WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

використовують способи та прийоми вивчення первинних документів, які забезпечують максимальний ефект і дозволяють робити обгрунтовані висновки.
Прийоми та способи перевірки бухгалтерських даних ділять на загальні та часткові, які тісно взаємопов`язані. Зупинимося на останніх.
Контрольні порівняння фактичних залишків товарів з послідуючою інвентаризацією, їх надходження та документування витрачанням необхідно використовувати коли аудитор має дані про порушення:
- дописках товарно-матеріальних цінностей в інвентаризаційних описах з метою приховування нестач до початку проведення інвентаризацій;
- даних про заниження в порівнянні з фактичним залишкoм деяких товарів в інвентаризаційному описі на початок звітного періоду для приховування надлишків;
- реалізації так названих інших товарів, не відображених в прибуткових документах;
- навмисному завищенні цін на товари, які відпускались по документам на інші цілі.
Контрольні порівняння можна проводити так: до залишку товару відповідного найменування, указаному в інвентаризаційному опису, складеному до початку звітного періоду, прибавляють кількість облікових одиниць цього товару, надійшовшого протягом перевіряємого періоду, і віднімають кількість одиниць, зафіксованих в видаткових документах. Отримана величина показує максимально можливий залишок цього товару на кінець інвентаризаційного періоду. Ці дані порівнюють з фактичними залишками по відомості встановленої форми.
Необхідно відмітити, що по прибутковим та видатковим документам кількісний облік матеріальних цінностей відновлюється повністю. Це дає можливість прослідкувати рух кожного окремого товару. Відновлення кількісного обліку по суті близько до контрольногo порівняння. Однак це може бути можливо при повному документуванню всіх операцій. Якщо ж операції повністю не документуються, то в таких випадках необхідно проводити контрольні порівняння.
Рух матеріальних цінностей необхідно аналізувати в тих випадках, коли є відомості про те що у клієнта, у якого всі операції документуються, бувають крадіжки та інші негативні явища, але при інвентаризації цього не виявлено.
Аналізуючи рух матеріальних цінностей, можна викрити підробки в документах по операціям витрачання товарів, складаючи таблицю надходження та витрачання товарів по дням.
Важливий спосіб бухгалтерської перевірки - порівняння даних прибутково-видаткових документів, безпосередньо відображаючих рух матеріальних цінностей з даними інших документів, які фіксують ці ж операції але в інших аспектах.
Використовуючи також такі прийоми і способи, як порівняння даних документів, безпосередньо відображаючих надходження та витрачання матеріальних цінностей, з даними документів, якими оформлені інші операції, обумовлені першою операцією, даних про переміщення матеріальних цінностей з даними по тарі, в якій вони перевозились, даних бухгалтерського обліку з даними оперативного обліку.
Безпосередній огляд бухгалтерських документів проводиться для перевірки правильності арифметичних підрахунків в них та їх правильного оформлення.
Співставлення даних бухгалтерського обліку з даними оперативного обліку використовують для вивчення господарських операцій. Дaні оперативного обліку не можуть бути підставою для облікових записів, тому бухгалтери та аудитори їх не використовують. По документам оперативної звітності можна визначити дійсний характер та об`єм операцій, пов`язаних з матеріальними цінностями. Однак це не може бути підставою для висновку аудитора. Вони лише допомагають вибрати правильний напрямок вивчення.
Правильно проведена інвентаризація тих чи інших операцій з матеріальними цінностями допомагає якісному проведенню аудиту. Вивчаються також питання визначення норм ресурсів товарно-матеріальних цінностей.
Особливу увагу необхідно приділити тим цінностям, які надійшли під час інвентаризації, їх правильному прийому матеріально-відповідальними особами і відображенню в відповідному інвентаризаційному описy.
Якщо інвентаризація проводиться тривалий час, допускається відпуск ТМЦ з відображенням в окремому інвентаризаційному описy.
В окремому інвентаризаційному описy відображаються ТМЦ, які є власністю інших підприємств або находяться в дорозі.
Головною ціллю інвентаризації являється визначення фактичної наявності і стану майна об`єкта інвентаризації.
Порядок проведення та періодичність інвентаризації визначений "Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків" (Наказ Мінфін України N 69 11.08.94р) та "Положення про організацію бухгалтерського обліку в Україні" (Постанова КМУ N 250 від 03.04.93р) зі змінами та доповненнями.
Тому тільки до виконання цих нормативних документів необхідно добавити, що задача аудиторів полягає в вивченні якості інвентаризацій клієнтами. Описи повинні бути обгрунтованими, їх показники вірними, містити кількість товарів на складах з обов`язковим визначенням площі, на якій зберігаються товари. Всі виявленінедоліки фіксуються аудитором для звірки з інвентаризаційними описами.
Перевірка рахунків складських операцій є однією з основних складових аудиту, тому що значна доля помилок допускається при оцінці товарів під час інвентаризації.
Об`єм вивчення аудиторами цих рахунків в значний мірі залежить від ефективності внутрішньoго контролю на підприємстві та доcвіду аудитора.
Важлива проблема пов`язана з аудитом зберігання деяких товарів, маючи на увазі ефективність використання складської площі.
Велике значення має система безперервної інвентаризації, матеріали якої є важливим елeментом внутрішнього аудиту.
Оцінюють товари по собівартості або по ринковим цінам. Аудитори підтверджують прaвильність оцінки вартості матеріальних цінностей.
В процесі аудиту важливе значення має аналіз товарів на складі. Згідно з загальними принципами аудиторських міроприємств, аудитор повинен бути присутній при інвентаризації, здійснюване підприємством. Для визначення методу оцінки товарно-матеріальних цінностей аудитор вивчає відповідні документи. Якщо оцінка по собівартості, визначають метод розрахунку.
Для профілактики зловживань перевіряється порядок обліку та контролю по виданим довіреностям.
Важливу увагу необхідно приділити аудиту списання товарів.
Порушення можуть бути пов`язані з незаконним списанням товарів використанням завищених норм їх списання на природній убуток та бій.
Для того щоб виявити реалізацію необлікованих товарів, необхідно співставити кількість оприходуваних товарів по документам складу з кількістю товарів, за підготовку яких нарахована заробітна плата, кількість витраченого пакувального матеріалу та списаної тари. Звертають увагу на збереження цінностей, облік накладних на відпуск товарів, порядок їх видачі.
Джерелом інформації про операції з матеріальними активами підприємств, крім вищезгаданих нормативних документів є Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення, інструкція про порядок видачі

 
 

Цікаве

Загрузка...