WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю - Курсова робота

Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю - Курсова робота

виведення обробленої інформації за межі зазначених вище обмежень, щоб забезпечити доступ до неї будь-якого користувача. Додаткова потреба в інформації про господарську діяльність підприємства задовольняється за рахунок економічного аналізу.
У процесі розвитку бухгалтерський облік використовував різноманітні форми, що розроблялися з метою удосконалення системи обліку і полегшення праці бухгалтера. В даний час в Україні застосовуються в основному меморіально-ордерна і журнально-ордерна форми обліку. Поряд із цими ручними формами обліку усе більше поширення одержують спеціальні програми по бухгалтерському обліку, що вирішують завдання його автоматизації.
Програмне забезпечення - це той інструментарій, за допомогою якого бухгалтер може вести весь процес опрацювання даних починаючи з введення в машину інформації і закінчуючи одержанням регістрів бухгалтерського обліку. Використання обчислювальної техніки вирішує ряд проблем, пов'язаних із ручним веденням обліку, забезпечуючи:
- зменшення обсягу рутинних операцій;
- прискорення опрацювання даних первинних документів;
- автоматизацію розрахунків (податки, знос і т.д.);
- автоматизацію формування звітних форм;
- поглиблення аналітичного обліку;
- відмова від користування типографськими бланками первинних документів і звітності і т.д.
Нові інформаційні технології в галузі бухгалтерського обліку відкривають значні можливості для керівників підприємств у процесі прийняття рішень. Програмне забезпечення дозволяє більш оперативно одержувати інформацію по усім питанням, пов'язаним із діяльністю підприємства, і своєчасно приймати управлінські рішення.
Функції бухгалтерського обліку, як автоматизованого, так і ручного, можна умовно розбити на дві основні групи - зведений облік і підготування даних для зведеного обліку.
Зведений облік являє собою фіксацію первинних документів, опрацювання даних, що містяться в цих документах, і узагальнення отриманої інформації в звітах. Тут вся інформація за допомогою методу подвійного запису відбивається по синтетичних рахунках у вартісній формі, і після цього не складає труднощів витягти її з банку даних для розрахунків і заповнення звітів.
Підготовка даних для зведеного обліку більш трудомісткий процес, тому що він включає ведення обліку по його окремих ділянках, а також розрахунок різноманітних економічних показників. Ділянки обліку можуть дробитися до нескінченності. Це залежить від розмірів підприємства, його організаційної структури, обсягів і видів діяльності й інших чинників. Але на більшій частині підприємств облік ведеться по таких напрямках:
- облік основних засобів;
- облік матеріальних цінностей (складський облік);
- облік витрат і прибутку;
- облік касових операцій;
- облік операцій по розрахунковому (валютному, поточному тощо) рахунку;
- облік розрахунків
- облік заробітної плати.
У зв'язку з цим програмне забезпечення можна підрозділити на такі класи:
1. Проводки - Головна книга - баланс (міні-бухгалтерія).
2. Інтегрована бухгалтерія.
3. Комплексна бухгалтерія.
4. Мережна версія бухгалтерського обліку.
Роздивимося особливості і характерні ознаки кожного класу спеціалізованих бухгалтерських програм.
1. ПРОВОДКИ - ГОЛОВНА КНИГА - БАЛАНС. Бухгалтерські програми цього класу реалізують в основному зведену функцію обліку. Програми даної групи достатньо прості й універсальні. При цьому достатньо широкий діапазон їхньої потужності - від винятково синтетичного обліку до багаторівневої аналітика і зведеного обліку. Тому в даному класі можна виділити такі підгрупи:
- програми, що реалізують функції синтетичного обліку - ведення журналу операцій на рівні проводок, формування журналів-ордерів, Головної книги, оборотного-сальдового балансу і форм фінансової звітності;
- програми, що на додаток до функцій першої групи дозволяють вести однорівневий, а іноді дворівневий аналітичний облік. Це робить їх придатними для малих підприємств і підприємств, що ведуть облік по спрощеній формі
- програми ведення зведеного обліку. Їхня характерна риса - можливість прив'язки до синтетичних рахунків розгорнутої багаторівневої системи аналітичних рахунків;
- головні модулі функціональних комплексів. Їхнім головним завданням є прийом проводок від програм, спеціалізованих для ведення різноманітних ділянок обліку, із метою здійснення зведеного обліку. Відмітною рисою цих програм є потужний інтерфейсний блок, необхідний для імпорту проводок з інших програм комплексу.
2. ІНТЕГРОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ. Особливостями програм даного класу є:
- наявність кількісного і сумового обліку;
- реалізація усіх функцій програм попереднього класу;
- автоматизація окремих ділянок обліку (облік матеріалів, основних засобів, заробітної плати й ін.);
- єдине поле проводок;
- орієнтація програми для використання на одному робочому місці.
3. КОМПЛЕКСНА БУХГАЛТЕРІЯ. Характерна риса даного класу - автоматизований комплекс бухгалтерського обліку - складається з окремих функціонально закінчених АРМ (автоматизованих робочих місць); є інтерфейс передачі інформації для зведення балансу і розгорнутого аналітичного обліку.
4. МЕРЕЖНА ВЕРСІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Особливості даного класу програм полягають у наступному:
- можливість мережного обміну усередині кожного робочого місця одного АРМ і між різноманітними АРМ;
- здійснення обміну інформацією тільки по мережі;
- можливість одночасної роботи різних АРМ із доступом до будь-якої дозволеної інформації. Це означає, що якщо в комплексній бухгалтерії зведення даних відбувається епізодично, те в мережній версії усі введені дані одночасно можуть бути доступні всім користувачам.
Висновок.
На основі зробленої роботи, можна сказати, що бухгалтерський облік визначений як процес ідентифікації й оцінки інформації економічного характеру і доведення її до користувачів, щоб на її основі могли бути зроблені якісь висновки і прийняті рішення.
Список використаної літератури
1. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998. - 448 с.
2. Н.И. Попова. Теория бухгалтерского учета. Учебное пособие. - Донецк: КИТИС, ДонГУ, 1998 г. - 204 с.
3. Бібліотека "Фактора". Національні стандарти бухгалтерського обліку: нормативна база. - 5 видання, доповнене. - Харків: Фактор, 1999. - 180 с.
4. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Учебн. пособие для вузов - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.
5. Кузьминський А. М., Кузьминський Ю. А. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К.: "Все про бухгалтерский учет", 1999.
6. Управленческий учет: учебное пособие / Под. ред. А.Д. Шеремета. - М.: ФБК-ПРЕСС, 1999.
7. Управленческий учет / Под. ред. В. Палия и Р. Вандер Вила. - М.: ИНФРА, 1997.
8. Палий В.Ф., Соколов Е.В. Теория бухгалтерского учета: Учебник. 2-е издание, переработанное и дополненное. - М.: Финансы и статистика, 1998.
9. Метьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета: Учебник / Пер. с англ. Под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. - 663 с.
10. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник / Під ред. М.В. Кужельного. - 5-те видання, доповнене і перероблене. - К.: А.С.К., 1998. - 223 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...