WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

3.2.3.
ДИНАМІКА
оборотності товарних ресурсів ТОВ "Гандикап" за 1997-98рр.
Товари СЕРЕДНІ ТЗ Реалізація Швидкість обертання ТЗ (днях) Оборотність ТЗ (разах)
Код і 1997 1998 1997 1998 1997 1998 Відхил. 1997 1998 Відхил.
товарні групи (тис. грн) (тис. грн) (тис. грн) (тис. грн) абсол. абсол.
1 2 3 4 5 6 7=3*360/5 8=4*360/6 9=8-7 10=5/3 11=6/4 12=11-10
51 Верхній трикотаж 15,00 31,51 11,30 12,10 477,88 937,49 459,61 0,75 0,38 -0,37
54 Шкіряне взуття 4,96 5,44 15,80 8,30 113,01 235,95 122,94 3,19 1,53 -1,66
78 Килими та килимові вироби 3,59 7,48 6,30 3,20 205,14 841,50 636,36 1,75 0,43 -1,33
69 Телерадіотовари 91,44 69,90 435,20 495,00 75,64 50,84 -24,80 4,76 7,08 2,32
83 Електроосвітлювана арматура 63,06 18,00 88,30 111,20 257,10 58,27 -198,82 1,40 6,18 4,78
66 Обчислювальна техніка 52,23 170,20 427,80 459,00 43,95 133,49 89,54 8,19 2,70 -5,49
- Інші непродовольчі товари 14,48 19,20 3,50 5,60 1 489,37 1 234,29 -255,09 0,24 0,29 0,05
Всього: 244,76 321,73 988,20 1 094,40 89,17 105,83 16,67 4,04 3,40 -0,64
ІІІ. І на заключному етапі загального аналізу товарних ресурсів підприємства пропонується зробити аналіз оборотності та швидкості обертання товарних ресурсів в структурі та в динаміці за 1996-97рр. (табл.3.2.3) . Такий аналіз буде корисно зробити з ціллю порівняння забезпечення товарообігу товарними ресурсами по товарним групам, визначити резерви, щодо скорочення по окремим групам об`єму груп товарних ресурсів які повільно обертаються, та збільшення нормативу по товарним групам, які обертаються швидше для повного забезпечення ними товарообігу.
З приведених даних динаміки оборотності товарних ресурсів ТОВ "Гандикап" за 1997-1998р можна зробити висновок, що в порівнянні з 1997 роком в 1998році швидкість обертання значно зменшилась по товарним групам 51, 54, 78, 66 і, навпаки, по товарним групам 69, 83 швидкість обертання підвищилась. Тому при плануванні нормативу товарного запасу на перспективу необхідно прийняти до уваги приведені дані та скоректувати норматив товарних ресурсів. Збільшити норматив по товарним групам 69,83 та зменшити по групам 51,54,78,66.
Таким чином, запропонований загальний аналіз товарних ресурсів, дозволяє визначити стан використання товарних ресурсів на підприємстві. В структурі та обсязі товарів - по товарним групам, в динаміці - в часі, на протязі декілька попередніх років. Аналіз дозволяє виявити додаткові резерви, заощадити, таким чином, кошти підприємства, вкладені в товарні ресурси, які повільно обертаються. А з іншого боку, через запропонований аналіз, визначити необхідний обсяг товарних ресурсів по тим групам товарів, якими недостатньо забезпечений товарообіг підприємства. Але для прийняття управлінського рішення, недостатньо проведення загального аналізу. Найбільш точну оцінку, причин, викликавших ті чи інші зміни в товарних запасах, та міри по усуненню недоліків, можна прийняти тільки після проведення факторного аналізу.
3.3. Методика факторного аналізу товарних ресурсів.
Виходячи з задач управління товарними ресурсами, керівнику підприємства необхідно визначити, а за рахунок яких факторів змінився обсяг товарних ресурсів. Що, і в якій мірі вплинуло на товарні запаси підприємства. Для проведення такого аналізу пропонується використати балансовий метод.
Для цього використовується формула товарного балансу:
ТР = З поч + Н - З кін (в межах нормативу)
Зп + Н = Р + ІВ + Зк
^ Зк= ^ Зп + ^ Н - ^ ІВ - ^ Р
^ Зк (Зп) = ^ Зп абсолютна величина приросту (зменшення) товарів
на кінець періоду за рахунок приросту (зменшення)
запасів товарів на початок періоду. ^Зп = Зп1 -Зп0
^ Зк (Р) =- ^ Р абсолютна величина приросту (зменшення) товарів на
кінець періоду за рахунок приросту (зменшення)
обсягу реалізації. ^ Р= Р1 - Р0
^ Зк (Н )= ^Н абсолютна величина приросту (зменшення) товарів
на кінець періоду за рахунок приросту (зменшення)
обсягу надходжень товарів. ^ Н= Н1- Н0
^ Зк (ІВ)=- ^ІВ абсолютна величина приросту (зменшення) товарів
на кінець періоду за рахунок приросту (зменшення)
іншого вибуття товарів. ^ІВ= ІВ1 -ІВ0
Розрахунок впливу показників товарного балансу на об`єм товарних ресурсів на кінець 1998 року приведений в таблиці 3.3.1. Для визначення впливу показників товарного балансу скористаємося даними додатку 7 "Показники товарного балансу ТОВ "Гандикап" за 1996-1997рр". На підставі приведених показників товарного балансу знайдемо приріст (зменшення) їх значень в звітному та базисному періодам. А потім на підставі формули товарного балансу:
^ Зк= ^ Зп + ^ Н - ^ ІВ - ^ Р
по кожній товарній групі проводиться факторний аналіз впливу показників товарного балансу на зміну товарних ресурсів на кінець звітного періоду (1998р).
В запропонованій формі факторного аналізу наглядно представлено, що на загальне збільшення (на 180.0 тис. грн) об`єму товарних запасів на кінець 1998 року в порівнянні до 1997 року в значній мірі вплинуло збільшення надходжень товарів на 336.8 тис. грн. Інші фактори: ріст товарообігу (на 106.5 тис. грн.), збільшення запасів товарів на початок 1998р в порівнянні з початком 1996р. (на 41.4 тис. грн), та збільшення іншого вибуття (на 8.9 тис.грн.) привели в суми до зменшення ресурсів товарів на 156.8 тис. грн. Що говорить про затоварення (зменшення обсягів продаж) окремих груп товарів.
Приведена методика факторного аналізу дозволяє провести аналіз і в структурі товарних ресурсів. Зробити висновок про зміни об`ємів товарних ресурсів по окремим товарам та товарним групам. Аналогічно провести аналіз впливу факторів по кожній товарній групі.
Запропонований факторний аналіз може бути корисним як для оперативного управління товарними ресурсами, так і для планування товарних ресурсів, тому що він показує за рахунок яких факторів відбулася зміна в об`ємі товарних ресурсів, як в цілому так і в структурі товарних ресурсів. Виявити причини відхилень. А це дає можливість в процесі управління приймати рішення по коригуванню обсягу товарних ресурсів - збільшити чи зменшити надходження та інше.
Таблиця 3.3.1
Р О З Р А Х У Н О К
впливу показників товарного балансу на обсяг товарних запасів ТОВ "Гандикап" на кінець 1998 р.
Відхилення фактичних товарних ресурсів періоду від базисного "+ чи "-
Код Товари і товарні ЗАГАЛЬНЕ В тому числі за рахунок зміни
групи ^ Зк ^ Зп ^ Н -(^іВ) -(Р)
1 2 3 4 5 6 7
51 Верхній трикотаж 6,3 13,0 -6,1 0,2 -0,8
54 Шкіряне взуття 6,7 -2,9 2,4 -0,3 7,5
78 Килими та килимові вироби 6,4 0,7 1,1 1,5 3,1
69 Телерадіотовари -8,6 -50,7 109,7 -7,5 -60,1
83 Електроосвітлювана арм-ра -35,6 -15,5 2,8 0,0 -22,9
66 Обчислювальна техніка 198,0 7,6 224,4 -2,8 -31,2
- Інші непродовольчі товари 6,8 6,4 2,5 0,0 -2,1
Всього: 180,0 -41,4 336,8 -8,9 -106,5
Так по товарним групам 69 та 83 можна зробити висновок, що в зв`язку з ростом обсягів реалізації, необхідно збільшити надходження товарів названих груп, для поповнення товарних

 
 

Цікаве

Загрузка...