WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Ревізія розрахункових операцій на підприємстві - Курсова робота

Ревізія розрахункових операцій на підприємстві - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Ревізія розрахункових операцій на підприємстві
ПЛАН
Вступ
1. Значення, завдання та методи ревізії розрахункових операцій.
2. Характеристика фінансово-господарської діяльності Підприємства по переробці риби і м'ясопродуктів та організація контрольно-ревізійної роботи.
3. Ревізія розрахунків з постачальниками, покупцями та іншими дебіторами і кредиторами.
4. Перевірка претензійних сум і правильність списання дебіторської та кредиторської заборгованості.
5. Перевірка заборгованості по нестачам і крадіжкам.
Висновки та пропозиції.
Список використаної літератури.
Вступ.
В умовах перехідної економіки є дуже важливим стан платіжно- розрахункової дисципліни. Особливо в тій його частині, що стосується функцій, які виконуються бухгалтером щодо обліку розрахунків з постачальниками і покупцями. Важливість цієї проблеми ще в тому саме система розрахунків пов'язує підприємство з іншими структурними підрозділами економіки, тобто іншими підприємствами і установами, організаціями.
Особливо слід відмітити такий аспект розрахункової політики підприємства, як розрахунки з бюджетом за податками і зборами (обов'язковими платежами), оскільки вони зачіпають інтереси, як самого підприємства, так і інтереси держави вцілому.
В інтересах підприємства підтримувати постійний контроль за цими розрахунками. Оскільки безвідповідальність та безконтрольність може призвести до кримінальної та адміністративної відповідальності, що в свою чергу відповідно позначиться на репутації підприємства в колах його партнерів.
Крім того раціональна організація контролю за станом розрахунків сприяє зміцненню договірної і розрахункової дисципліни, виконанню зобов'язання з постачання продукції в заданому асортименті і якості, підвищенню відповідальності за дотримання платіжної дисципліни, скороченню дебіторської і кредиторської заборгованості, прискоренню оборотності оборотних коштів, а отже і поліпшенню фінансового становища підприємства.
Це і є причиною зацікавленості в розгляді саме цієї теми курсової роботи, яку викладено на матеріалах діяльності Підприємства по переробці риби і м'ясопродуктів госпрозрохункового підрозділу Майстрівського споживчого товариства.Завданням цієї курсової роботи є перш за все дослідити діяльність підприємства в цілому і як на ньому організовано контрольно-ревізійну роботу.
1. Значення, завдання та методи ревізії розрахункових операцій.
В умовах становлення ринкових відносин в Україні важливим фактором, який позитивно впливає на стабілізацію фінансового становища держави, є розв'язання проблеми розрахунково-платіжної дисципліни. Правильна організація розрахункових операцій забезпечує сталість грошового обігу у державі і найбільш ефективний вплив фінансових важелів на подальший розвиток суспільного виробництва.
Контроль та ревізія розрахункових операцій покликані не тільки виявляти допущені недоліки і відмічати позитивні явища у їх організації, але і попереджувати неправильне використання коштів і формування незаконних і недоцільних розрахункових взаємовідносин. У зв'язку з цим за станом розрахункової дисципліни у кожному господарстві повинен бути встановлений систематичний контроль на всіх стадіях здійснення розрахункових операцій.
Від своєчасності розрахунків неабиякою мірою залежить успіх здійснення усієї виробничої та фінансової діяльності будь-якого підприємства, установи чи організації, що пов'язані з розрахунковими взаємовідносинами. Коло цих взаємовідносин досить широке.
Завдання ревізії розрахункових і кредитних операцій є перевірка
" своєчасності розрахунків із бюджетом, перерахування заборгованості кредиторів і стягнення належних сум із дебіторів
" додержання умов договорів поставок і підряду, фактів погашення надміру стягнених із підприємства або не сплачених йому сум
" стану обліку розрахунків, вірогідності облікових та звітних даних про наявність і зміни сум дебіторської й кредиторської заборгованостей.
Для успішного вирішення цих запитань рекомендується перевіряти спочатку операції за підзвітними сумами, потім розрахунки з постачальниками та підрядниками, заготівельними організаціями й іншими покупцями. Потім потрібно перевірити розрахунки з бюджетом, органами соціального забезпечення і соціального страхування та іншими дебіторами й кредиторами.
Контроль і ревізія розрахункових операцій покликані не тільки виявити допущені недоліки і відмічати позитивні явища у їх організації, але і попереджувати неправильне використання коштів і формування незаконних і недоцільних розрахункових взаємин. У зв'язку з цим за станом розрахункової дисципліни у кожному господарстві повинен бути встановлений систематичний контроль на всіх стадіях здійснення розрахункових операцій.
Під час проведення ревізії використовуються різні прийоми і способи перевірки. Метод ревізії - це сукупність методичних прийомів контролю процесів розширеного відтворення суспільно необхідного продукту і додержання його законодавчого регулювання. Найчастіше на практиці під час ревізії розрахункових операцій використовуються такі специфічні прийоми контролю, як
інвентаризація - це спосіб фактичної перевірки наявності тих чи інших цінностей, інвентаризація розрахунків полягає у виявленні фактичних залишків сум на рахунках. У акті наслідків інвентаризації розрахунків слід вказати назви проінвентаризованих рахунків, записати суми непогодженої і простроченої дебіторської і кредиторської заборгованості і безнадійних боргів;
службове розслідування - сукупність прийомів перевірки додержання працівниками правових актів. Використовується при виявленні зловживань, порушень;
прийоми документального контролю, здійснюючи перевірки від фактів до документів і, навпаки від документів до фактів.
При перевірці первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку і звітності за суттю відображених в них господарських операцій, їх змісту, законності і доцільності можна виявити достовірність даних, реальність і доцільність здійснення операцій, їх правильність і законність і відповідність самих документів відображеним операціям.
Зустрічна перевірка господарських операцій за первинними документами і обліковими реєстрами полягає у тому, що зіставляють декілька примірників одного й того ж документа, записи по взаємних розрахунках у окремих підрозділах підприємства, що ревізується, або у різних організаціях. Цей прийом дає можливість встановити реальність і правильність відображення господарських операцій у первинних документах і облікових реєстрах.
2. Характеристика фінансово-господарської діяльності Підприємства по переробці риби і м'ясопродуктів та організація контрольно-ревізійної роботи.
Підприємство по переробці риби і м'ясопродуктів - це госпрозрахунковий відособлений підрозділ Майстрівського споживчого

 
 

Цікаве

Загрузка...