WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості - Курсова робота

Аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості - Курсова робота

обліку;
" Невиконання перерахування сум по рахунках, що надійшли, об постачальників;
" Відсутність розроблених кореспонденцій рахунків по типових операціях.
До числа основних комплексів задач, які необхідно перевірити при аудиті внутрішнього контролю при розрахунках п заробітній платі, відносяться наступні:
" Дотримання положень законодавства про працю, стану внутрішнього контролю по трудовим відносинам;
" Облік і контроль вироблення і нарахування заробітної плати фізичних осіб;
" Облік і нарахування погодинних і інших видів оплат;
" Розрахунок утримань із заробітної плати фізичних осіб;
" Розрахунок оподатковуваної бази з фонду оплати праці, облік податків і платежів з фонду оплати праці;
" Розрахунки по депонованій заробітній платі.
Представлені комплекси задач охоплюють типові облікові задачі, а також загальні принципи організації розрахунків по дотриманню трудового законодавства. Для складання програми перевірки і вибору процедур збору аудиторських доказів доцільно скласти запитальник аудитора по усіх виділених комплексах задач.
До можливих варіантів питань можна віднести:
1. Дотримання положень законодавства про працю, стан внутрішнього контролю по трудовим відносинам.
" чи застосовуються типові форми документів по обліку особового складу;
" чи ведуться на працюючих трудові книжки;
" чи перевіряється відділом кадрів відповідність застосовуваних скарбів і розрядів робітників, встановлених у штатному розкладі;
" чи ведуться в цехах (відділах) табелі робочого часу;
2. Облік і контроль вироблення і нарахування заробітної плати робітникам-відрядникам.
" чи застосовуються на підприємстві затверджені відділом праці норми і розцінки по видах робіт;
" чи використовуються типові форми первинних документів;
" чи організоване гасіння (поставлення оцінки про оплату) первинних документів;
" чи застосовується ПК для виконання розрахунків по відрядній оплаті праці;
" чи застосовуються убрання на бригаду;
3. Облік і нарахування погодинних і інших видів оплат.
" чи ведуться розрахунки по нарахуванню погодинних видів оплат відповідно до табеля робочого часу;
" чи перевіряє відділ чи праці внутрішній аудитор правильність розрахунків по нарахуваннях різних видів оплат;
" чи застосовуються ПК для виконання розрахунків по нарахуванню заробітної плати;
4. Розрахунки утримань із заробітній плати фізичних осіб.
" чи пристосовані в розрахункових відомостях (особових рахунках) дані для правильного числення утримань;
" чи застосовується ПК для розрахунку утримань;
" чи перевіряли органи фондів соцстрахування і податкових служб розрахунки по прибутковому податку;
5. Аналітичний облік по працюючим (по видах нарахувань і утримань);
" які ведуться документи по аналітичному обліку;
" чи застосовуються ПК для ведення аналітичного обліку;
" чи організоване архівне збереження документів по аналітичному обліку з працюючими;
6, 7 Зведені розрахунки по заробітної плати.
" чи мають наскрізну нумерацію розрахунково-платіжні відомості;
" чи зіставляються нарахування на оплату праці з даними звітів по соціальному страхуванню, пенсійному фонду, фонду зайнятості;
" чи перевіряє відповідальних бухгалтер дані про місячних, квартальних і річних нагромадженнях сум нарахувань по оплаті праці;
" маються на підприємстві затримки з розрахунками і виплатами по оплаті праці;
8. Розрахунки по депонованої заробітної плати.
" чи ведуться на підприємстві картки по депонованої заробітної плати;
" чи виробляється списання в бюджет депонованої заробітної плати після закінчення терміну задавання позову;
" чи застосовується ПК.
При розрахунках з покупцями в запитальник по аудиті внутрішньогосподарського контролю варто внести наступні питання:
" чи використовує підприємство в договорах застереження про те, що право власності на відвантажену продукцію покупець одержує не в момент відвантаження;
" виготовляє підприємство продукцію з давальницької сировини.
При аудиті внутрішньогосподарського контролю по обліку кредитів і позик необхідно скласти тести, зі склад яких можна внести наступні питання:
" Підприємство одержувало кредити тільки в одному банку;
" Підприємство одержувало гроші шляхом зарахування на розрахунковий рахунок;
" Перевищення банківського відсотка понад установлені норми відносили на собівартість;
" Чи вироблялося коректування прибутку для цілей оподатковування на суму перевищення відсотків понад ставку рефінансування;
" Відсоток по довгострокових кредитах виплачувалися після введення об'єктів основних засобів в експлуатацію;
" Чи всі кредити були витрачені на меті, для яких були отримані;
" Відсоток по простроченим відносять за рахунок власних коштів підприємства;
" Відсоток по кредитах, отриманим не в банку відносять за рахунок власних коштів підприємства;
" У кредитних договорах була передбачена зміна ставки рефінансування.
Удосконалюючи підхід до проведення аудиторської перевірки, аудитор враховує свою попередню оцінку ризику не відповідності внутрішнього контролю (разом з оцінкою властивого ризику), а для того, щоб визначити припустимий розмір ризику не виявлення невідповідностей у певних статтях фінансової звітності і визначити характер, термін і обсяг тестів для підтвердження статей фінансової звітності.
5. Створення програми перевірки дебіторсько-кредиторської заборгованості.
Аудитор повинен планувати свою роботу так, щоб мати можливість ефективно провести аудиторську перевірку. Планування має ґрунтуватися на попередньому вивченні особливостей бізнесу клієнту.
Планування - вироблення головної стратегії конкретних підходів до характеру, періоду, а також часу проведення аудиту. Аудиторський план розробляється з огляду на те, що в ньому визначається час проведення кожної конкретної аудиторської процедури.
Аудитори і аудиторські фірми України під час розробки плану аудиту та на протязі тривалості аудиту мають право самостійно визначити форми і методи аудиту на підставі чинного законодавства, існуючих норм і стандартів, умов договору із замовником, професійних знань та досвіду.
У програмі аудиту види, зміст і час проведення запланованих аудиторських процедур повинні співпадати з прийнятими до роботи показниками загального планування аудиту. Аудиторська програма допомагає керувати виконавцями аудиту та контролювати їх роботу. До аудиторської програми включаються також перелік об'єктів аудиту за його напрямками, а також час, що його необхідно витратити на кожен напрямок аудиту або аудиторської процедуру.
У програмі аудитор оцінює розмір ризику внутрішнього контролю та свій особистий ризик не виявленнясуттєвих помилок у звітності, який існує під час проведення аудиторських процедур , визначає термін проведення аудиторських тестів і незалежних процедур - координує роботу всіх можливих помічників

 
 

Цікаве

Загрузка...