WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

забезпечення
Сума отриманих товарів Обороти по дебету Дані синтетичного
в облікових цинах рахунку 41/1 обліку: Ж/О № 3,*
Головної книги
Дані аналіт. обліку:
Оборотна відомість
Сума отриманої тари Обороти по дебету Дані синтетичного
рахунку 41/3 обліку: Ж/О №3,
Головна книга.
Сума реалізованих Обороти з К-ту 41/1 Дані синтетичного
товарів в в Д-т 46 обліку обліку: Ж/О 06,
облікових Головна книга.
Цінах Для аналітичного
обліку: оборотна відомість,
дані управлінського обліку.
Сума реалізованих Обороти по К-ту 46 Дані синтетичного
товарів в продажних обліку: Ж/О 06
цінах (товарообіг)
Сума товарних нестач, Обороти з К-ту 41/1 Дані синтетичного
вибуття товарів в Д-т 84, 14 та інш. обліку: Ж/О 5,7,
Головна книга.
Дані аналітичного
обліку: картки
складського обліку, дані
управлінського обліку.
Середні товарні Середня хронологічна Дані синтетичного
запаси за період обліку: Ж/О 6,
сальдо рах. 41/1 Головна книга.
Для аналітичного обліку: оборотна відомість.
(* - скорочена журнал ордерна форма обліку)
В процесі економічного аналізу, аналітичної обробки економічної інформації застосовується ряд спеціальних засобів та прийомів.
Способи та прийоми економічного аналізу можна умовно розділити на дві групи: традиційні (економіко-логічні) та економіко-математичні. В число основних традиційних способів та прийомів економічного аналізу можна віднести використання:
* відносних та середніх величин,
* застосування порівняння,
* групування,
* індексного методу,
* методу цепних підстановок,
* балансового методу.
Порівняння як метод є одним із найважливіших, з нього і починається аналіз. Застосовується декілька форм порівняння:
* порівняння з планом,
* порівняння з попереднім періодом;
* порівняння з найкращими показниками;
* порівняння з середніми даними.
Виявлені в результаті порівняння звітних показників з плановими являються об`єктом подальшого аналізу.
Групування - невід`ємна частина любого економічного дослідження. Групування обумовлює класифікацію явищ, процесів, причин, факторів їх обумовлюючих.
Структурні групування використовуються при вивченні самих підприємств: по виробничій потужності, рівню механізації та ін. Індексний метод базується на відносних показниках, відображаючих відношення рівня даного явища до його рівня за минулий час або до базового. Індексним методом можна виявити вплив на вивчаємий сукупний показник різних факторів. В число економіко-математичних методів можна віднести:
* елементарної математики (техніко-економічні розрахунки);
* класичні методи математичного аналізу (інтегральний,
диференціальний т.д.);
* економетричні методи;
* математичної кібернетики та інші.
В процесі економічного аналізу товарних ресурсів найбільш широко застосовуються методи:
1) економіко-логічні:
* відносні показники;
* середні показники;
Застосовується для розрахунку середніх товарних ресурсів підприємства в розрізі товарних груп та груп товарів:
* групування;
застосовується система групування:
* по складам;
* по призначенню товарних ресурсів на поточні, сезонного накопичення,
дострокового завозу, цільові;
* по асортименту: товарам та товарним групам.
2) Факторного аналізу:
* балансовий метод,
Застосовується в аналізі товарного балансу підприємства в розрізі груп товарів;
а) Факторний аналіз впливу показників товарного балансу на середні товарні ресурси підприємства в розрізі товарних груп та товарів.
* цепних підстановок,
б) Застосовується для факторного аналізу впливу на розмір товарних ресурсів зміни обсягу товарообігу.
3.2. Методики загального аналізу товарних ресурсів.
Значення аналізу товарних ресурсів в тому, що він є необхідною умовою ефективного управління товарними ресурсами, їх об`ємом та структурою.
Функції управління відображають його етапи в часі. На етапі попереднього управління - ПЛАНУВАННЯ, проводиться перспективний (прогнозний) аналіз, виходячи з основних стратегічних цілей підприємства отримання цільового прибутку, визначаються основні показники підприємства. Вихідним пунктом перспективного аналізу є спадкоємність економічних показників від одного звітного періоду до іншого. Головними задачами перспективного аналізу є: прогнозування господарської діяльності, наукове обгрунтування перспективних планів, оцінка очікуваного виконання планів. При складанні планів перспективний аналіз виступає як головна форма передпланових досліджень економіки підприємства, в ході виконання планів - це інструмент передбачення та оцінки очікуваних результатів.
Основні причини відхилень фактичних значень економічних показників від плану - неможливість повного врахування всіх факторів, визначаючих даний показник. Управління товарними запасaми на даному етапі включає в себе нормування товарних ресурсів та планування надходжень товарів.
Основні задачі аналізу товарних ресурсів та аналізу надходжень товарів на етапі планування товарних ресурсів приведені на рис.3.2.1.
ОСНОВНІ ЕТАПИ ЗАГАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ТОВАРНИХ РЕСУРСІВ
АНАЛІЗУ ТОВАРНИХ РЕСУРСІВ
АНАЛІЗ НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ
Визначення цілей формування товарних ресурсів Аналіз надходжень товарів на підприємство в передплановому періоді
Аналіз розміру, складу та обертання товарних ресурсів в передплановому періоді
Аналіз планового об`єму та структури надходжень товарів на підприємство
Визначення планової суми товарних ресурсів.
Аналіз ритмічності надходжень
товарів на підприємство
Аналіз динаміки розробленого плану товарних ресурсів
Рис.3.2.1 Основні задачі загального аналізу товарних ресурсів на підприємстві.
На етапі управління - ОРГАНІЗАЦІЯ, застосовується оперативний аналіз. Головною задачею оперативного аналізу є постійний контроль за раціональним функціюнуванням господарської системи - виконання планових завдань, процесами реалізації товаpів, а також виявлення та використання поточних внутрішніх резервів з метою забезпечення виконання плану. Оперативний аналіз максимально наближений до реального часу, він базується на даних первинного обліку (оперативно-технічного, бухгалтерського, статистичного). Дає можливість виявляти причини недоліків в роботі та своєчасно приймати управлінські рішення.
Послідовність оперативного аналізу товарних ресурсів підприємства включає в себе:
- Виявлення відхилення від плану в обсязі та структурі товарних ресурсів (порівняння їх з нормативними);
- Кількісна оцінка найважливіших факторів, що впливають на обсяг товарних ресурсів, а саме: обсяг товарообігу, вибуття товарів нерівномірність надходжень товарів.
- Аналіз структури товарних ресурсів та оцінка змін, які

 
 

Цікаве

Загрузка...