WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості - Курсова робота

Аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості - Курсова робота

документообігу)
" зіставлення прийнятих внутрішніх правил з вимогами законодавчих актів та зовнішніми джерелами інформації
" порівняння загальної суми наявних грошових коштів, вартості цінних паперів і ТМЗ з записами в облікових регістрах
" порівняння і аналіз фінансових результатів діяльності підприємства з показниками фінансового плану (прогнозу)
Під час аудиторської перевірки аудитор аудитор досліджує тільки ту методику і процедури бухгалтерського обліку, котрі відносяться до тверджень звітності. Розуміння відповідних аспектів системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю разом з оцінкою власного ризику і ризику невідповідності внутрішнього контролю разом з розглядом інших обставин дадуть можливість аудитору:
" З'ясувати для себе види потенційних суттєвих перекручень, котрі можуть трапитися у фінансових звітах
" Визначити фактори, що впливають на ризик існування суттєвих помилок
" Запланувати необхідні аудиторські процедури
" Отже наведемо приклади аудиту внутрішнього контролю на окремих ділянках бухгалтерського обліку клієнта.
Ознаки відсутності чи недостатності внутрішнього контролю при веденні розрахунків з підзвітними особами для аудитора:
" Відсутність на підприємстві затвердженого наказом керівника списку облич, яким дозволено одержувати в касі готівка під звіт;
" Недотримання наказу про обмеження числа облич, що одержують готівку під звіт;
" Відсутність на підприємстві системи подачі письмових заяв на видачу готівки з каси з обґрунтуванням необхідності придбання визначених матеріальних чи цінностей оплати робіт, послуг;
" Недотримання встановлених термінів про одержання суми;
" Заборгованість підзвітних осіб, не погашена у встановлений термін;
" Списання простроченої заборгованості підзвітних після закінчення термінів задавання позову на фінансові результати діяльності чи підприємства за рахунок використання чистого прибутку;
" Відсутність затверджених керівником підприємства представницьких витрат;
" Відсутність виправдувальних чи документів наявність документів незадовільного якостей, прикладених до авансових звітів;
" Відсутність візи керівника чи підприємства іншої уповноваженої особи, що затверджує авансові звіти;
" Видача грошей підзвіт обличчям, що не є працівникам підприємства, без відповідної підстави.
Таким чином, у запитальник по аудиті внутрішньогосподарського контролю можуть входити наступні конкретні питання:
" чи мається на підприємстві список облич, яким дозволено видавати гроші на господарські нестатки, затверджений наказом по підприємстві;
" чи видаються нові аванси обличчям, що не відзвітувалися по раніше отриманим підзвіт сумам;
" чи оформляються письмові розпорядження керівника підприємства (накази) при напрямку працівників у відрядження;
" чи обкладаються прибутковим податком добові понад норми, що відшкодовуються за рішенням керівника підприємства;
" чи організований аналітичний облік командировочних витрат у межах і понад норми для цілей оподатковування;
" чи маються затверджені письмовим розпорядженням керівника підприємства кошторису представницьких витрат;
" чи організований аналітичний облік представницьких витрат у межах і понад норми для цілей оподатковування;
" чи виробляється розрахунок сум, що чи приєднуються працівнику на відрядження.
При перевірці розрахунків з постачальниками і підрядчиками насамперед необхідно установити якість стану внутрішньогосподарського контролю й обліку таких розрахунків. Для досягнення цієї мети, як правило, прибігають до опитування (письмовому й усний) працівників підприємства. Це дозволяє виявити найбільш уразливі місця в системі обліку розрахунків і визначити подальший напрямок перевірки. Переважно перевіряють види робіт, що зовсім не піддалися контролю або мало контролювалися бухгалтерією (чи іншою внутрішньою службою підприємства). За даними тестування можна визначити рівень організації внутрішнього контролю за операціями з розрахунку з постачальниками і загальний стан обліку цих операцій.
До конкретних питань тестування можна віднести наступні:
" чи маються відповідні договори на всі постачання продукції
" Звірення з постійними виробниками:
ў Щокварталу
ў На кінець року
" Звірення охоплюють постачальників на:
ў 100%
ў 50%
ў не проводяться
" чи приймають участь бухгалтер у складанні акта на виявлення розбіжностей між фактично оприбуткованих ТМЦ і значитимуся на рахунках обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками;
" Право на одержання доручення на ТМЦ від постачальників представлено:
ў Обличчям, зафіксованому в наказі
ў Немає обмежень
" чи маються випадки звітів за доручення на одержання ТМЦ від постачальників через 5 чи більш днів після їхнього одержання;
" чи реєструються рахунки-фактури постачальників в окремому журналі;
" чи цілком доставляються матеріальні цінності на підприємство, тобто немає чи випадків нестач, розбіжностей;
" чи вчасно пред'являються претензії постачальникам (якщо немає - указати причину);
" чи завжди задовольняються пропоновані претензії (якщо немає - указати причину);
" чи застосовуються штрафні санкції до постачальників за невиконання ними договірних зобов'язань;
" чи оформляється документально повернення ТМЦ на відповідність якості, зазначених у рахунках, товарно-транспортних накладних;
" при прийманні вантажу, що прибув по залізниці , чи здійснюється його перерахування, зважування, обмер при надходженні на склад і складання комерційного акта по недостаючему ТМЦ;
" чи здійснюється завезення ТМЦ по листах підприємства без наявності договорів;
" чи розроблена типова схема кореспонденції рахунків для відображення господарських операцій;
" чи вчасно надходять у бухгалтерію документи постачальників по оприбуткуванню ТМЦ матеріально-відповідальними обличчями;
" чи здійснює бухгалтер перерахування сум, зазначених у рахунках;
" чи звіряє бухгалтер ціни, зазначені в рахунках, з договірними.
По закінченні опитування аудитор проводить аналіз результатів і приймає відповідне рішення. Якщо за результатами опитування аудитор виявив розбіжності у відповідях опитуваних, це може свідчити про погану постановку контролю й обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками. Крім цього, ознаками поганої організації внутрішньогосподарського контролю в обліку можуть стати:
" Відсутність договорів на постачання товарно-матеріальних цінностей, договорів підряду і договорів на надання послуг;
" Відсутність звітів за видані доручення на одержання товарно-матеріальних цінностей;
" Відсутність журналу реєстрації рахівниць-фактур постачальників;
" Несвоєчасне пред'явлення претензій постачальникам завиявлені порушення договірних зобов'язань і відсутність належного обліку по претензіям;
" Несвоєчасне відображення операцій по розрахунках у регістрах бухгалтерського

 
 

Цікаве

Загрузка...