WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

документів та розрахунків".
Відповідальність за організацію проведення інвентаризації несе керівник підприємства. Інвентаризація проводиться інвентаризаційною комісією згідно наказу керівника. Товари на складах інвентаризуються не менш одного разу - на непродовольчих, не менш двох разів - на продовольчих складах.
В обов'язковому порядку інвентаризацію проводять перед складанням річної бухгалтерської звітності при зміні матеріально-відповідальних осіб /на день прийому - передачі справ/, при встановлені фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей, а також за рішенням судово-слідчих органів, у разі пожежі або стихійного лиха, при зміні форми власності.
До початку проведення, в присутності комісії матеріально-відповідальні особи складають звіт про останні проведені операції; відображають їх у складському обліку і разом з описом документів під розписку, здають до бухгалтерії. Матеріально-відповідальні особи дають комісії розписку, у якій підтверджують, що всі документи здані до бухгалтерії, і всі матеріальні цінності, довірені їх до зберігання, знаходяться в приміщенні складу або в інших місцях. Під час інвентаризації прибуткові і видаткові операції з матеріальними цінностями, як правило, не здійснюються.
Дані про наявність товарів з вказівкою назви, одиниці виміру і кількості фактично виявлених записують в інвентаризаційний опис. Кожна сторінка опису підписується всіма членами комісії і матеріально-відповідальними особами. Наприкінці кожної сторінки цифрами і прописом записується загальна сума натуральних одиниць, відображених на даній сторінці. На останній сторінці інвентаризаційного опису матеріально-відповідальні особи підтверджують, що всі матеріальні цінності облічено і відображені в інвентаризаційному опису правильно і повністю, ніяких пропусків і не включених в опис предметів немає. Інвентаризаційні описи складаються в необхідній кількості примірників, один з яких вручається матеріально-відповідальним особам.
Якість роботи інвентаризаційної комісії перевіряються шляхом контрольних перевірок. Правильність і своєчасність проведення інвентаризацій, додержання правил інвентаризації контролюється керівником і головним бухгалтером. Контрольні перевірки оформляються складанням акту у двох примірниках. Перший здається разом з інвентаризаційними описами у бухгалтерію, другий залишається у матеріально-відповідальних осіб.
Одержані дані, що містяться в інвентаризаційному опису співставляються з обліковими даними про залишки товарів і тари. Звіряння фактичних і облікових залишків оформлюється звіряльною відомістю результатів інвентаризації.
В результати співставлення облікових даних з фактичними можуть бути виявлені такі факти:
а/ фактичний і бухгалтерський залишки співпадають;
б/ фактичний залишок меньше облікового - нестача;
в/ Фактичний залишок більше облікового - надлишок.
Розходження фактичної наявності товарів і тари з даними бухгалтерського обліку регулюються підприємством у такому порядку:
- товари і тара, що виявилися у надлишку оприбутковуються і
зараховуються на результати фінансової діяльності;
- збиток цінностей, у межах затверджених норм, списується за рішенням керівника підприємства відповідно до витрат обігу. Норми природного збитку можуть застосовуватись лише в разі виявлення фактичних нестач. При відсутності норм, збиток розглядається, як понад нормована нестача;
- понаднормативна нестача цінностей, а також втрати від псування останніх відносяться на винних осіб за цінами, за якими обчислюється розмір шкоди від розкрадання, нестач, знищення та псування матеріальних цінностей;
- понадмірні втрати і нестачі матеріальних цінностей, в тих випадках, коли винуватої особи не встановлено, або стягнення з винних осіб відмовлено судом - зараховуються на збитки підприємства.
При пересортиці взаємний залік залишків і нестача дозволяється, тільки як виняток, за один і той же перевіряємий період у однієї і тієї ж особи, у відношенні товарно-матеріальних цінностей одного і того ж найменування і в тотожних кількостях. Залік можливий лише при поєднанні однієї і тієї ж групи товарно-матеріальних цінностей, якщо цінності, що входять до її складу, мають схожість у зовнішньому вигляді або упаковані в однакову тару /при відпуску їх без розпакування тари/.
Різницю між сумою нестачі та залишків /якщо вона більша, ніж величина залишків/, яка виникла в результаті пересортиці, стягують з матеріально-відповідальної особи.
Сумові різниці, що виникають в результаті продажу товару нижчого гатунку по цінам вищого, належить поверненню покупцям; якщо покупця встановити неможливо, то вона перераховується в державний бюджет. Заниження цін стягується з матеріально-відповідальних осіб.
Товарні втрати та нестачі, виявлені під час інвентаризації, обліковуються на рахунку 84 "Нестачі і втрати від псування цінностей". На цьому рахунку відображається рух виявлених сум по нестачам, крадіжкам та втратам від псування цінностей, незалежно від того, відносяться вони до рахунків витрат обертання, чи стягуються з винних осіб.
На рахунку 84 "Нестачі і втрати від псування цінностей" не обліковуються втрати цінностей у результаті стихійного лиха, які списуються на зменшення прибутку. На дебет рахунку 84 "Нестачі і втрати від псування цінностей" записуються всі види втрат /нестача, втрата, крадіжки, зниження якості/ цінностей, незалежно від характеру, причини виникнення, джерел відшкодування та порядок оформлення операцій.
З кредиту даного рахунку втрати списуються на слідуючи рахунки:
44 "витрати обертання"
42-1 "Торгова націнка /надбавка/"
72 "Розрахунки повідшкодуванню матеріальних збитків"
80 "Прибутки і збитки" та інд.
З кредиту рахунка 84 "Нестачі і втрати від псування цінностей" втрати товарів списуються в оцінці, відображений на його дебеті.
2.5. Облік переоцінки товарів.
Проведення інвентаризації є обов`язковим:
* при передачі майна державного підприємства в оренду, перетворення державного підприємства в акціонерне товариство, а також в інших випадках, передбачених законодавством;
* перед складанням річної бухгалтерської звітності;
* при зміні матеріально-відповідальних осіб;
* при встановлені фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день встановлення таких фактів);
* за приписом судово-слідчих органів;
* у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха;
* у разі ліквідації підприємства.
* Також проведення інвентаризації може встановлюватися рішенням керівника підприємства.
* Основними задачами проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей є:
* виявлення фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей;
* встановлення лишку або нестачі товарно-матеріальних цінностей шляхом зіставлення фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку.
* виявлення товарно-матеріальних цінностей, які частково втратили свою первісну якість, застарілих фасонів, моделей, а також ТМЦ що не використовуються;
* перевірка дотримання умов та порядку

 
 

Цікаве

Загрузка...