WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

факторів, та рівень їх впливу на суму товарних запасів. На основі даної машинограми можна дати оцінку роботи відділу постачання та збуту, транспортному відділу по забезпеченню товарообігу необхідним об'ємом товарних запасів, про дотримання нормативу товарних запасів на підприємстві. Машинограма 4.3.4 дасть можливість ке-рівництву підприємства зробити висновок про ефективність використання товарних запасів, швидкості їх обертання, такий аналіз доцільно було б робити не рідше одного разу в квартал, коли можна було б помітити загальну тенденцію в ефективності використання ресурсів підприємства. Якщо по деяким групам товару за рахунок росту товарообігу швидкість обертання виросла, необхідно підкорегувати плани поставок, чи навпаки. Дана машинограма дає можливість керівництву керувати обсягами товарних запасів, в залежності від факторів, які вплинули на них.
Машинограма 4.3.1
ОЦІНКА
виконання плану обсягів та структури товарних запасів
(тис. грн.)
№ товарної
групи
Товари і товарні групи
ТОВАРНИЙ ЗАПАС
ВІДХИЛЕННЯ ВІД ПЛАНУ+/-
по нормативу звіт
Сума Питома вага(%) Сума Питома вага(%) абсолют. Відносне
(%) питома вага
51 Верхній трикотаж
15. 00 5. 8 31. 51 9. 8 16. 51 110.07 4.0
54 Шкіряне взуття
5. 00 1.9 5. 44 1. 7 0. 44 8. 80 -0. 2
78 Килими та килимові вироби 4. 50 1. 7 7. 48 2. 3 2. 98 66. 22 0. 6
69 Телерадіотовари
90. 62 34. 8 69. 90 21. 7 -20.72 -22.86 -13. 1
83 Електроосвітлювальна арматура та електролампи 70. 00 26. 9 18. 00 5.6 -52.00 -74.29 -21. 3
66 Обчислювальна техніка
60. 00 23. 1 170.20 52. 9 110.20 183.67 29. 8
Непродовольчі товари 15. 00 5. 8 19. 20 6. 0 4. 20 28. 00 0. 2
ВСЬОГО: 260.12 100. 0 321.73 100. 0 61. 61 23. 68
Машинограма 4.3.2
Аналіз динаміки
обсягу й структури товарних запасів за період.
(тис. грн.)

товарної
групи Товари і товарні групи
ТОВАРНИЙ
ЗАПАС
ВІДХИЛЕННЯ
+/-
базисний звітний
Сума Пит. вага Сума Пит. вага Сума % Пит. вага
51 Верхній трикотаж 15.00 6.13 31.51 9.79 16. 51 110.07 3.67
54 Шкіряне взуття 4.96 2.03 5.44 1.69 0.48 9. 68 - 0.34
78 Килими та килимові вироби 3.59 1. 47 7.48 2.32 3.89 108.36 0.86
69 Телерадіотовари 91.44 37.36 69.90 21.73 -21.54 -23.56 -15.63
83 Електроосвітлювальна арматура та електролампи 63.06 25.76 18.00 5.59 -45.06 -71.46 -20.17
66 Обчислювальна техніка 52.23 21.34 170.20 52.90 117.97 225.87 31. 56
непродовольчі товари 14.48 5.92 19.20 5.97 4.72 32. 60 0.05
ВСЬОГО: 244.76 100.00 321.73 100.00 76.99 31.45
Таблиця 4.3.3
Розрахунок
впливу на зміну об'єму товарних запасів зміни об'єму товарообігу
та організації завозу товарів

товарної групи
Товари і товарні групи
Товарні запаси в днях
Товарообіг
Рзв
Перерахований товарний запас
ВІДХИЛЕННЯ
+ чи -
в тому числі
за рах
норматив звіт звіт
Загаль Зміни т/о Органі
51 Верхній трикотаж 12.50 937.49 12.10 0.42 924.5 -12.08 937. 00
54 Шкіряне взуття 90.00 235.95 8.30 2.08 145.95 -87.93 233. 80
78 Килими та килимові вироби 72.00 841.50 3.20 0.64 769.5 -71.36 840. 80
69 Телерадіотовари 163.80 50.18 495.30 225.36 -113.62 61.56 -175.00
83 Електроосвітлю-вальна арматура та електоролампи 113.40 58.27 111.20 35.03 -55.13 -78.37 23. 24
66 Обчислювальна техніка
36.00 133.49 459.00 45.90 97.49 9.90 87. 59
Непродовольчі товари 180.00 1234.29 5.60 2.80 1054.29 -177.20 1231.00
ВСЬОГО: 87.48 105.80 1094.70 266.01 18. 32 178.53 -160.00
Машинограма 4.3.4
РОЗРАХУНОК
впливу факторів на швидкість
обертання товарних запасів
№ товарної
групи
Товари і товарні групи
Товарні запаси
в днях
Перерахована швидкість
Обертання
Д* =Т31*360/P0
Відхилення + чи -
ЗАГАЛЬНЕ в т.ч. за рахунок зміни
по норма тиву фактично
обсягу реа-лізації
Середнього тов. запасу
1 2 3 4 5 6=4-3 7=4-5 8=5-3
51 Верхній трикотаж 180.00 937.49 16. 06 757.49 921.43 -163.94
54 Шкіряне взуття 90. 00 235.95 2. 61 145.95 233.34 -87.39
78 Килими та килимові вироби 72. 00 841.50 1. 82 769.50 839.68 -70.18
69 Телерадіотовари 163.80 50. 81 104.07 -112.99 -53.26 -59.79
83 Електроосвітлю-вальна арматура та електоролампи 113.40 58. 27 80. 13 -55.13 -21.86 -33.27
66 Обчислювальна техніка 36. 00 133.49 56. 04 97. 49 77. 45 20. 04
Непродовольчі товари 180.00 1234.2 23. 17 1054.20 1211.12 -156.83
ВСЬОГО: 87.80 102.84 271.12 15.84 -168.28 183.32
Інтерес до автоматизації підприємств з кожним днем все вище. Причому сьогодні сміливо можна говорити, що появляєтьсянеобхідність в системах, які дозволяють автоматизувати не тільки бухгалтерський та складський облік, але й управління підприємством, проводити аналіз господарської діяльності. Практично всі серйозні розробники програмного забезпечення бухгалтерського обліку пропо-нують сьогодні нові версії своїх продуктів, в яких в тій чи іншій ступені реалізовані управлінські та аналітичні функції. Проаналізуєм деякі з них,що присутні сьогодні на ринку програмного забезпечення бухгалтерського обліку.
СП "Парус"(Київ) представляє черговий проект по автоматизації підприємств ПАРУС-5. На відміну від попереднього проекту версій 4.0 який має декілька модификацій для автоматизації бухгалтерського обліку підприємств різного виду діяльності (бюджетних, торгових, страхових та інш.), ПАРУС-5 виконує комплексну автоматизацію управління фінансове - господарської діяльності підприємства і дозволяє в рамках єдиної системи вести як бухгал-терський так і складський облік і управлінський облік. ПАРУС-5-це сучасний підхід до проблеми автоматизації, заснований на глибокому вивченні бізнес процесів підприємства заказника і гнучкої налагодженої системі під його задачі. Система ПАРУС-5 складається з окремих модулів, котрі можна підключати за бажанням заказника. Так в цю систему входять модулі "Управлінський облік", "Постачання та сбут", "СААР", "Зарплата", "Товарні звіти", "Склад", "Доку-ментооборот", "Товарна аналітика", "Виписки банка". Ще одна нова розробка корпорації "Парус" (Москва)- система бухгалтерського обліку "Парус 97", побудована по технології "клієнт-сервер". Однак, цю систему можна використовувати і на локальному комп'ютері.
Парус 97 - це забезпечення багатовалютного обліку, деталізація обліку по рахункам розширеного аналітичного обліку до п'ятого порядку, розрахунок амортизаційних відрахувань та переоцінка основних засобів, інтеграція з програмами Microsoft office.
"Фінансовий експерт" - це сімейство бухгалтерських програмних комплексів кампанії IDM (Київ). Для автоматизації бухгалтерського обліку підприємств з невеликим об'ємом господарських операцій призначена система FinExpert 3. 11. Основний режим її роботи - ведення журналу господарських операцій, на основі якого будується Оборотний баланс по всім рахункам. В балансі відображається інформація про рух коштів і сальдо на рахунках, можна провести аналіз оборотів, залишків та кореспонденції

 
 

Цікаве

Загрузка...