WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

умов, які склалися на ринку, постійно застосовує гнучку систему цін, облік товарів по цінам реалізації в такому випадку в оптовому торговельному підприємстві не виправдовує себе. Приведемо в таблиці 2.2.1 характеристику рахунків синтетичного обліку товарів на оптовому підприємстві.
Бухгалтерський облік реалізації товарів здійснюється згідно "Положення про порядок реалізації та ведення бухгалтерського обліку операцій, пов`язаних з продажем товарів", затвердженим Міністерством фінансів України та Міністерством економіки України 03.07.1993 року N 14-401, листом Мінфіну України від 10.12.1993р N 18-4170. Також, необхідно врахувати зміни, які внесені в порядок обліку, в зв`язку з прийняттям змін до "Закону України про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97р та "Закону України про податок на додану вартість" від 03.04.1997р., "Положення по бухгалтерському обліку операцій в іноземній валюти" нак.29 Мінфіну України від 14.02.1996р ( в частині формування собівартості отриманих по імпорту товарів), "Інструкція по бухгалтерському обліку податку на додану вартість" нак.141 Мінфіну України від 01.07.1997р.
Таблиця 2.2.1
Характеристика рахунків синтетичного обліку товарів
на підприємстві оптової торгівлі.
Найменування рахунку, номер рахунку /субрахунку Класифікаційна характеристика
Характеристика сальдо та оборотів
1. Товари на складах
41/1 Активний Сальдо рахунку показує суму залиш-ку товарів на кінець звітного періоду, обороти по К-ту рахунка показують суму списання товарів, а по Д-ту - суму надходження товарів.
2. Товари у роз-дрібній торгівлі
41/2 Активний Має ті ж характеристики, що і раху-нок 41/1, у роздрібній торгівлі товари обліковуються за роздрібними ціна-ми, окремо ведеться облік торгових надбавок (націнок).
3. Тара під това-ром та порожня
41/3 Активний Має ті ж характеристики, що і раху-нок 41/1, але показує наявність і рух тари в господарстві.
4. Товари, передані на консигнацію (комісію)
41/6 Активний Має ті ж характеристики, що і рахунок 41/1
Надходження товарів від постачальників відображається в обліку на підставі супроводжуючих документів: накладних, рахунків-фактур і т.п. Приймають товари матеріально-відповідальні особи. При прийомі матеріально-відповідальна особа підприємства перевіряє відповідність отриманих товарів супроводжуючим документам і ставить підпис про прийняття товарів на збереження під свою відповідальність. Документообіг руху товарів та реєстрацію господарських операцій регістрах синтетичного обліку на підприємстві можна відобразити за допомогою рис.2.2.1.
Первинні документи
1) прибуткова накладна
2) видаткова накладна
3) товарно-транспортна накладна
4) акт прийому-передачі
5) акт на списання
Накопичувальні та оборотні відомості,
книга та картки аналітичного обліку
ЖУРНАЛИ-ОРДЕРА 41/1,45,60,46/1
ГОЛОВНА КНИГА
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
Форми квартальної та річної звітності.
Форми N 1,2,3.
- - - - -> звірення записів
---------> запис
Рис.2.2.1 Документообіг руху товарів та ведення регістрів синтетичного обліку.
2.3. Синтетичний облік надходження і реалізації товарів.
Синтетичний облік товарів здійснюється на активному інвентарному рахунку 41 "Товари" Сальдо цього рахунку завжди дебетове. По дебету рахунка 41 "Товари" відображаються операції по надходженню товарів, а по кредиту - відпуск товарів.
Рахунок 41 "Товари" має декілька субрахунків. Для обліку товарів на оптових підприємствах застосовується субрахунок 41.1 "Товари на складах". Бухгалтерський облік товарів регламентується Положенням "Про порядок реалізації та ведення бухгалтерського обліку, пов'язаних з продажем товарів". Кореспонденція рахунків по надходженню товарів і тари на оптовому підприємство приведено в табл. 2.3.1.
По даним звітності матеріально-відповідальних осіб роблять записи у регістри бухгалтерського обліку, в яких відображається рух товарів і тари, визначаються залишки.
Таблиця 2.3.1.
Основні кореспонденції рахунків по надходженню товарів і тари оптовим підприємствам, без застосування рахунків 18 (ВВ) та 48 (ВД)

Зміст господарської Підстава для На підприємстві Згідно нормативам
п/п операції запису Дебет Кредит Дебет Кредит
1 2 3 4 5 6 7
І ситуація. Надходження товарів від українських постачальників без попередньої оплати
(розходжень не встановлено)
1. Оприбуткування вартості товарів по обліковим (покупним) цінам,
без ПДВ та ПДВ окремо Рахунки фактури
Приймальний
акт 41
67.2 60
60 41
67.2 60
60
2.
Оприбуткування вартості тари, що
надійшла з товаром,
без ПДВ та ПДВ окремо
Рахунки фактури
Приймальний
акт 41.3
67.2
60
60
41.3
67.2
60
60
3. Відображення витрат по доставці
та іншим витратам,
без ПДВ та ПДВ окремо
(Транспортні) Рахунки фактури
Прийм. Акт 44
67.2 60
60 44
67.2 60
60
4. Після оплати за придбаний товар
Податкова накладна 60
68 51
67.2 60
68 51
67.2
ІІ ситуація.
Попередня оплата
1. Передплата за товар (виписка банку)
без ПДВ Договір,
Рахунки фактури 60
51
60
51
2. На суму ПДВ 68 51 68 51
3. Відображення повної заборгованості постачальника (на суму ПДВ) 60 67.2 60 67.2
ІІІ ситуація. При прибуткуванні оплачених товарів від українського постачальника - виявлено нестачу
1. Передплата (див. Ситуацію ІІ) 60
68
60 51
51
67.2
60
68
60 51
51
67.2
2. Оприбуткування фактичної наявності
товарів без ПДВ,
та ПДВ окремо Акт встановлених розходжень, Приймальний
акт 41.1
67.2
60
60
41.1
67.2
60
60
3. На суму виявленої нестачі без ПДВ,
та ПДВ окремо (червоним сторно) Акт встановлених розходжень 63
67.2 60
60 63
67.2 60
60
4. Задоволення претензії постачальником Розрахунок корегування, Банківська виписка 51
51
63
67.2 51
51
63
67.2
5. Зменшення суми податкового кредиту (червоним сторно) 68 67.2 68 67.2
ІV ситуація. Оприбуткування товарів одержаних від іноземних постачальників по зовнішньоекономічному контракту
1. -на суму митної вартості товару,
заборгованість перед постачальником Митна вартість 41.1 60.2 41.1 60.2
2. Згідно ГТД нараховуємо суму митних зборів і мита ГТД 44.1 76 41.1 76
3. На суму податкового зобов'язання по ПДВ Митна декларація 68.3 76 68.3 76
41.1 Товари на складах, 41.3 "Тара під товарами і порожня". В кожному рядку записується прізвище матеріально-відповідальної особи, номер і дата документу, залишку товарів, тари на початок звітного періоду, обороти по дебету і кредиту в кореспонденції з кредитуємими та дебетуємими рахунками, сума залишку окремо по товарам і тарі на кінець звітного періоду.
Оборот по дебету рахунку 41 "Товари" по кожному рядку повинен дорівнювати загальній сумі надходження товарів і тари у даному звітному періоді, а оборот по кредиту

 
 

Цікаве

Загрузка...