WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

ресурсів. Дана методика факторного аналізу дозволяє провести факторний аналіз залишків товарів на кінець звітного періоду. В управлінні товарними ресурсами одним із головних аспектів є дотримання необхідних розмірів товарних ресурсів. Тому на етапи ретроспективного та перспективного аналізу (планування) необхідна інформація про швидкість обертання та фактори, які впливають на швидкість обертання товарних ресурсів. Такий аналіз дозволить управлінцю виявити слабкі місця в управлінні товарними ресурсами. Для виявлення факторів, які вплинули на швидкість обертання товарних ресурсів скористаємось методом цепних підстановок. Метод ланцюгових підстановок, застосовується для факторного аналізу забезпеченості підприємства товарними ресурсами в днях обороту:
--
ТЗ * d
факторна модель Д = ---------- (в днях обороту середньої
Р величини товарного запасу)
d - кількість днів в періоді;
Р - товарообіг;
--
ТЗ - середні товарні ресурси за період;
Методика аналізу полягає в наступному.
Визначається:
1) Загальна оцінка змін швидкості обертання ТЗ (абсолютне значення) в звітному та базисному (плановому) періоді:
^ Д = Д1 - Д2
2) Швидкість обертання фактичного товарного запасу при реалізації базисного періоду та ТЗ звітного періоду.
ТЗ1 *d
Д`= ------------
Р0
3) Відхилення швидкості обертання за рахунок зміни середнього товарного запасу.
^ Д (тз) =Д` - Д0 за рахунок зміни ТЗ;
4) Відхилення швидкості обертання за рахунок зміни обсягів реалізації.
^ Д(р)= Д1 - Д` за рахунок зміни обсягів реалізації;
5) Сумарний вплив факторів.
^Д = ^ Д(тз) + ^ Д(р)
Факторний аналіз проводиться по кожній групі товарів. В таблиці 3.3.2 приведено розрахунок впливу факторів на швидкість обертання товарного запасу по товарним групам за 1997-98рр. На підприємстві також пропонується провести аналогічний розрахунок по відношенню до планових показників товарних ресурсів. Це дасть можливість на стадіях оперативного управління своєчасно виявити причини, які впливають на швидкість обертання товарних ресурсів з метою прийняття управлінських рішень. Як видно з приведених даних таблиці 3.3.2, значне зниження швидкості обертання по таким товарним групам 51,54,78,66 викликанe зменшенням обсягів реалізації, тому в даному випадку управлінське рішення повинне направлено в сторону відділу маркетингу з ціллю стимулювання продажу товарів цих груп. В свою чергу, по товарним групам 69, 83 значно підвищилась швидкість обертання за рахунок росту об`ємів продаж та зменшення товарного запасу. В даному випадку управлінське рішення повинне бути направлене на забезпечення своєчасних та рівномірних поставок товарів цих груп (відділ постачання).
Таблиця 3.3.2
РОЗРАХУНОК
впливу факторів на швидкість обертання товарних ресурсів
по товарним групам на ТОВ "Гандикап" за 1997-98 р.
Товарні запаси Перерахована швидкість Відхилення + чи -
Товари в днях обертання Загальне В т. ч. за рах. зміни
Код і товарні групи 1997 1998 Д'=ТЗ1*360/Р0 1998 Обсягу реалізації Середнього ТЗ
1 2 3 4 5 6=4-3 7=4-5 8=5-3
51 Верхній трикотаж 477,88 937,49 16,06 459,61 921,43 -461,82
54 Шкіряне взуття 113,01 235,95 2,61 122,94 233,34 -110,40
78 Килими та килимові вироби 205,14 841,50 1,82 636,36 839,68 -203,32
69 Телерадіотовари 75,64 50,81 1 044,07 -24,83 -993,26 968,43
83 Електроосвітлювана арматура 257,10 58,27 80,13 -198,83 -21,86 -176,97
66 Обчислювальна техніка 43,95 133,49 56,04 89,54 77,45 12,09
- Інші непродовольчі товари 1 489,37 1 234,20 23,17 -255,17 1 211,03 -1 466,20
Всього: 89,16 102,84 271,12 13,68 -168,28 181,96
Д`- при фактичних середніх товарних запасах та реалізації базисного періоду.
Таблиця 3.3.3
Розрахунок
впливу на зміну об'єму товарних ресурсів зміни об'єму товарообігу
та організації завозу товарів
Товарні запаси
Товарообіг Перерахований товарний
Відхилення + чи -
Товари в днях Рзв запас В т.ч. за рах. зміни
Код і товарні групи норматив звіт звіт ТЗ'=Рзв*d0/360 Загальне Зміни ТО Організ. завозу товару
1 2 3 4 5 6=5*3/360 7=4-3 8=6-3 9=4-6
51 Верхній трикотаж 12,50 937,49 12,10 0,42 924,99 -12,08 937,07
54 Шкіряне взуття 90,00 235,95 8,30 2,08 145,95 -87,93 233,88
78 Килими та килимові вироби 72,00 841,50 3,20 0,64 769,50 -71,36 840,86
69 Телерадіотовари 163,80 50,18 495,30 225,36 -113,62 61,56 -175,18
83 Електроосвітлювана арм-ра 113,40 58,27 111,20 35,03 -55,13 -78,37 23,24
66 Обчислювальна техніка 36,00 133,49 459,00 45,90 97,49 9,90 87,59
- Інші непродовольчі товари 80,00 1 234,29 5,60 2,80 1 054,29 -177,20 1 231,49
Всього: 87,48 105,80 1 094,70 266,01 18,32 178,53 -160,21
Для визначення факторів, що вплинули на виконання планових показників товарних ресурсів пропонується для аналізу розрахунок впливу на об`єм товарних ресурсів обсягу товарообігу та організації завозу товару. Методика проведення розрахунку методом цепних підстановок аналогічна попередньому. Тут розраховується товарний запасзвітного періоду виходячи з норми товарного запасу та обсягу реалізації звітного періоду, а потім розраховується різниця між середнім товарним запасом звітного періоду, нормативним запасом та перерахованим товарним запасом. Результати проведеного розрахунку показують значні недоліки в організації завозу товарів на підприємство, поганий контроль за станом товарних ресурсів зі сторони відділу збуту та постачання. Таким чином, запропонована методика факторного аналізу на підприємстві дозволить своєчасно визначати на всіх стадіях управління фактори, які впливають на ефективність використання товарних ресурсів, та на основі аналізу приймати вірні управлінські рішення щодо управління товарними ресурсами.
3.4. Основні концепції методики зовнішнього аудиту товарних ресурсів.
Основою господарчою діяльності підприємств являються матеріальні цінності. Аудит їх діяльності необхідно починати з інвентаризації та перевірки виконання угод постачальників і покупців. Важливе значення має правильний вибір об'єктів інвентаризації. Вивчається організація укладання угод про матеріальну відповідальність, стан складського господарства, розміщення товарно-матеріальних цінностей, виконання правил їх збереження та охорони.
При інвентаризації перевіряють також ваговимірювальні прибори з метою встановлення термінів їх метрологічної перевірки відповідними органами сертифікації, стандартизації та метрології.
Необхідно визначити наявність у клієнтів нормативних актів, норм природного убутку товарів, товарно-транспортних накладних, рахунків та інших первинних документів на транспортування матеріальних цінностей, їх оприходування, витрачання та інше.
Важно правильно визначити обтекти аудиту. Це прийом цінностей по кількості та якості, їх збереження, псування, норми природного убутку, бухгалтерський облік, звітність, первинні документи та інше.
При аудиті матеріальних цінностей, як і грошових коштів,

 
 

Цікаве

Загрузка...