WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості - Курсова робота

Аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості - Курсова робота

бути розумно оцінено, визначте, чи було накопичення підготовлено відповідно до СПФУ 5.
" Якщо зобов'язання не можливо розумно оцінити, вивчіть обов'язкове розкриття інформації.
Допомоги після виходу на пенсію
Якщо підприємство надає працівникам допомоги після виходу на пенсію (головним чином допомоги по хвороби), визначте, чи необхідне накопичення для допомог після виходу на пенсію.
Розкриття справедливої вартості
Отримайте інформацію про справедливу вартість фінансових інструментів (наприклад, кредиторська заборгованість по торгових рахівницях і гарантії по боргах третіх осіб) для розкриття у фінансовій звітності.
Протягом збору аудиторських доказів аудитор оформлює робочі документи. Робоча документація - це записи, за допомогою яких аудитор фіксує проведені процедури перевірки, тести, отриману інформацію та відповідні висновки, які здійснюються під час проведення аудиторської перевірки. В робочу документацію включається інформація, яка на думку аудитора є важливою для того, щоб правильно виконати аудиторську перевірку і яка повинна підтвердити висновки та пропозиції в аудиторському висновку. Приклади робочої документації по проведенню аудиту дебіторсько-кредиторської заборгованості наведені нижче.
7. Типова кореспонденція рахунків по операціям з дебіторами та кредиторами.
При проведенні перевірки аудитор повинен приділяти увагу контролю рахунків, при якому перевіряється характер сальдо та його очевидність; логіка кореспонденції рахунків; критична кореспонденція рахунків; ув'язка рахунків між собою. Для цього аудиторові, по-перше, треба виявити типову кореспонденцію рахунків. Щодо дебіторсько-кредиторської заборгованості така кореспонденція представлена у наступній таблиці.
Таблиця 7.1
№ Зміст операції Кореспонденція рахунків
дебет кредит
1 2 3 4
Облік розрахунків з працівниками
1 Нарахована заробітна плата: 81 661
- працівникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг 23 81
- працівникам апарату управляння цехами, дільницями тощо 91 81
- робітникам адмінистративно - управлінського апарату 92 81
- робітникам відділу збуту 93 81
2 Утримання з заробітної плати:
- В Пенсійний фонд 661 651
- збір у Державний фонд сприянню зайнятості населення на випадок безробіття 661 653
- податок на прибуток 661 641
- профсоюзні внески 661 685
-
3 Видана з каси заробітна плата 661 30
4 Депоновані суми своєчасно не отриманої заробітної плати 662 661
5 Видана ссуда працівнику підприємства (якщо це передбачено колективним договором) 377 301
6 Утримання з заробітної плати працівника 661 377
7 Нарахована матеріальна допомога 949 661
Облік розрахунків з підзвітними особами
1 Отримані грошові кошти на відрядження з каси підприємства 372 30
2 Оприбутковані на склад матеріальні кошти, що придбані підзвітною особою, на основі затвердженого авансового звіту 20, 22, 28 372
3 Відображена сума податкового кредиту по ПДВ 641 372
4 Списані витрати по відрядженню (підприємствами, що використовують рахунки клас 8 "Витрати по елементах") 84 372
5 Списані витрати на відрядження підприємствами, що не використовують рахунки класу 8 "Витрати по елементах"
- витрати на відрядження працівників, що зайняті постачанням на підприємство запасів 20, 22 372
- витрати на відрядження робітниками апарату управління цехами, дільницями 91 372
- витрати на відрядження адмінистративно-управлінського персоналу 92 372
- витрати на відрядження робітників відділу збуту 93 372
6 Повернені до каси підприємства невикористані кошти, що були видані під звіт 30 372
7 Утримані з заробітної плати суми, що не були повернені своєчасно підзвітною особою 661 372
8 Відшкодування надмірно витрачених грошових коштів підзвітній особі 372 30
Облік розрахунків з покупцями та замовниками
У випадку передплати за продукцію, товари, роботи, послуги
1 Отримана від покупця передплата за продукцію 31 681
2 Відображене податкове зобов'язання по ПДВ 643 641
3 Відображена реалізація продукції, товарів, робіт, послуг, за які отримана передплата 36 70
4 Списана сума податкових зобов'язань по ПДВ 70 643
5 Виконан залік передплати 681 36
У випадку наступної оплати відвантаженої продукції
6 Відвантажена продукція та відображений прибуток від реалізації 36 70
7 Відображення податкового зобов'язання по ПДВ 70 641
8 Отримані грошові кошти за реалізовану продукцію 31 36
Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками
У випадку передплати
1 Перерахована постачальнику передплата за продукцію, товар 371 31
2 Відображений податковий кредит по ПДВ 641 644
3 Отримана від постачальника продукція, товари, по яким була виконана передплата 20,28 63
4 Списана сума податкового кредиту по ПДВ 644 63
5 Виконан залік заборгованостей 63 371
У випадку наступної оплати
6 Оприбутковані товарно-матеріальні кошти, що були придбані у різних підприємств 20, 22, 28 63
7 Відображена сума податкового кредиту по ПДВ 644 63
8 Відображено право на податковий кредит при наявності податкової накладної 641 644
9 Погашена кредиторська заборгованість перед іншими підприємствами 63 31
Розрахунки з квартироз'йомниками та орендаторами
1 Відображена заборгованість квартироз'йомника по оплаті комунальних послуг 685 719
Відображен прибуток на суму наданих пільг окремим категоріям громадян та житлових субсидій 48 718
2 Нараховані податкові зобов'язання по ПДВ 719 641
718 641
3 Потрапила оплата комунальних послуг від квартироз'йомника 311 377
4 Відображена заборгованість перед комунальним підприємствами за надані ними послуги 949 63
5 Відображен прибуток орендодавцем на суму орендної плати та відшкодування експлуатаційних витрат 685 719
Облік розрахунків з векселями
Придбання векселів
1 Перераховані грошові кошти комерційному банку в оплату вексельних бланків 63 311
2 Відображено право на податковий кредит 641 644
3 Нарахована та виплачена сума державного мита 949 641
641 311
4 Оприбутковані банки векселів 20 63
5 Списан нарахований раніше податковий кредит по ПДВ 644 63
6 Оприбутковані вексельні бланки на за балансовий рахунок 08
Списання вексельного бланку у момент видачі векселя
1 Списання бланків векселю по акту 949 209
2 Списання по акту з за балансового обліку вексельних бланків 08
Видача та погашення короткострокового векселю
1 Виписан тавидан постачальнику (підряднику) вексель 631 621
2 Перераховані грошові кошти у якості погашення векселя 621 311
3 Відображені видатки по виплаті відсотків по векселю 977 684
4 Отриман вексель за реалізовану продукцію (товари, роботи, послуги) 341 361
5 Отримані грошові кошти після пред'явлення векселя до оплати 311 341
6 Нараховані відсотки по векселю 373 746
Відчуження векселя, отриманого у якості розрахунку за

 
 

Цікаве

Загрузка...