WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства - Реферат

Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства - Реферат

надзвичайних подій (суми відшкодованих збитків від надзвичайних подій), а на дебет (у кореспонденції з кредитом рахунка 99 "Надзвичайні витрати") - втрати від надзвичайних подій (втрати від стихійного лиха, техногенних катастроф, аварій, пожежі тощо).
Сальдо субрахунка 794 "Результат надзвичайних подій" наприкінці звітного періоду списують відповідним записами на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".
Таким чином на рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" формуються фінансові результати від усіх видів діяльності підприємства за звітний період - основної діяльності, фінансових операцій та надзвичайних подій.(Див. Табл.2).[6,с.87].
Таблиця 2
Кореспонденція рахунків з обліку фінансових результатів, використання прибутку
Назва операції Дебет Кредит
Списані на фінансові результати діяльності: 70 79
- доход від реалізації (готової, товарів, робот, послуг)
-інший операційний доход 71 79
-доход від участі в капіталі 72 79
-інші фінансові доходи 73 79
-іншідоходи 74 79
-надзвичайні доходи 75 79
Списані на фінансові результати витрати діяльності: 79 90
-собівартість реалізації(готової продукції, товарів, робот, послуг)
-адміністративні витрати 79 92
-витрати на збут 79 93
-інші витрати операційної діяльності 79 94
-фінансові втрати 79 95
-втрати від участі в капіталі 79 96
-інші втрати 79 97
-надзвичайні втрати 79 99
Відображено суму податку на прибуток 98 64
Списана в кінці року на фінансові результати сума податку на прибуток 79 98
Визначен та списан чистий фінансовий результат діяльності підприємства: 79 441
-у сумі отриманого пприбутку
-у сумі збитку 441 79
Відображено використання прибутку, отриманого підприємством: 443 40
-на збільшення статутного капіталу
-на створювання резервного капіталу 443 43
-нарахування дивидендів з акцій та іншим виплатам учасників 443 67
Списано в кінці року використаний прибуток на зменшення нерозподіленого прибутку 441 443
Списанонепокриті збитки: 441 442
- за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства
-за рахунок засобів резервного капіталу 43 442
Для контролю за фінансовими результатами від звичайної діяльності підприємства та аналізу цих результатів, крім узагальнених на синтетичних рахунках 70 "Доходи від реалізації", 90 "Собівартість реалізації", 74 "Інші доходи" та на інших рахунках даних, необхідні, деталізовані дані про фінансові результати діяльності підприємства. Такі деталізовані дані можна отримати лише з належно, раціонально організованого аналітичного обліку фінансових результатів.
З переходом на бухгалтерський облік за новими національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, розробленими на основі міжнародних стандартів, та на новий План рахунків аналітичний облік фінансових результатів особливо необхідний для складання Звіту про фінансові результати. Більше того, можна стверджувати, що без належно, раціонально організованого аналітичного обліку фінансових результатів практично не можливе складання об'єктивного Звіту про фінансові результати.
Завдання раціональної організації аналітичного обліку фінансових результатів на кожному підприємстві в тому, щоб відповідно до Положення (стандарту) 3 "Звіт про фінансові результати" та статей цього звіту на аналітичних рахунках фінансових результатів протягом року наростаючим підсумком з початку року в розрізі звітних статей накопичувались дані про доходи та витрати підприємства, необхідні як для контролю та аналізу, так і для складання Звіту про фінансові результати. Отже, аналітичний облік фінансових результатів повинен бути організований так, щоб за підсумком кожного звітного періоду із аналітичного обліку фінансових результатів можна було взяти підсумкові дані і перенести їх на відповідну статтю Звіту про фінансові результати.
Враховуючи економічний зміст окремих статей звіту, визначають в ньому прибутки або збитки за звітний період.
Виходячи з вище викладених вимог, аналітичний облік фінансових результатів має бути організований на підприємстві з врахуванням специфіки його діяльності, тобто видів операційної (основної) діяльності, іншої та надзвичайної діяльності, і змісту Звіту про фінансові результати. Підприємства, організуючи аналітичний облік фінансових результатів на звітний рік, мусять виходити із переліку та економічного змісту статей Звіту про фінансові результати. Враховуючи зміст окремих статей звіту визначають в ньому прибуток або збиток за звітний період.
Економічний зміст окремих статей Звіту про фінансові результати та порядок визначення прибутку або збитку за звітний період від основної (операційної) діяльності, від фінансових операцій, іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій установлені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку "Звіт про фінансові результати" (пункти 13 - 37) , крім випадків, коли відповідні положення (стандарти) передбачають винятки з цього правила.
З метою правильного визначення в звіті фінансових результатів та недопущення помилок в економічному змісті окремих аналітичних рахунків і відповідних статей звіту ми навели їх зміст в послідовності рядків Звіту про фінансові результати у 2 розділу курсової "Документне оформлення результатів фінансової діяльності".
Рядок 010 "Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" заповнюється за підсумком кредитових оборотів на звітну дату субрахунків 701 "Дохід від реалізації готової продукції", 702 "Дохід від реалізації товарів" і 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".
Рядок 015 "Податок на додану вартість" заповнюється за підсумком відповідної статті аналітичного обліку на звітну дату за дебетом цих же субрахунків.
Рядок 020 "Акцизний збір" заповнюється за підсумком відповідної статті аналітичного обліку за дебетом субрахунків 701

 
 

Цікаве

Загрузка...