WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік готової продукції - Курсова робота

Облік готової продукції - Курсова робота

відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових Витрат, або на рахунок № 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.
До елементу "Відрахування на соціальні заходи" відповідно до Указу Президента України № 506/98 від 25.05.98 р. "Про обмеження розміру фактичних витрат суб'єктів господарювання на оплату праці працівників", суми сукупного оподатковуваного доходу (прибутку), з яких стягуються збори (внески до соціальних фондів), відносяться:
а. Фонд соціального страхування України;
б. Державний Фонд сприяння зайнятості населення;
в. Пенсійний фонд України.
На підприємствах, які використовують рахунки класу 8, для узагальнення інформації про витрати та відрахування на соціальні заходи призначений рахунок № 82 "Відрахування на соціальні заходи".
На дебеті рахунка № 82 "Відрахування на соціальні заходи" відображається належна сума відрахувань на соціальні заходи, на кредиті - списання на рахунок № 23 "Виробництво" суми відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 - суми відрахувань, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок № 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.
Рахунок № 82 "Відрахування на соціальні заходи" має такі субрахунки":
№ 821 "Відрахування на пенсійне забезпечення";
№ 822 "^Відрахування на соціальне страхування";
№ 823 "Страхування на випадок безробіття";
№ 824 "Відрахування на індивідуальне страхування".
Для узагальнення інформації про суму нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів призначено рахунок № 83 "Амортизація".
На дебеті рахунка № 83 "Амортизація" відображається сума нарахованих амортизаційних відрахувань, на кредиті - списання на рахунок № 23 "Виробництво" суми амортизаційних відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 - суми амортизаційних відрахувань, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок № 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.
Рахунок № 83 "Амортизація" має такі субрахунки:
№ 831 "Амортизація основних засобів"
№ 832 "Амортизація інших необоротних матеріальних активів"
№ 833 "Амортизація нематеріальних активів"
Таблиця 3.2
Кореспонденція рахунків з обліку амортизації основних засобів
№ пор.
Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 2 5 6
1 Нарахована амортизація основних засобів: а) об'єктів виробничого призначення
83 131
б) об'єктів загальногосподарського призначення 83 131
в) об'єктів, які забезпечують збут продукції 83 131
г) об'єктів, які використовуються для виконання наукових досліджень та розробок 83
131
д) об'єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення 83
131
2 Якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9 73
83
3 Якщо підприємство застосовує рахунки класу 9 - суми амортизаційних вирахувань, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат відображає на рахунках класу 9 91, 92, 93,94
83
Списання суми амортизаційних відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв:
23
83
4. Щомісячне, за відповідним розподілом списання загально виробничих витрат на виробництво та собівартість реалізації 23, 90 91
5. Суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції
26, 27
23
6. Суми завершених .виконаних робіт та послуг
90 23 26, 27
7. Списання адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат операційної діяльності 79
92,93
94;
8. Закриття дебетових оборотів (класу 9): 79 90
Операційні витрати, що не відображаються на інших рахунках; класу 8, обліковуються на рахунку № 84 "Інші операційні витрати". Ці витрати є витратами звітного періоду, якщо не входять до складу виробничої собівартості продукції, робіт, послуг.
До інших операційних витрат включаються:
а. вартість робіт, послуг сторонніх підприємств;
б. сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім податків на прибуток;
в. втрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінки активів;
г. сума фінансових санкцій тощо.
На дебеті рахунка № 84 "Інші операційні витрати" відображається сума визнаних витрат, на кредиті - списання на рахунок № 23 "Виробництво".
Таблиця 3.3
Кореспонденція рахунків з обліку інших витрат

п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 2 5 6
1. Вартість робіт, послуг сторонніх Підприємств 84 63
2.
Податки і збори (обов'язкові платежі), крім податків на прибуток 84
64
3. Втрати від операційних курсових різниць 84 47
4. Втрати від знецінення запасів 84 20
5. Списання та уцінка необоротних активів 84 11
6. Сума економічних санкцій 84 311
7. Якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9 79 84
8. Якщо підприємство застосовує рахунки класу 9
91, 92, 93,94 84
9. Інші операційні витрати, що включаються до виробничої собівартості 23
84
10. Собівартість реалізованої продукції 90 26, 27
11 Оприбуткування продукції 26, 27 23
12 Закриття рахунків обліку витрат
79
90,92, 93, 94
Калькуляція - це обчислення собівартості одиниці продукції, виконаних робіт та послуг, а також заготівельної собівартості матеріальних цінностей та засобів виробництва за елементами витрат. Калькуляції складають на продукцію основного і допоміжного виробництв щомісячно, за квартал і рік за цільовим призначенням. Розрізняють такі види калькуляції: планові (складають на основі прогресивних норм витрачання засобів виробництва та робочого часу й використовують як вихідні дані при встановленні цін), кошторисні (стосуються нових видів продукції, робіт та послуг для розрахунку відпускних цін) і нормативні (складають на основі існуючих норм використання засобів виробництва та робочого часу). Ці види калькуляції є. попередніми, їх розробляють до початку виробництва продукції та використовують при складанні кошторису. Калькуляції, що за даними бухгалтерського обліку відображають фактичні витрати, називаються звітними. Вони потрібні для контролю за виконанням планових завдань із собівартості продукції та для виявлення резервів подальшого зменшення витрат.
Калькуляції складають на кожному підприємстві за встановленим. переліком статей витрат. Розрізняють калькуляції собівартостіцехову, виробничу, повну, галузеву тощо. Витрати, пов'язані з

 
 

Цікаве

Загрузка...