WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік нематеріальних активів - Курсова робота

Облік нематеріальних активів - Курсова робота

нематеріальних активів визначається виходячи з джерела такого надходження. Підприємства можуть створювати нематеріальні активи власними силами, купувати за грошові кошти, одержувати безкоштовно, в обмін на інші об'єкти або в якості внеску до статутного капіталу.
Для обліку витрат підприємства на придбання (створення) нематеріальних активів використовується рахунок 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів".
Придбання в обмін на інші об'єкти
При придбанні нематеріального активу в обмін на подібні об'єкти первісна вартість такого активу дорівнює залишковій вартості переданого нематеріального активу. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, то у цьому випадку, первісна вартість придбаного нематеріального активу дорівнює справедливій вартості переданого активу. Різниця між справедливою і залишковою вартістю нематеріального активу буде включена до витрат звітного періоду.
Початкова вартість нематеріального активу, придбаного в обмін (або частковий обмін) на неподібний об'єкт, дорівнює справедливій вартості переданого нематеріального активу, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів або їх еквівалентів, передану (отриману) при обміні.
Створення власними силами
Розглянемо дане питання на прикладі створення нематеріального об'єкту промислової власності. Загальну схему облікових операцій наведено у табл. 5.1:
Таблиця 5.1
№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дебет Кредит
1 Нараховуються витрати, понесені впродовж розробок у зв'язку зі створенням НМА 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" 13 "Знос необор. активів" 35270
20 "Виробничі запаси"
та інші рах. елементів витрат
2 Сплачено збір за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкт промислової власності 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" 311 "Поточні рахунки у національній валюті" 85
3 Зараховано сплачений збір до складу капітальних інвестицій 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" 85
4 Нараховано винагороду автору - штатному робітнику підприємства 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" 661 "Розрахунки за заробітною платою" 4500
5 Нараховано збори до відповідних фондів (37% + 2,0 %) 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" 65 "Розрахунки за страхуванням" 1755
6 Право на об'єкт промислової власності зараховується до складу НМА 124 "Права на об'єкти промислової власності" 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" 41610
Придбання за грошові кошти
Процес придбання нематеріальних активів за грошові кошти і відображення їх в обліку представлені на наступному прикладі.
Приклад. Підприємство "Х" придбало право на використання торгової марки, сплативши за нього 1800 грн. (ПДВ - 300 грн). Крім того, підприємство понесла витрати на юридичне оформлення даного права в сумі 480 грн. (ПДВ - 80 грн.).
Проводки по даному прикладу матимуть наступний вигляд (табл. 5.2):
Таблиця 5.2
№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дебет Кредит
1 2 3 4 5
1 Здійснено оплату за торгову марку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" 31 "Рахунки в банках" 1800
2 Включено суму ПДВ до податкового кредиту 641 "Розрахунки за податками" 644 "Податковий кредит" 300
3 Оприбутковано право на торгову, марку 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" 37 "Розрахунки з різними дебіторами" 1500
123 "Права на знаки для товарів і послуг" 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" 1500
4 Відображено податкові розрахунки з ПДВ 644 "Податковий кредит" 37 "Розрахунки з різними дебіторами" 300
5 Отримано юридичні послуги з оформлення права на торгову марку, які збільшують балансову вартість нематеріального активу 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" 400
123 "Права на знаки для товарів і послуг" 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" 400
6 Включено суму ПДВ до податкового кредиту 641 "Розрахунки за податками" 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" 80
7 Здійснено оплату за юридичні послуги 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" 311 "Поточні рахунки в національній валюті" 480
Безплатне отримання
Нематеріальні активи, отримані безплатно, оцінюються за первісною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості на дату отримання цих активів.
Приклад. Підприємство "Х" безоплатно отримало від організації "Y" програмне забезпечення для використання в управлінні підприємством. Справедлива вартість отриманого об'єкта нематеріальних активів була визначена в сумі 3200 грн. на дату його отримання. В бухгалтерському обліку дана операція буде відображена наступним чином (табл. 5.3):
Таблиця 5.3
№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дебет Кредит
1 Оприбутковано безоплатно отриманий нематеріальний актив 125 "Авторські та суміжні з ними права" 42 "Додатковий капітал" 3200
3 Нарахована амортизація по нематеріальному активу 92 "Адміністративні витрати" 133 "Знос нематеріальних активів" 150
2 Визначено дохід за сумою амортизації нематеріального активу одночасно з її нарахуванням 42 "Додатковий капітал" 74 "Інші доходи" 150
4 Віднесено на фінансові результати основної діяльності в кінці звітного періоду суму нарахованої амортизації 79 "Фінансові результати" 92 "Адміністративні витрати" 150
Внесення нематеріальних активів до статутного капіталу
При внесенні нематеріальних активів до статутного капіталу первісною вартістю таких нематеріальних активів визнається узгоджена засновниками (учасниками) підприємства справедлива вартість. Порядок оцінки внесків учасників до статутного капіталу визначається в засновницьких документах товариства та відображається в обліку наступними проводками (на прикладі отримання прав на оренду приміщення - табл. 5.4):
Таблиця 5.4
№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дебет Кредит
1 Відображена заборгованість учасника (засновника) за внесками до статутного капіталу 46 "Неоплачений капітал" 40 "Статутний капітал" 3000
2 Внесений внесок достатутного капіталу у вигляді нематеріального активу (програмне забезпечення) 122 "Права користування майном" 46 "Неоплачений капітал" 3000
Облік вибуття нематеріальних активів
Списання нематеріального активу з балансу здійснюється внаслідок:
- реалізації нематеріальних активів (з переходом права власності на них);
- реалізації права на користування або розпорядження нематеріальними активами (без переходу права власності на самі нематеріальні активи);
- здійснення фінансових вкладень нематеріальними активами до статутного капіталу інших підприємств;
- безплатної передачі об'єкта нематеріальних активів;
- ліквідації об'єкта нематеріальних активів за ініціативою власників;
- нестачі нематеріальних активів, виявленої при інвентаризації.
В кожному із зазначених випадків виконується

 
 

Цікаве

Загрузка...