WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості - Курсова робота

Аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості - Курсова робота

минулий місяць фінансового року з продажами решти частини року і першого місяця початку нового фінансового року.
В. Порівняйте щомісячне повернення нам і кредитні службові записки за останні декілька місяців фінансового року з останніми декількома місяцями після закінчення фінансового року.
Практичне керівництво:
" Основні процедури підтвердження дебіторської заборгованості та попередні аналітичні процедури звичайно достатні для перевірки продажу у зміну звітних періодів. Але ж наступні обставини викликають необхідність виконання додаткової перевірки продажу у зміну звітних періодів:
- Коли дебіторська заборгованість підтверджується на яку - або проміжну дату
- Коли в ході нагляду за проведенням інвентаризації на кінець року наголошуються крупні кількості товарів, які чекають відправки.
- Коли відбувається велике збільшення продажів в перебігу останнього місяця року, в який проводиться аудит, або в перший місяць нового року
- Коли відбулося крупне збільшення повернень нам або меморандумів про кредитування в перші декілька місяців після закінчення року
- Коли на підставі знань клієнта і/або розуміння стану внутрішнього контролю компанії аудитор відзначає високий ризик істотного спотворення інформації відносно продажів в зміну звітних періодів.
12. Розгляньте необхідність використовувати одну або декілька додаткових процедур. Рішення про використовування додаткових процедур повинне бути засновано на тому, чи змінили одержана інформація або спотворення, виявлене шляхом проведення перевірок на істотність або з інших джерел, вашу позицію з потреби глибше вивчити належні аудиту види контролю, вашу оцінку ризику істотних спотворень (включаючи ризик істотних спотворень через шахрайство) і вашу думку про достатність основних процедур для досягнення цілей аудиту. Для документального оформлення додаткових процедур прикладете листи аудиторської програми.
Практичне керівництво:
" Певні загальні додаткові процедури, що відносяться до цих питань, представлені відповідно до наступної програми:
- Перевірка залишків на кінець року
- Прямі списання
- Умовно нарахований відсоток
- Відсоток по векселях до отримання
- Дебіторська заборгованість зв'язаних сторін
- Аванс на витрати на відрядження співробітників Аналітичні процедури
- Розкриття інформації за ринковою вартістю необоротні векселі і рахунки до отримання
- Закладені рахунки дебіторів
- Рахунку дебіторів, підтвердженого на проміжну дату Переклади дебіторської заборгованості
- Надходження грошових коштів.
" Якщо в ході аудиту виявляються чинники ризику шахрайства або інші умови (на додаток до тих, які виявлені при плануванні), по яких потрібна аудиторська реакція, див. Крок 11 в ПА-1в.
" Якщо є підозру на те, що фінансова звітність істотно спотворюється через шахрайство, дивіться більш детально представлені процедури виявлення шахрайства в керівництві по виявленню шахрайства.
13. Вирішите, чи указують результати аудиторських процедур на негативні аспекти стану внутрішнього контролю, і якщо це так, додайте в службову записку пункти про повідомлення про ці аспекти. (Зразки негативних аспектів стану внутрішнього контролю представлені в - Розділі 1504; Форма, яку можна використовувати для документального оформлення пунктів у міру їх появи в ході аудиту, представлена в - ПФ-18). Висновок Ми виконали процедури, достатні для досягнення цілей аудиторської перевірки дебіторської заборгованості, і результати даних процедур відповідним чином представлені в супровідних документах. (Якщо ви не можете прийти до висновку по якій-небудь меті, складіть службову записку, документально що відображає причину цього).
Таблиця 5.2
ПРОГРАМА АУДИТУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ І ІНШИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
Стор. з
Підприємство Дата складання Ф.О.
Цілі аудиту Аудиторські процедури до розгляду Не прим. виконавець Індекс робочого документа
ЯКІСНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ
ў Існування або наявність
ў Повнота
ў Права і обов'язку
ў Оцінка або вимірювання
ў Уявлення і розкриття
МЕТИ АУДИТУ
А. Кредиторська заборгованість є повним представленням дозволених поточних зобов'язань, що виникли в результаті покупки товарів і послуг. Кредиторська заборгованість належним чином класифікована як короткострокові зобов'язання, а також розкрита інформація про кредиторську заборгованість зв'язаних сторін, кредиторську заборгованість зі встановленими термінами погашення і активи, закладені як забезпечення по сальдо кредиторської заборгованості (якісні аспекти 1, 2, 3, 4 і 5).
В. Накопичені і інші зобов'язання є повним представленням неоплачених витрат і витрат, по яких в поточному періоді була одержана вигода, і такі залишки послідовно розраховані, класифіковані і описані (якісні аспекти 1, 2, 3, 4 і 5).
ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ КОДИ
Букви, передуючі кожній вище переліченій меті аудиту, тобто А, В, служать ідентифікаційними кодами. Ці коди указуються в лівій колонці із заголовком "Задачі аудиту", коли в результаті використовування процедури виконується мета. Якщо код вказаний в дужках, напр. [А], [В] і т.д., аудиторська процедура сприяє виконанню задачі лише побічно. Якщо процедурі передує знак *, вона є попередньою або подальшою мірою, яка не виконує мети.
ОСНОВНІ ПРОЦЕДУРИ
Кредиторська заборгованість
1. Отримайте або складіть перелік кредиторської заборгованості по торгових рахівницях на дату складання балансового звіту.
" Перевірте канцелярську точність переліку і погодьте сальдо з головною бухгалтерською книгою. (Якщо клієнт веде бухгалтерський облік по касовому методу, також перевірте запис в журналі, необхідний для віддзеркалення кредиторської заборгованості).
" Уважно вивчите перелік на предмет наявності крупних залишків по дебету і розглянете необхідність підтвердження окремих значущих залишків по дебету під час виконання аудиторських процедур відносно кредиторської заборгованості. якщо залишки по дебету істотні, підготуйте поправки в класифікацію.
" Уважно вивчите в переліку кредиторську заборгованість зв'язаних сторін
" . Підготуйте відповідне розкриття інформації для фінансової звітності.
" Також з'ясуєте, чи включені в перелік безпроцентні зобов'язання зі встановленими термінами погашення. Якщо включені, розгляньте можливість зміни класифікації таких термінових зобов'язань як векселі до оплати і визначте, чи повинні зобов'язання бути дисконтовані. Також взнайте, чи закладені активи як забезпечення таких зобов'язань.
" Проведіть пошукневрахованих зобов'язань на дату завершення збору даних або незадовго до цієї дати:
1. Вивчіть архіви необроблених рахунків-фактур і звітів продавців. Якщо товари або послуги були одержані в кінці року або незадовго до закінчення року, визначте, чи включено зобов'язання

 
 

Цікаве

Загрузка...