WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості - Курсова робота

Аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
З дисципліни: "Аудит"
на тему:
"Аудит дебіторсько-кредиторської
заборгованості"
Зміст.
Вступ 3
1. Мета та завдання аудиту дебіторсько-кредиторської заборгованості. 4
2. Нормативно-правове регулювання дебіторсько-кредиторської
заборгованості, їх признання, оцінка та відображення в обліку. 5
3. Аудит облікової політики відповідно до дебіторсько-кредиторської
заборгованості. 11
4. Оцінка системи внутрішнього контролю та пошук зон ризику. 12
5. Складання програми перевірки дебіторсько-кредиторської
заборгованості. 18
6. Збір аудиторських доказів та оформлення робочих документів. 30
7. Типова кореспонденція рахунків по операціям з дебіторами
та кредиторами. 40
8. Аудиторський висновок по результатам перевірки. 42
Висновок 45
Література 46
Вступ.
В даний час в Україні відбуваються істотні зміни в господарській, економічній і соціальній діяльності підприємств. Це призводить до об'єктивної необхідності зміни системи контролю.
Для нормального функціонування всіх ланок народного господарства необхідно, щоб підприємці, ухвалюючи рішення, мали достовірну інформацію про фінансовий стан підприємства, в частковості, про стан дебіторсько-кредиторської заборгованості, про законність і підтвержденість господарських операцій, в результаті яких вона виникла.
В даний час, коли Україну охоплює криза платежів,
коли дебіторсько-кредиторська заборгованість підприємств один одному досягла величезних сум, проведення аудиту дебіторсько-кредиторської заборгованості має велику актуальність, оскільки це стимулює підприємство до більш ретельного і регулярного проведення інвентаризації дебіторсько-кредиторської заборгованості, до активного проведення заходів щодо стягнення заборгованості з неплатників через арбітраж.
Дебіторська заборгованість істотно погіршує фінансовий стан підприємства, вона є іммобілізацією грошових засобів, відверненням їх з господарського обороту, що приводить до зниженню темпів виробництва і результативних показників діяльності підприємства, оскільки прострочена дебіторська заборгованості, по якій закінчився термін позовної давності, підлягає віднесенню на збитки підприємства.
Кредиторська заборгованість, хоча і є тимчасовим привлеченням позикових засобів, в результаті негативно впливає на стан підприємств, оскільки наявність кредиторської заборгованості говорить про неплатоспроможності підприємства і підриває авторитет підприємства у покупців і замовників. Кредиторська заборгованість з терміном позовної давності, що тік, підлягає віднесенню до бюджету, тобто остаточно вилучається з господарської діяльності підприємств-виробників.
Метою курсової роботи є вивчення нормативних документів про порядок проведення аудиту, освоєння методики аудиторської перевірки дебіторсько-кредиторської заборгованості. У зв'язку з цим задачі курсової роботи наступні:
" визначення основних законодавчих та нормативно-правових актів України, що регламентують ведення бухгалтерського обліку дебіторсько-кредиторської заборгованості;
" виявлення критеріїв признання , оцінки та відображення у обліку дебіторсько-кредиторської заборгованості;
" визначення основних моментів при проведенні аудиту облікової політики стосовно дебіторсько-кредиторської заборгованості;
" складання необхідних питань при перевірці наявності внутрішнього контролю та пошуку зон ризику;
" складання програми перевірки дебіторсько-кредиторської заборгованості;
" визначення основних моментів при проведенні збору аудиторських доказів;
" надання прикладів робочих документів аудитора при проведенні аудиту дебіторсько-кредиторської заборгованості;
" визначення типової кореспонденції рахунків стосовно обліку дебіторсько-кредиторської заборгованості;
" представлення основних моментів при складанні аудиторського висновку по результатам перевірки.
При написанні роботи були використані підручники вітчизняних та закордонних авторів, національні та міжнародні нормативи аудиту, інші законодавчі та нормативно-правові акти, що регламентують облік та аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості, а також локальні акти та робочі документи конкретних аудиторських фірм.
1. Мета та завдання аудиту дебіторсько-кредиторської заборгованості.
Мета аудиту операцій за зобов'язаннями полягає в становленні первинних даних відносно наявності зобов'язань перед кредиторами, повноти і своєчасності відображення первинних даних в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку зобов'язань і його відповідності прийнятій обліковій політиці, національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, реальності наявних зобов'язань, законності проведених розрахунків, достовірності відображення стану зобов'язань і звітності господарюючого суб'єкта.
Метою аудиту стану розрахунків є встановлення достовірності даних відносно повноти і своєчасності відображення інформації в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку розрахунків у відповідності до прийнятої облікової політики, достовірності відображення залишків у звітності господарюючого суб'єкта.
Завданнями аудиту операцій за довгостроковими та поточними зобов'язаннями є:
" оцінка стану розрахунково-платіжної дисципліни за всіма видами розрахунків з кредиторами підприємства;
" встановлення достовірності даних бухгалтерського обліку операцій із зобов'язаннями;
" встановлення наявності, правильності оформлення і дотримання умов договорів та інших документів, що визначають права та обов'язки сторін з постачання матеріальних запасів, виконання робіт (надання послуг);
" аналіз правильності і повноти отримання оплати за придбанні матеріальний запаси, їх оприбуткування;
" встановлення причини утворення заборгованості її виникнення і реальності отримання;
" встановлення своєчасності розрахунків з бюджетом, перерахування заборгованості кредиторам;
" оцінка системи розрахунків з персоналом, що діє на підприємстві та ефективності стану синтетичного та аналітичного обліку операцій з оплати праці та розрахунків з персоналом підприємства за період, що перевіряється;
" встановлення правильності організації обліку робочого часу і виробітки (виконаного обсягу робіт) на підприємстві, обґрунтованості нарахування заробітної плати, проведення утримань з неї;
" оцінка повноти відображення здійснених операцій в бухгалтерському обліку і перевірка правильності відображення по статтях балансу відповідних залишків заборгованості;
" перевірки дотримання податкового законодавства по операціях, пов'язаних із розрахунками з оплати праці, з позабюджетними фондами, за соціальним страхуванням та забезпеченнями;
" встановлення дотримання чинного законодавства,правомірності, доцільності та

 
 

Цікаве

Загрузка...