WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, затверджена Мінфіном України.
Найбільш типовими порушеннями при здійснення операцій з матеріальними цінностями є:
- незадовільна організація складського господарства та збереження
цінностей;
?
Інвентаризація матеріальних цінностей
Аудит прибуткових та видаткових документів,
показників реєстрації та рахунків постачальників
Взаємне порівняння прибуткових документів з даними рахунків постачальників Взаємна перевірка видат. документів з даними оплати рахунків покупців
Порівняння прибуткових та видаткових документів
з даними натурального обліку оптових баз
Аудит змісту оборотних відомостей натурально-вартісного обліку і порівняння їх з даними обліку матеріально-відповідальних осіб
Аудит змісту звітів, бухгалтерських операцій, матеріальних цінностей та порівняння їх з даними первинної документації
Аналіз бухгалтерських операцій
по журналам-ордерам до рахунк.
матеріальн. оборотних активів
та порівняння їх з записами по Д-ту і К-ту рах. 60 Аудит бухгалтерських операцій по журналам-ордерам до рахунк. матеріальних оборотних активів та порівняння його з записами по Д-ту та К-ту рах.45,62
Аудит даних балансу та звітності та порівняння їх з Головною книгою, ж-ордерами, відомостями, первинними документами.
Рис.3.4.1 Послідовність аудиту матеріальних активів.
* невиконання завдання по заготовці товарів;
* придбання непотрібних товарів, наявність на складі зіпсованих
цінностей;
* завищення собівартості придбаних товарів ;
* порушення правил прийому вантажів, неправильне визначення та
оформлення нестач;
* неповне оприходування надходжень ТМЦ;
* необгрунтовані претензії до постачальників;
* нераціональний відпуск товарів, порушення норм або лімітів їх
відпуску;
* відпуск дефіцитних товарів як надлишків на сторону;
* порушення порядку проведення інвентаризацій;
* нестачі, надлишки, привласнення матеріальних цінностей;
* помилки чи підробки при кодування документів;
* заміна нових предметів старими;
* відпуск цінностей по заниженим цінам;
* незадовільна постановка бухгалтерського обліку.
Правильна організація прийому та відпуску матеріальних цінностей гарантує їх збереження та безперервне забезпечення ним виробництва.
Надходження від постачальників контролюється по виписаним ними документам, відповідним журнал ордерам, відомостям надходження матеріальних цінностей від постачальників або на складі підприємства, а також по прибутковим документам складів чи інших місць збереження.
Має деякі особливості аудит на вимогу правоохоронних органів. Звичайно він проводиться в ході розслідування чи судового розгляду кримінальних чи цивільних справ про нестачі, крадіжки, посадових чи господарських злочинів. Підставою для проведення аудиту в цьому випадку е постанова прокурора або народного суду. Організація та методика проведення аудиту носять загальний характер. Аудит проводять суцільним методом, так як вибіркові перевірки можуть привести до неправильних висновків.
При проведенні аудиту перевіряють чи правильно регулюються інвентаризаційні різниці, убуток цінностей в межах встановлених норм. Норми застосовують тільки до цінностей, до яких встановлена нестача. При відсутності норм, убуток розглядається як понаднормативна нестача, яка відноситься на матеріально-відповідальних осіб згідно з методикою оцінки для відшкодування.
?
ГЛАВА 4. СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦII ОБЛIКОВО- АНАЛIТИЧНИХ РОБIТ В УПРАВЛIННI ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ.
4.1. Склад i постановка задач.
Головною задачею аналiзу є пошук невикористаних внутрiшнiх резервiв пiдвищення економічної ефективностi господарської дiяльностi підприємств торгiвлi i обгрунтування на цiй основi оптимальних управлiнських рiшень.
Обгрунтувати правильнiсть управлiнських рiшень в умовах численних i рiзнобiчних господарських ситуацiй можна тiльки за допомогою аналiзу.
Пiд час аналiзу всю сукупнiсть методiв, за допомогою яких вивчаються показники як в умовах ручної обробки інформації, так i за допомогою ПЕОМ, можна подiлити на 5 груп:
1. Визначення або виявлення взаємозв'язку результативного показника з факторами, якi обумовлюють його змiну;
2. Розчленування або деталізація результативного показника;
3. Порiвняння фактичного показника з базисним;
4. Визначення за допомогою методiв аналiзу ступеня впливу на результативний показник факторiв, якi обумовлюють його змiну;
5. Узагальнення результатiв аналiзу.
Постановка задач аналiзу товарних запасiв:
Постановка або математичне формування задачi є визначення взаємозв'язків мiж розрахунковими i фактичними показниками.
Використання в процесi аналiзу математичних моделей дозволяє
абстрактно вiдбити умовний образ результативного показника,
який існує в господарськiй дiяльностi.
Склад i постановку задачсформулюємо в таблиці 4.1.1 "Iнформацiйна модель забезпечення аналiзу товарних запасiв".
Таблиця 4.1.1
ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ТОВ "ГАНДИКАП"
Задача
Вхідна інформація Вихідна інформація
Нормативно-довідникова Змінна Звідки надходить Машинограма Куди направ-ляється Періодич-ність
1. Аналіз виконан-ня плану обсягів та структури товар-них запасів. Торгфінплан, коди торгових груп Ф.3 торг "Звіт по продаж та залишку товарів." Ф.2 торг "Звіт про залишки товарів" Бухгалтерія Відділ пос-тачання Машинограма виконання плану товарних запас і в по товарним групам. Директору, виконавчому директору, відділ постачання та збу-ту, транспортний відділ. місяць, квартал, рік.
2.Аналіз динаміки обсягів та структури товар-них запасів. Торгфінплан, коди торгових груп Ф.3 торг "Звіт по продаж та залишку товарі в." Ф.2 торг "Звіт про залишки товарів" Бухгалтерія Відділ пос-тачання Машинограма динаміки обсягу та струк-тури товарних запасів по товарним групам. Директору, виконавчому директору, відділ постачання та збу-ту, транспортний відділ. місяць, квартал, рік
3.Розрахунок впли-ву на суму това-рних запасів змін товарообігу та ін. показників товар-ного балансу. Торгфінплан, коди торгових груп Ф.3 торг "Звіт по продаж та залишку товарів." Ф.2 торг "Звіт про залишки товарів" Бухгалтерія Відділ пос-тачання Машинограма впливу на ТЗ змін Т/0 та інших показників товарного балансу Директору, виконавчому директору, відділ постачання та збу-ту, транспортний відділ. місяць, квартал, рік.
4. Розрахунок обертання в днях та рівня впливу на відхилення за рахунок зміни Т/0 та середніх товарних запасів. Торгфінплан, коди торгових груп Ф. 3 торг "Звіт по продаж та залишку товарі в." Ф. 2 торг "Звіт про залишки товарів Бухгалтерія Відділ пос-тачання Машинограма впливу на швидкі сть обертання ТЗ за рахунок зміни ТО та ТЗ. Директору, виконавчому директору, відділ постачання та збу-ту, транспортний відділ. квартал, рік.
В ході аналізу товарних запасів як ретроспективного так і оперативного пропонується ввести оперативну автоматизовану інформаційну

 
 

Цікаве

Загрузка...