WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік нематеріальних активів - Курсова робота

Облік нематеріальних активів - Курсова робота

віднесені інтелектуальні та ділові якості людини, її кваліфікацію та здатність до праці, оскільки вони виступають невідокремленою частиною свого носія і не можуть бути використані без нього.
Здатність приносити економічні вигоди - це потенціал, який може сприяти надходженню на підприємство (прямо або непрямо) грошових коштів та їх еквівалентів.
Таким чином можна сказати, що склад нематеріальних активів - це сукупність прав підприємства розпоряджатися об'єктами інтелектуальної та промислової власності та переваг підприємства у порівнянні з іншими суб'єктами підприємницької діяльності.
Отже, роблячи висновок з цієї частини роботи, потрібно чітко уяснити, що:
1) нематеріальними активами є права на ті або інші об'єкти нематеріального характеру, а не самі об'єкти;
2) права, що визначаються як нематеріальні активи, можуть виникати тільки з договорів (авторський договір, ліцензійний договір, договір закупівлі-продажу тощо), оскільки саме зі змісту договорів випливає, що підприємство набуває тих або інших прав і привілеїв. У цьому випадку дуже важливо, щоб у договорі були чітко визначені умови, при яких особа, що придбає ці права, може ними користуватися;
3) права, що зараховуються на баланс як необоротні нематеріальні активи - це тільки ті права, що забезпечують можливість одержання в майбутньому багатократної економічної вигоди.
Група нематеріальних активів - це сукупність нематеріальних активів однотипних за призначенням та умовами використання.
У відповідності до п. 5 П(С)БО 8 нематеріальні активи поділяються на
1. Права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо).
2. Права користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо).
3. Права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо).
4. Права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, "ноу-хау", захист від недобросовісної конкуренції тощо).
5. Авторські та суміжні з ними права (право на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо).
6. Гудвіл.
7. Інші нематеріальні активи (право на здійснення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).
Деякі з цих груп доцільно було б розглянути детальніше.
Право користування надрами та іншими ресурсами природного середовища - право на користування надрами, у тому числі на розробку корисних копалин, на використання водних, біологічних та інших ресурсів, яке будь-яким чином впливає на рівень екологічної безпеки життєдіяльності підприємства, населеного пункту, регіону тощо.
Право користування геологічною та іншою інформацією про природне середовище - право на користування геологічною, геоморфологічною та іншою інформацією про стан та можливості господарського використання елементів природного середовища.
Право користування земельною ділянкою - право покупця на подальше господарське або інше користування земельною ділянкою. До цього права відноситься також право оренди земельної ділянки.
Товарні знаки і торгові марки - це зареєстровані символи, знаки, слова, речення, які дають власнику право виділяти або ідентифікувати певне підприємство, продукт чи послуги.
Фірмова назва - найменування юридичної особи. Права і обов'язки підприємств, пов'язані з використанням фірмового найменування, визначаються чинним законодавством.
Право на промислові зразки - виключні привілеї на використання художньо-конструкторських рішень (дизайн), що визначають зовнішній вигляд продукції.
Право на програми для ЕОМ - право на опублікування, відтворення, розповсюдження та інші дії по введенню в господарський обіг сукупності даних і команд, призначених для функціонування ЕОМ та інших комп'ютерних пристроїв з метою отримання результату.
Право на бази даних - право на опублікування, відтворення, розповсюдження та інші дії щодо введення в господарський обіг сукупності даних (статей, розрахунків тощо), які систематизовані для пошуку та обробки з допомогою ЕОМ.
Гудвіл відповідно до П(С)БО 19 - це перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов'язань на дату придбання. Це особливий вид нематеріальних активів, який буде докладніше розглянуто в наступному розділі.
Загальні принципи організації обліку НМА на підприємстві
Правильність організації обліку та контролю за наявністю та рухом нематеріальних активів на підприємстві забезпечується затвердженням Наказу "Про облікову політику". В даному наказі обов'язково необхідно передбачити:
- основні первинні документи з обліку нематеріальних активів та графік їх документообігу;
- діапазон термінів корисного використання нематеріальних активів;
- метод та порядок нарахування амортизації нематеріальних активів;
- перелік субрахунків та аналітичних рахунків, необхідних для організації аналітичного обліку нематеріальних активів;
- порядок оцінки нематеріальних активів та визначення ліквідаційної вартості;
- список осіб, які б відповідали за збереження інформації;
- перелік орендованих нематеріальних активів.
Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за відповідними групами.
При організації обліку нематеріальних активів необхідно пам'ятати, що деякі з них підлягають обов'язковій державній реєстрації, а саме:
- патент на винахід;
- свідоцтво на корисну модель;
- патент на промисловий зразок;
- товарний знак;
- знак обслуговування.
Реєстрація всіх інших видів нематеріальних активів здійснюється за бажанням правовласника. Право власності підтверджує сам факт створення цих активів.
2. Характеристика рахунків 12 "Нематеріальні активи"
та 19 "Негативний гудвіл"
Загальна характеристика рахунків обліку нематеріальних активів
Планом рахунків для обліку нематеріальних активів передбачені такі рахунки:
Таблиця 2.1
Структура рахунку 12 "Нематеріальні активи"
Субрахунки Види нематеріальних активів
121 "Права користування природними ресурсами" Права користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище
122 "Права користування майном" Права користування земельною ділянкою, будівлею, право на оренду приміщень тощо
123 "Права на знаки для товарів і послуг" Права на товарні знаки, торговельні марки, фірмові назви тощо
124 "Права на об'єкти промислової власності" Права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, "ноу-хау", захист від недобросовісної конкуренції тощо
125 "Авторські і суміжні з ними права" Права на літературні імузичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо
126 "Гудвіл" Перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних активів і зобов'язань на дату

 
 

Цікаве

Загрузка...