WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

ресурсами оптового торгівельного підприємства є найактуальнішою темою для вирішення задач управління торговельним підприємством.
Метою даної дипломної роботи є удосконалення бухгалтерського обліку і розробка системи контролю та аналізу товарними ресурсами оптового торговельного підприємства. В ході виконання дипломної роботи необхідно на матеріалах оптового торговельного підприємства вирішити завдання: удосконалити систему фінансового та управлінського обліку та контролю товарних ресурсів, спроектувати систему економічного аналізу та аудиту ефективності використання товарних ресурсів та запропонувати систему автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні товарними ресурсами.
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ
РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
1.1. Економічна сутність товарних ресурсів торгового підприємства
Власність підприємств і комерційних структур матеріалізується в майні.
В рамках підприємств майно є обoсобленим і виражається вартісними показниками в балансі підприємства в розділі "Активи підприємства".
Майно або активи підприємства - це його економічні ресурси, які повинні приносити доходи в результаті господарчої діяльності.
Майно підприємства представлено трьома групами активів:
1. Основні засоби та інші позаоборотні активи;
2. Запаси та витрати;
3. Грошові кошти та інші оборотні активи.
Друга та третя групи активів представляють собою поточні активи або оборотний капітал, який легко конвертується на протязі року в готівкові грошові кошти. До них також відносяться матеріальні запаси(сировина, паливо, запчастини), малоцінні та швидкозношувані предмети праці, товарні запаси, готова продукція, незавершене виробництво - те що ми називаємо матеріальні оборотні активи.
Для здійснення контролю за станом та раціональним використанням основних, оборотних та відворотних засобів, а також джерел їх утворення на підприємстві ведеться синтетичний та аналітичний облік усіх ресурсів. Тим самим всі ресурси, які не на торговельному підприємстві беруться на облік бухгалтерською службою, адміністрацією господарства.
Необхідність такого обліку виникає в тому, що в результаті діяльності торговельного підприємства виникають зовнішньо та внутрішньогосподарські економічні зв`язки між об'єктами обліку, які моделюються в бухгалтерському обліку з застосуванням подвійного запису на синтетичних та аналітичних рахунках. За посередництвом записів змін в об'єктах обліку на синтетичних та аналітичних рахунках здійснюється динамічне спостереження за ресурсами господарства, контроль за їх фактичним станом, раціональним використанням, а також управління ними.
У бухгалтерському обліку для відображення руху засобів, коштів і господарських процесів використовують три види вимірників:
- натуральні,
- трудові,
- грошові (вартісні);
Натуральні вимірники використовують для одержання даних за кількістю однорідних об'єктів обліку в одиницях виміру (за обсягом, площею, вагою, довжиною). В обліку використовують натуральні вимірники: міри довжини (сантиметри, метри, кілометри), ваги (грами, кілограми, тони тощо), площі (квадратні метри, гектари тощо), об'єму (літри, кубічні метри тощо) та інше. Натуральні вимірники використовують для обліку кількості матеріальних цінностей. Використання матеріальних показників до сортів, сортиментів дає можливість одержувати дані про кількість і якість обумовлених матеріальних цінностей.
Натуральні вимірники використовуються в аналітичному обліку матеріальних цінностей, готової продукції, товарів, основних засобів.
Трудові вимірники викоpистовуються з метою обліку кількості відпрацьованого часу.
Грошові (вартісні) вимірники (гривні, копійки) є універсальними.
За допомогою грошового вимірника узагальнюються всі господарські операції і явища, що раніше висловлювалися в натуральних і трудових вимірниках.
Використовується грошовий вимірник поряд з натуральними і трудовими при обліку заробітної плати, товарів, матеріалів, готової продукції, її реалізації, прибутків, збитків, розрахунково-кредитних операціях тощо, а також для узагальнення і визначення підсумків виробничо-господарської і фінансової діяльності підприємства, організації, установи за звітний період при складанні поточних і річних звітів (балансів), при складанні планів розвитку підприємства. Бухгалтерський облік формує систему звітних показників, необхідних для контролю за розробленими планами підприємства.
Товари є основною статтею оборотних активів торговельного підприємства, за посередництвом яких через товарообіг підприємство отримує переважну частину свого прибутку. Тому управління товарними ресурсами слід розглядати через призму потреб управління товарообігом.
На Рис.1.1.1 приведено основний зміст системи управління товарообігом.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРООБІГОМ
1.Оцінка та прогнозування кон'юнктури споживчого ринку
2.Планування структури об'єму реалізації товарів
3.Нормування та планування товарних ресурсів
4.Планування надходжень та закупки товарів
Рис.1.1.1 . Характеристика системи управління товарообігом торговельного підприємства.
Як слідує з вищенаведеної системи управління товарообігом, виділяють чотири етапи управління, які повинні виконуватись в приведеній послідовності.
Перший етап - оцінка та прогнозування кон'юнктури споживчого ринку, в основному базується на вивченні кон'юнктури ринку, попиту та пропозицій.
Другий етап системи управління товарообігом можна розглянути на рис.1.1.2 .
1.Вибір приоритетних цілей розвитку товарообігу на
підприємстві
ОСНОВНІ ЕТАПИ
2.Анализ об'єму та структури реалізації товарів в передплановому періоді.
ПЛАНУВАННЯ ОБ'ЕМУ ТА
3.Визначення планового об'єму реалізації товарів.
СТРУКТУРИ РЕАЛІЗАЦІЇ
4.Визначення планової структури реалізації товарів.
ТОВАРІВ НА ПІДПРИЕМСТВІ
5.Оцінка напруження розробленого плану реалізації товарів.
6.Розробка заходів по здійсненню плану реалізації товарів.
Рис.1.1.2 Послідовність окремих етапів планування об'єму та структури реалізації товарів на торговельному підприємстві.
Третій етап системи управління товарообігом включає в себе основні етапи нормування та планування товарних ресурсів на підприємстві, зображені на рис.1.1.3
1.Визначення цілей формування товарних ресурсів на підприємстві
ОСНОВНІ ЕТАПИ НОРМУВАННЯ
2. Аналіз розміру, складу та обертання товарних ресурсів в передплановому періоді
ТА ПЛАНУВАННЯ ТОВАРНИХ
3.Розробка нормативів товарних ресурсів.
РЕСУРСІВ НА
4.Визначення планової суми товарних ресурсів.
ПІДПРИЕМСТВІ
5.Оцінка ефективності розробленого плану товарних ресурсів.
6.Забезпечення постійного контролю за станом товарних ресурсів на підприємстві.
Рис.1.1.3 Послідовність окремих етапів нормування та планування товарних ресурсів на торговельному підприємстві.
І на кінець, четвертий етап - етап планування надходження товарів на підприємство:
ОСНОВНІ ЕТАПИ ПЛАНУВАННЯ

 
 

Цікаве

Загрузка...