WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік нематеріальних активів - Курсова робота

Облік нематеріальних активів - Курсова робота

нематеріальних активів.
7. Переоцінка та зменшення корисності НМА.
Переоцінка нематеріальних активів є однією з причин збільшення їх балансової вартості. Кожне підприємство має право здійснення переоцінки нематеріальних активів до справедливої вартості, проте це відноситься тільки до тих активів, які існують на активному ринку. При переоцінці одного нематеріального активу слід переоцінити і всі інші нематеріальні активи даної групи. Причому, якщо підприємством проведена переоцінка нематеріальних активів певної групи, то в подальшому таку переоцінку необхідно здійснювати щорічно.
Техніка підрахунку визначається п. 21 П(С)БО 8. Методика переоцінки наступна:
1. Визначається індекс переоцінки (Іп) за формулою:
(7.1)
2. Переоцінена вартість і переоцінена сума зносу розраховуються наступним чином:
(7.2)
(7.3)
Порядок відображення переоцінки нематеріальних активів в обліку залежить від виду переоцінки (рис. 7.1).
Рисунок 7.1 Схема відображення переоцінки нематеріальних активів у обліку за П(С)БО 8
Якщо залишкова вартість нематеріального активу дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкту до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкту.
Відомості про зміни первісної вартості та суми зносу нематеріальних активів заносяться до регістрів їх аналітичного обліку.
В процесі використання нематеріальних активів може відбутись зменшення їх корисності. Втрати від зменшення корисної вартості включаються до складу витрат звітного року із збільшенням у балансі суми зносу нематеріальних активів.
Якщо причини зменшення корисності об'єкту нематеріальних активів перестали існувати, то втрати від зменшення корисності за попередні періоди виключаються на відповідну суму способом сторно із суми витрат звітного періоду та із суми зносу об'єкта нематеріальних активів.
Зменшення корисності нематеріального активу в обліку відображається наступними проводками:
Таблиця 7.1
№ з/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 Відображено втрати від зменшення корисності нематеріальних активів, оцінених за первісною вартістю 975 "Уцінка необоротних активів" 13 "Знос нематеріальних активів"
2 Відображено втрати від зменшення корисності нематеріальних активів, оцінених за переоцінки вартістю 975 "Уцінка необоротних активів" 12 "Нематеріальні активи"
(по субрахунках)
13 "Знос необоротних активів"
3 Відображено дооцінку за об'єктами, яка проведена після усунення причин попереднього зменшення корисності за об'єктами, які були оцінені за первісною вартістю (сторно) 975 "Уцінка необоротних активів" 13 "Знос необоротних активів"
4 Відображено дооцінку за об'єктами, яка проведену після усунення причин попереднього зменшення корисності за об'єктами, які були оцінені за переоцінки вартістю 12 "Нематеріальні активи"
(по субрахунках) 746 "Інші доходи від звичайної діяльності"
746 "Інші доходи від звичайної діяльності" 13 "Знос необоротних
активів"
8. Облік інвентаризації НМА
Необхідно пам'ятати, що в умовах конкуренції та високої цінності нематеріальних активів керівництво підприємства повинно приймати заходи для захисту, включаючи фізичну охорону, своєї промислової та іншої інтелектуальної власності.
Наприклад, стосовно промислових таємниць або "ноу-хау" необхідно обов'язково призначити осіб, які б відповідали за збереження інформації, що містить "ноу-хау"; обмежити коло осіб, які мають доступ до цієї інформації; розробити посадові інструкції для осіб, які зберігають таку інформацію; порядок доступу та ознайомлення з "ноу-хау" тощо.
Одним з шляхів контролю за збереженням об'єктів нематеріальних активів є проведення своєчасної і правильної інвентаризації.
Інвентаризація нематеріальних активів проводиться відповідно до вимог Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків від 11.08.94 № 69.
При проведенні інвентаризації нематеріальних активів необхідно перевірити:
1) документальне оформлення нематеріальних активів;
2) наявність документів, які підтверджують права власності на нематеріальні активи або права на їх використання;
3) термін володіння правами та інші документально підтверджені умови закріплення прав власності чи прав використання даних об'єктів;
4) порядок оформлення режиму службової та комерційної таємниці щодо нематеріальних активів групи "ноу-хау";
5) перевірка правильності нарахування амортизації.
Нематеріальні активи записуються до інвентаризаційних описів за наявності документів, які є підставою для взяття їх на облік, а саме:
- рахунків за "ноу-хау" відповідно до договору власника;
- договору й актів про прийняття наукових і конструкторських розробок;
- рахунку на оплату вартості майнового комплексу, придбаного на аукціоні, і подальшого розрахунку суми гудволу за наявності різниці між ціною придбання і вартістю активів підприємства;
- рахунків за роботи із створення програмного забезпечення;
- патенту на винахід;
- свідоцтва на знак для товарів і послуг;
- патенту на промисловий знак;
- патентів на сорт рослин або породу тварин;
- авторського договору або договору з організаціями, які управляють майновими правами авторів на колективній основі;
та інших.
На підставі відповідних документів інвентаризаційна комісія перевіряє вартість нематеріальних активів, термін їх використання, суму нарахованого зносу, залишкову вартість та інші дані по кожному об'єкту. У разі виявлення активів, не взятих на облік, а також об'єктів, по яких в облікових регістрах міститься неповна інформація або взагалі вона відсутня, комісія складає окремий інвентаризаційний опис і оформляє протокол.
По результатах інвентаризації в обліку робляться наступні проводки (табл. 8.1):
Таблиця 8.1
Зміст господарської операції Кореспондуючірахунки Сума
Дебет Кредит
Надлишки нематеріальних активів
Оприбутковано на баланс надлишки нематеріальних активів, виявлені при інвентаризації 12 "Нематеріальні активи" 719 "Інші доходи операційної діяльності" сума об'єкту НМА, виявленого при інвентаризації
Нестача нематеріальних активів
Винна особа не встановлена 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" 12 "Нематеріальні активи" сума нестачі НМА
072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей" сума нестачі НМА
Винна особа встановлена 133 "3нос нематеріальних активів" 12 "Нематеріальні активи" сума зносу НМА
976 "Списання необоротних активів" 12 "Нематеріальні активи" сума залишкової вартості НМА
375 "Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків" 716 "Відшкодування раніше списаних активів" сума, що підлягає відшкодуванню (фактична нестача)
375 "Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків" 719 "Інші доходи операційної діяльності" Розрахунок
716 "Відшкодування раніше списаних активів" 642 "Розрахунки за обов'яз-ковими

 
 

Цікаве

Загрузка...