна налагодити на любу форму власності підприємства. Причому субрахунки незалежні від рахунків, а для пасивно-активних рахунків можна задати правила формування розгорнутого сальдо. Звіти складаються за допомогою Майстра Звітів в любому розрізі і комбінації аналітичних признаків: по датам, номерам документів, по дебету/кредиту рахунків, по об'єктам обліку та інш. "Акцент" дозволяє формувати первинну інформацію з любого режиму роботи, змінювати інформацію за любий час і будувати звіти.
Комплекс програм LadyFin (Київ) - це мережений комплекс бухгалтерських програм, котрі складаються з п'яти функціонально-незалежних систем, котрі можуть бути встановлені на різних місцях комп'ютерної мережі. Центральний модуль комплексу "Гроссбух" - необхідний для обліку руху коштів по бухгалтерським рахункам і має розвинуті можливості аналітичного обліку. Сюди також входять: модулі для формування банківських та касових документів, облік оборотів по банківським та касовим рахункам, система розрахунків заробітної плати, система ведення обліку товарне - матеріальних цінностей, система обліку амортизації та руху основних засобів.
Компанія "Інтелект-сервіс" (Москва) відома бухгалтерам своєю розробкою "БЗСТ-4" - це комплексна бухгалтерська, складська і торгова система, побудована на основі автоматизації процедури ввода первинних документів, їх таксировки і розноски по рахункам бухобліку. На ряду з повною реалізацією стандартних можливостей попередніх версій система дозволяє проводити обмін документами з системами Клієнт - Банк, працювати з віддаленим складом, передавати дані, працювати з інтелектуальними касовими апаратами, резервувати товар .Має такі модулі "АРМ головного бухгалтера", "Каса", "Розрахункові та валютні рахунки", "Основні засоби", "Облік матеріалів", "Зарплата", "Товари, готова продук-ція","Управління продажами", "Управління закупками"," Аналіз руху товарів". Для аналізу фінансового стану підприємства розроблений пакет програм "ФРАНТ" комплекса "БЗСТ-3".
Таким чином в даному розділі наведені самі останні тенденції програмного забезпечення бухгалтерського обліку, існують тисячі програм бухгалтерського обліку, але спеціалісти виділяють ці програми як новизну в автоматизації бухгалтерського обліку, тому що вони вирішують задачі бухгалтерського та управлінського обліку комплексно. Дозволяють в одній програмі закласти всю систему сучасного управління підприємства підприємством, та мають гнучку систему налагодження цих програм під любого користувача.
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ.
Проведене вивчення обліку, аналізу та аудиту товарних ресурсів на матеріалах ТОВ "Гандикап" дає підставу зробити слідуючи висновки та пропозиції:
1. Діяльність підприємства в сфері оптової торгівлі товарами народного споживання отримала свій розвиток в умовах становлення ринкових відносин в економіці України. Нормативна база по операціям з товарами нараховує близько 40 документів і протягом останніх років була значно доповнена прийняттям нових податкових законів, які поклали початок податковоїреформи.
2. В роботі, виходячи з задач управління по забезпеченню товарообігу необхідними об'ємами товарних ресурсів, обгрунтована необхідність і запропонована система економічних та аналітичних показників наявності і руху товарів.
3. В роботі обгрунтована система первинного обліку товарних операцій. На підприємстві форми первинного обліку товарів (накладні) не відповідають вимогам нормативних документів. Запропоновані нові форми ведення первинних документів обліку руху товарів та удосконалення системи складського обліку товарів.
4. Запропоновано з метою інформаційного забезпечення обліку, аналізу товарних запасів в розрізі товарів та товарних груп склад і форму звітності матеріально-відповідальних осіб підприємства.
5. Облік імпортних операцій не виділяється як самостійна підсистема. Кореспонденція рахунків по обліку імпортних операцій з товарами не відповідає діючому законодавству в частині формування собівартості імпортних товарів.
6. В роботі проаналізовано стан організації контрольно-аналітичної роботи на підприємстві. Що дає змогу зробити висновок: на базовому підприємстві ТОВ "Гандикап" контрольно-аналітична робота ведеться не системно і не відповідає вимогам до управління товарними запасами. В роботі запропонована методика управлінського обліку товарних запасів.
7. Розглянуті питання проведення економічного аналізу та запропонована методика проведення загального та факторного аналізу товарних запасів. Апробація методики на базовому підприємстві дозволила виявити динаміку показників товарних запасів підприємства.
8. В роботі запропоновано перелік форм машинограм, необхідних для проведення системної аналітичної роботи на підприємстві стосовно товарних запасів підприємства.
9. В роботі запропоновані основні концепції і методика проведення зовнішнього аудиту товарних запасів.
10. В роботі розглянуті питання автоматизації обліку, контролю та аналізу і запропоновані шляхи до застосування повної автоматизації ведення бухгалтерського обліку та управління на підприємстві в умовах повної комп'ютеризації підприємств.
На базовому підприємстві для відпуску товарів покупцям, приходування та внутрішнього переміщення товарів застосовується типова накладна, приведена в додатку 1. Згідно "Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" затверджене Постановою КМУ 250 від 03.04.93р. та "Положення про документальне забезпечення записів

 
 

Цікаве

Загрузка...