WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

відбулись;
На заключному етапі -КОНТРОЛЬ, проводиться поточний (ретроспективний) аналіз. Він базується на бухгалтерській та статистичній звітності. Головна задача поточного аналізу - об`єктивна оцінка результатів господарської діяльності, комплексне виявлення невикористаних резервів, та мобілізація їx для підвищення економічної ефективності в наступному. Поточний аналіз - найважливіший елемент управління. Результати поточного аналізу використовуються для вирішення проблем стратегічного управління, в т. ч. техніко-екoномічного планування, так, як науково-обгрунтоване планування передбачає глибокий аналіз господарчого стану на початок планового періоду - джерела планування. Основний недолік поточного аналізу, що він вже не в змозі що-небудь змінити, але його результати дають можливість в подальшому усунути недоліки в роботі, виявити невикористані резерви. Особливість методики поточного аналізу в тому, що фактичні результати діяльності підприємства оцінюються в порівнянні з планом та даними попередніх аналітичних періодів. Відхилення від бази порівняння встановлюються по техніко-економічним факторам, визначаючим ці відхилення, встановлюються причини відхилень, служби, та відповідні міри по усуненню їх. Поточний аналіз - найбільш повний аналіз господарської діяльності, включаючий в себе результати оперативного аналізу, він також є базою перспективного аналізу. Послідовність аналізу товарних ресурсів підприємства на даному етапі включає в себе, як загальний аналіз, так і аналіз факторів, що вплинули на відхилення показників від базисних:
* Аналіз змін в обсязі товарних ресурсів звітного періоду у фактичних та співставних цінах в порівнянні з показниками попереднього року та планом на звітний рік.
Етапи загального аналізу включають:
І. Проводиться аналіз виконання плану обсягу та структури товарних ресурсів (табл.3.2.1) Цей аналіз може бути як ретроспективним (за підсумками року), так і оперативним - на протязі поточного року. Перед проведенням аналізу необхідно провести попередні розрахунки середнього товарного запасу згідно додатка13. Для розрахунку використовується метод середньої хронологічної. Товарні запаси групуються по групам товарів згідно класифікації. Далі порівнюються фактичні середні товарні ресурси з плановими, і розраховується відхилення від плану - абсолютне та відносне. Порівняння відхилення середніх товарних ресурсів від нормативних дає змогу оцінити як забезпечується товарообіг товарними ресурсами;
Якщо фактичні товарні ресурси менше нормативних, то це дає змогу зробити висновок, що товарообіг недостатньо забезпечений необхідним обсягом товарних ресурсів, що впливає на зменшення обсягу товарообігу. Якщо ж фактичні товарні ресурси перевищують нормативні, то це приводить до росту витрат, пов`язаних з зберіганням товарів, неефективному використанню коштів підприємства, необхідності залучення в обіг додаткових коштів. Одночасно пропонується проводити аналіз по структурі груп товарів, що дасть можливість виявити відхилення від нормативу по окремим групам товарів і в цілому. По результатам проведеного ретроспективного або оперативного аналізу керівництво приймає управлінські рішення щодо відповідності показників плановим, і після проведення аналізу факторів, які вплинули на відхилення показників, приймаються відповідні управлінські рішення. За результатами проведення аналізу виконання плану товарних ресурсів ТОВ "Гандикап" за 1998 рік можна зробити висновок, що на підприємстві є значні недоліки в забезпеченні товарообігу товарними ресурсами. По групам товарів 69 та 83 "Телерадіотовари", "Освітлювальна арматура та електролампи" фактичні товарні ресурси значно (на 22.9% та 74.3% відповідно) менше нормативних, тому це привело до втрат запланованих обсягів товарообігу по даним групам. По іншим групам товарів фактичні товарні ресурси значно перевищили нормативні, що привело до додаткових витрат, пов`язаних з цим. Значно змінилася структура товарних ресурсів порівняно з плановою , а це приведе до значних відхилень від запланованого товарообігу. Цілком логічно, що керівництву підприємства необхідно дати негативну оцінку роботи відділам постачання та збуту, та, можливо, транспортному відділу підприємства.
Своєчасний оперативний аналіз товарних ресурсів на протязі поточного року дасть можливість підтримувати структуру та обсяг товарних ресурсів на рівні запланованих показників, контролювати їх та приймати своєчасні управлінські рішення.
ІІ. Для аналізу та наступному плануванню обсягу та структури товарних ресурсів на підприємстві пропонується проведення в динаміці аналізу обсягу, структури товарних ресурсів та оцінку змін, які відбулись за 1997-98рр;
В таблиці 3.2.2 приведена динаміка обсягу та структури товарних ресурсів підприємства за 1997-1998р. Аналіз на основі приведеної таблиці дозволить зробити висновок як помінялась структура товарних ресурсів за останні 2 роки, виходячи з запланованого товарообігу на 1998 рік та інших умов, внести корективу в планові показники товарних ресурсів на 1998р. Також це дасть можливість зробити висновки в роботі підрозділів підприємства в порівнянні за два попередні роки (табл.3.2.2.).
Таблиця 3.2.1
ОЦІНКА
виконання плану обсягів та структури товарних ресурсів ТОВ "Гандикап" за 1998 р.
(в розрізі товарів та товарних груп) (тис. грн.)
СЕРЕДНІЙ ТОВАРНИЙЗАПАС ВІДХИЛЕННЯ ВІД ПЛАНУ +/-
Код Товари і товарні групи План 1998 Факт 1998 По сумі По пит. Вазі
сума питома вага (%) сума питома вага (%) абсол. відносне абсол.
1 2 3 4 5 6 7=5-3 8=7/3*100% 9=6-4
51 Верхній трикотаж 15,00 5,80 31,51 9,80 16,51 110,07 4,00
54 Шкіряне взуття 5,00 1,90 5,44 1,70 0,44 8,80 -0,20
78 Килими та килимові вироби 4,50 1,70 7,48 2,30 2,98 66,22 0,60
69 Телерадіотовари 90,62 34,80 69,90 21,70 -20,72 -22,86 -13,10
83 Електроосвітлювана арм-ра 70,00 26,90 18,00 5,60 -52,00 -74,29 -21,30
66 Обчислювальна техніка 60,00 23,10 170,20 52,90 110,20 183,67 29,80
- Інші непродовольчі товари 15,00 5,80 19,20 6,00 4,20 28,00 0,20
Всього: 260,12 100,00 321,73 100,00 61,61 23,69
Таблиця 3.2.2
ДИНАМІКА
обсягу і структури товарних ресурсів на ТОВ "Гандикап" за 1997-1998 р.
(в розрізі товарів та товарних груп) (тис. грн.)
СЕРЕДНІЙ ТОВАРНИЙ ЗАПАС ВІДХИЛЕННЯ +/-
Код Товари і товарні групи 1997 1998 По сумі По пит. вазі
сума питома вага (%) сума питома вага (%) абсол. відносне абсол.
1 2 3 4 5 6 7=5-3 8=7/3*100% 9=6-4
51 Верхній трикотаж 15,00 6,13 31,51 9,79 16,51 110,07 3,67
54 Шкіряне взуття 4,96 2,03 5,44 1,69 0,48 9,68 -0,34
78 Килими та килимові вироби 3,59 1,47 7,48 2,32 3,89 108,36 0,86
69 Телерадіотовари 91,44 37,36 69,90 21,73 -21,54 -23,56 -15,63
83 Електроосвітлювана арм-ра 63,06 25,76 18,00 5,59 -45,06 -71,46 -20,17
66 Обчислювальна техніка 52,23 21,34 170,20 52,90 117,97 225,87 31,56
- Інші непродовольчі товари 14,48 5,92 19,20 5,97 4,72 32,60 0,05
Всього: 244,76 100,00 321,73 100,00 76,97 31,45
Таблиця

 
 

Цікаве

Загрузка...