WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості - Курсова робота

Аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості - Курсова робота

обґрунтування управлінських рішень відповідальних посадових осіб при здійсненні розрахункових операцій з постачальниками, бюджетом, персоналом підприємства, іншими кредиторами;
" розробка заходів з реалізації результатів конторою з метою попередження зловживань і порушень.
Основними завданнями стану розрахунків є:
" вивчення законності операцій з дебіторської заборгованості та реальності її відображення і правильності використання підзвітних сум і своєчасності надання авансових звітів підзвітними особами, законність і доцільність здійснення витрат через підзвітних осіб, можливість їх проведення за безготівковими розрахунками, реальність претензійних сум;
" перевірка правильності документального оформлення операцій з розрахунками та відображення цих операцій й в обліку і звітності;
" оцінка стану синтетичного і аналітичного обліку розрахунків; якості відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку, облікових регістрах та звітності;
" перевірка дотримання підприємством податкового законодавства по операціях, пов'язаних з розрахунками з різними дебіторами.
2. Нормативно-правове регулювання дебіторсько-кредиторської заборгованості, їх визнання, оцінка та відображення в обліку.
При плануванні та здійсненні аудиторських процедур, оцінці отриманих матеріалів і представленні результатів перевірки аудитор повинен враховувати, що невиконання клієнтом вимог законодавчих та нормативно-правових актів України може стати причиною перекручення фінансової звітності підприємства й істотно вплинути на фінансові результати діяльності клієнта.
Виявлення випадків невиконання клієнтом вимог законодавчих та нормативно-правових актів України не є метою і обов'язком аудитора.
Встановлення факторів невиконання вимог нормативних актів, незалежно від їх значення, вимагає поставлення і обговорення питань про чесність керівництва і робочого персоналу клієнта, а також вплив такого невиконання на інші напрямки аудиту.
Термін "невиконання вимог законодавчих та нормативно-правових актів", який використовується в Нормативі № 8 аудиту, стосується дій (або бездіяльності) керівництва і персоналу клієнта, що суперечать вимогам законодавчих та нормативно-правових актів України.
Факт порушення вимог законодавчих та нормативно-правових актів підлягають спеціальній юридичній експертизі і є поза професійною компетенцією та знаннями аудитора. Рівень професійної підготовки аудитора, його досвід і знання господарської галузі діяльності клієнта і організації виробництва можуть дозволити йому зробити висновок тільки про те, що окремі факти діяльності підприємства, можливо, не відповідають вимогам законодавчих та нормативно-правових актів.
При організації бухгалтерського обліку заборгованостей та забезпечень необхідно використовувати наступні нормативні документи, що діють на Україні:
" Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" №996-XIV від 16.07.99 р.
" Закон України "Про податок на додану вартість" №168/97-ВР від 3.04.97 р.
" Закон України "Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування" №402/97-ВР від 26.06.97 р.
" План рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій та установ, затверджений приказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.99 р.
" Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджений приказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99 р.
" Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №2 "Баланс", затверджений приказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99 р.
" Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджений приказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99 р.
" Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №10 "Заборгованість", затверджений приказом Міністерства фінансів України №237 від 08.10.99 р.
" Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №11 "Зобов`язання", затверджений приказом Міністерства фінансів України №20 від 31.01.2000 р.
" Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних цінностей, грошових коштів та документів, розрахунків, затверджена приказом Міністерства фінансів України №69 від 11.08.94 р.
" Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене приказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.95 р.
" Інструкція по бухгалтерському обліку податку на додану вартість, затверджена приказом Міністерства фінансів України №141 від 01.07.97 р.
" Норми витрат на командирування у межах України та за кордон, затвердженні приказом Кабінету Міністрів України №10 від 5.01.98 р., з наступними змінами та доповненнями
" Інструкція №7 "Про безготівкові розрахунки у господарському обороті України", затверджена постановою №204 від 02.08.96 р., з наступними змінами та доповненнями.
" Закон України "Про обіг векселів в Україні" №2374- ІІІ від 05.04.2001 р.
" Закон України "Про лізинг" №723/97 - ВР від 16.12.97 р.
" Закон України "Про внесення змін в Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" №283/97 - ВР від 22.05.97 р.
" Постанова Кабінету Міністрів України "Правила торгівлі у рассрочку" №997 від 1.07.98 р. (з наступними змінами та доповненнями).
" Постанова Національного банку України "Про кредитування" №246 від 28.09.95 р.
Згідно з П(С)БУ № 10, безнадійна дебіторська заборгованість - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позивної давності.
Дебітори - юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.
Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.
Довгострокова дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.
Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
Сумнівний борг - поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником.
Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості сума поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги з вирахуванням резерву сумнівних боргів.
Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.
Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю. У разі відстрочення платежу за продукцію, товари,роботи, послуги з утворенням від

 
 

Цікаве

Загрузка...