WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Ревізія розрахункових операцій на підприємстві - Курсова робота

Ревізія розрахункових операцій на підприємстві - Курсова робота

Розрахунки по відшкодуванню матеріальних збитків підлягають суцільній перевірці.
Перевіряючи такі розрахунки, ревізор насамперед аналізує їх, з'ясовує порядок їх розгляду , чи суми нестач, повністю віднесенні на винних осіб, як забезпечується їх відшкодування. Особливо ретельно слід перевіряти факти списання нестач і втрат на витративиробництва чи на фінансові результати діяльності підприємства. При цьому слід керуватися діючим порядком відшкодування втрат.
Якщо нестачі виникли внаслідок зловживання, керівник організації не пізніше трьох днів після виявлення їх повинен направити справу у судово-слідчі органи і пред'явити цивільний позов. І навпаки, нестачі цінностей понад нормами природного убутку і втратами від псування їх, коли конкретні винуватці не встановлені, організація (підприємства) списує на витрати виробництва (обігу).
Особливій перевірці підлягають рішення, які стосуються віднесення нестачі до дрібної і вимагають стягнення з винних осіб у загальногромадському порядку або до великої з притягненням винуватців до судової відповідальності за законом.
Крім цього, ревізор вживає невідкладних заходів для стягнення нестач та відшкодування матеріальних збитків, надсилає судово-слідчим органам клопотання про накладення арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачу (що знаходяться у нього або у інших осіб).
Слід переконатися у правильності виведення залишків на рахунку 375 "Розрахунки за відшкодування завданих збитків" і окремо на його субрахунках "Великі нестачі" і "Дрібні нестачі". При цьому дебетове сальдо з субрахунків рахунку 375 зіставляють з порівняльними відомостями для того, щоб встановити, чи немає випадків неправильного відображення або приховання нестач, крадіжок та інших зловживань.
Потім кредитові записи з рахунку 375 "Розрахунки за відшкодування завданих збитків" з дебетовими записами з рахунків 301 "Каса в національній валюті", 661 " Розрахунки з оплати праці".
Особливо слід уважно перевірити усі факти списання, псування, бою, лому товарно-матеріальних цінностей з метою виявлення фіктивних актів на списання і можливого приховання нестач і крадіжок. Ревізор перевіряє реальність віднесення на дебет рахунку 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" нестач та крадіжок, з приводу яких суд відмовився задовольнити позови через їхню необгрунтованість.
Під час ревізії ревізор порівнює записи в особових рахунках боржників за субрахунками, показаними і відомості №11б (великі і дрібні нестачі) з даними журналу -ордеру № 11 (книги К-17 - великі нестачі і книги К-19 - дрібні нестачі при книжно-журнальній формі обліку), Головної книги і балансу з рахунку 375 "Розрахунки за відшкодування завданих збитків".
Потім щодо кожної суми боргу слід встановити, чи
своєчасно вжиті заходи для відшкодування заподіяних збитків
заявлені у встановленому порядку громадянські позови
усунені від посад розтратники, особи, що не викликають довіри, а також їхні посібники і заступники
своєчасно подані термінові донесення про великі нестачі вищестоящій організації
правильно показані нестачі у бухгалтерському обліку і балансі
доброякісно оформлені матеріали про виявлені нестачі і чи своєчасно вони передані судово-слідчим органам
здійснюється контроль за просуванням тих матеріалів і чи здійснюється щоквартально взаємне звіряння справ про нестачі та крадіжки між організацією і органами прокуратури, суду, міліції, а також які заходи вжито за наслідками таких звірянь.
Слід також перевірити, чи всі виконавчі листи на боржників, одержані організацією, де проводиться ревізія, облікові і подані для стягнення, чи регулярно надходять у утримані з них суми і у яких розмірах.
Якщо місцезнаходження боржника невідоме, виконавчий лист повертається до суду, який виніс вирок з проханням про оголошення розшуку. Суми нестач і крадіжок, списані через безнадійність для утримання, перевіряються з точки зору наявності усіх підстав для цього - відповідних рішень, актів про неспроможність боржників, засвідчених судами тощо.
Висновки та пропозиції.
В процесі написання курсової роботи , переглянувши велику кількість інформації, в тому числі і спеціалізованих періодичних видань, ознайомилася з законодавчою базою та теоретичними основами контрольно-ревізійної роботи в цілому та зокрема з ревізією розрахункових операцій.
Контроль розрахунків з постачальниками та покупцями, як основними партнерами підприємства, є головним в процесі комплексної ревізії. Це перш за все тому, що від правильності та своєчасності розрахунків значною мірою залежить сума та рівень доходу отриманого підприємством, як від основної, так і від інших видів діяльності.
Проаналізувавши діяльність Підприємства по переробці риби та м'ясопродуктів, можна сказати що бухгалтерський облік на підприємстві ведеться відповідно до законодавства і в цілому здійснюється правильно і без значних порушень, тому під час комплексної ревізії проведеної 6-8 березня не було виявлено значних відхилень, в тому числі і в розрахунках з партнерами.
Єдине, що хотілося б додати, що на підприємстві майже відсутній внутрішній контроль, від якого значною мірою залежить вся робота підприємства. В зв'язку з цим запропоновано, головному бухгалтеру частіше проводити інвентаризації на складі та в магазині. Особливу увагу слід звернути і на ситуацію з розрахунками з покупцями та постачальниками, оскільки підприємство має значну суму дебіторської (додаток И) та кредиторської (додаток Л) заборгованості. Такий стан речей призводить до загального порушення розрахунково-платіжної дисципліни, що в свою чергу можу призвести до втрати партнерів.
Список використаної літератури.
1.Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 21 червня 1999 року за №396/3689
2.План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291.
3.Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" від 25 жовтня 1999 року за № 726/4018.
4.Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" від 11 лютого 2000 року за № 85/4306.
5.Усач Б.Ф. Контроль і ревізія.- 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Ін Юре.-1998.-352с
6.Бутенець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. Вид. 2-е, доп. і перероб. Підручник для студентів вузів спеціальностей "Облік і аудит".- Житомир: ЖІТІ, 2000.-512с.
7.Курс лекцій з питань оподаткування. Частина І. Оподаткування прибутку підприємств.- Київ. 1998.-106с.
8.Белуха Н.Т. Ревизия и контроль в торговле: Учеб. Для студентов вузов, обуч.по спец. "Бух.учет и анализ хоз.деятельности" и " Ревизия и контроль". - М.: Экономика, 1988.-255с.
9

 
 

Цікаве

Загрузка...