WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

збереження товарно-матеріальних цінностей.
Порядок проведення інвентаризацій регулюється "Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків" затвердженою наказом Мінфіну України від 11.08.1994р N 69. Дані про наявність тих чи інших цінностей з вказівкою назви, відмітних ознак, номенклатурного номеру, одиниці виміру і кількість фактично виявлених натуральних одиниць, записується в інвентаризаційний опис. Інвентаризаційні описи складаються в необхідній кількості примирників, один з яких вручається матеpіально-відповідальним особам. Одержані дані, що містяться в інвентаризаційних описах, співставляються з обліковими даними про залишки тих же матеріальних цінностей. Таке співставлення називають порівнюванням фактичних і облікових залишків і записують у "Порівнювальні відомості результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей".
Розходження фактичної наявності матеріальних цінностей та коштів з даними бухгалтерського обліку, що встановлені при інвентаризації та інших перевірках, регулюються:
- надлишки матеріальних цінностей підлягають оприбуткуванню та зарахуванню на результати фінансово-господарської діяльності з наступним встановленням причин виникнення надлишку і винних у цьому осіб;
- убуток цінностей в межах затверджених норм списується за рішенням керівника підприємства на витрати обігу;
- понаднормові нестачі цінностей, а також втрати від псування відносять на винних осіб за цінами, за якими обчислюється розмір шкоди від розкрадання, нестач, знищення та псування матеріальних цінностей;
- понаднормові втрати і нестачі матеріальних цінностей, в тих випадках коли винуватців не встановлено, або у стягнені з винних відмовлено судом, зараховуються на збитки або зменшення фінансування.
Матеріали інвентаризацій та рішення щодо регулювання розбіжностей затверджуються керівником підприємства, з включенням результатів у звіт за той період, протягом якого закінчена інвентаризація, а також у річний звіт.
Природній убуток товарів може мати місце при перевезенні , зберіганні і реалізації товарів. Природній убуток на продовольчі товари регламентується наказом N 88 Міністерства торгівлі СРСР від 02.04.87 року. Природній убуток списується по фактичним залишкам, але не вище встановлених норм.
Списання природного убутку проводиться тільки після проведення інвентаризації. Сума природного убутку визначається за результатом спеціального розрахунку. До суми природного убутку на фактичні залишки товарів по даним інвентаризації на початок звітного періоду додається сума нарахованого убутку по документам надійшовші за цей період товари і віднімається убуток на товари передані іншим підприємствам, списані по актам і т.д., а також на фактичний залишок товарів по результатам інвентаризації на кінець звітного періоду.
Виявлену фактичну нестачу в межах норм природного убутку відображають записами: Д-т 84 К-т 41/1 На суму нестачі товарів в межах норм природного убутку;
Не підлягають переоцінці товари відвантажені та товари, несплачені в строк покупцями, які обліковуються по балансу відправника. Для проведення переоцінки виробничих запасів і товарів на перше число кожного місяця провадиться інвентаризація їх наявності. Переоцінка товарно-матеріальних цінностей провадиться один раз на місяць за цінами, що склалися у розрахунках з постачальниками на кінець попереднього періоду. Перелік товарно-матеріальних цінностей, які підлягають дооцінці, визначаються на початок та кінець місяця. При цьому, для визначення підстав для дооцінки, приймається мінімальна ціна на початок місяця та максимальна, що складалася у розрахунках на кінець місяця.
Вся сума дооцінки спрямовується на поповнення оборотних коштів з відповідним збільшенням нормативу власних оборотних коштів, а не на збільшення прибутку.
У бухгалтерському обліку суми дооцінки товарно-матеріальних цінностей, що відображені у підписаному відповідною комісією підприємства акті, заносяться на дебет рахунків по обліку виробничих запасів і товарів та кредит рахунка 14 "Переоцінка товарно-матеріальних цінностей", з якою вони списуються у кореспонденції за кредитом рахунка 88 "Фонди спеціального призначення", субрахунка "Дооцінка товарно-матеріальних цінностей".
Згідно "ЗАКОНУ УКРАІНИ про оподаткування прибутку підприємств" та внесених змін до нього від 22.05.97р N 283/97-ВР, та "Закону про податок на додану вартість" від 03.04.97р. N 168/97-ВР, товари на підприємствах торгівлі обліковуються без податку на додану вартість. Таким чином, з 01.10.97р. товари не включають в собі податок на додану вартість.
?
ГЛАВА 3. АНАЛІЗ ТА АУДИТ ТОВАРНИХ РЕСУРСІВ
3.1.Інформаційна база і основні методи економічного аналізу товарних ресурсів оптового підприємства.
Головним джерелом в інформаційній системі підприємства є бухгалтерський облік.
Ця роль витікає з особливостей:
- в бухгалтерському обліку підприємництво відображається як система різнорідних, але взаємопов'язаних об'єктів, його джерел і змін останніх в результаті діяльності. Узагальнення здійснюється в єдиному грошовому вираженні, шляхом суцільного спостереження і виміру усіх змін даних об`єктів.
- бухгалтерський облік категорично документований, в критичних ситуаціях довіряють тільки бухгалтерському обліку.
- бухгалтерська інформація дає суцільну, без пропусків картину бізнесу. Така вичерпність інформації забезпечує підприємцям свободу в прийнятті управлінських рішень.
Таким чином, головназадача бухгалтерського обліку - отримання точної і достовірної інформації про господарські процеси і результати діяльності підприємства, необхідною як для оперативного керівництва і управління підприємством, так і для використання інвесторами, кредиторами. податковими, фінансовими і банківськими органами іншими юридичними і фізичними особами.
Інформаційна база аналізу складається з господарських та фінансових законодавчих актів, нормативно-планової документації, інформації бухгалтерського та статистичного обліку.
Для внутрішнього фінансового аналізу має використовуватись інформація, що міститься в Головній книзі підприємства, а також у журналах-ордерах або машинограмах синтетичного та аналітичного обліку. При необхідності до аналізу може бути залучена також звітна та оперативна статистична інформація.
Основним джерелом інформації, що використовується в управлінні товарними ресурсами є бухгалтерські звіти:
* Баланс підприємства форма N1;
* Звіт про фінансові результати та їх використання - форма N2;
* Дані аналітичного обліку - оборотна відомість товарів на складі, товарні звіти, журналу ордеру по рах.41 "Товари" або Головної книги.
Для проведення економічного аналізу в таблиці 3.1.1 приводимо основні показники, які будуть застосовуватись при аналізі та методику їх розрахунку на базі даних бухгалтерського обліку.
Таблиця 3.1.1
Інформаційне забезпечення управління товарними ресурсами.
Показник Алгоритм розрахунку Інформаційне

 
 

Цікаве

Загрузка...