WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік готової продукції - Курсова робота

Облік готової продукції - Курсова робота

розрахунку нормисписання палива, обліку переміщень і списання ПММ, розрахунку зарплати водіїв і помічників. Автоматизовано оперативний облік залишків палива, виписаного на конкретного водія, і всього по складу ПММ
Забезпечено можливість розрахунку фактичної собівартості кілометра пробігу, тонно-кілометра перевезення, фізичного гектара і гектара умовної оранки.
У конфігурації, крім набору стандартних бухгалтерських звітів, є можливість автоматичного формування статистичної звітності (форми 50-сг, 24-сг, 21-заг, 16-сг та ін.). Конфігурація "МІКСТ: Сільськогосподарське підприємство" дозволяє також складати спеціалізовані звіти, що значно полегшує роботу бухгалтера і є універсальним помічником для автоматизації бухгалтерського обліку в сільському господарстві.
Основні види операцій, що виконує система, у галузях
ВИСНОВКИ
Під організацією бухгалтерського обліку слід розуміти цілеспрямовану діяльність керівників підприємства по створенню та постійному впорядкуванню і вдосконаленню системи бухгалтерського обліку з метою забезпечення внутрішніх та зовнішніх по відношенню до підприємства користувачів необхідною інформацією.
Розповсюдження інформаційних технологій у 90-х роках призвело до суттєвих змін в організації виробництва, праці та управління. З одного боку, високотехнологічне середовище руйнує сталі ієрархічні структури в економіці та управлінні, створюючи на їх місцях більш гнучкі та пристосовані до нестабільного середовища, а з іншого - використання інформаційних систем в управлінні різними соціальними та виробничими механізмами призводить до інтеграції способів ведення фінансів, діловодства, управління, обліку.
З впровадженням комп'ютерної техніки бухгалтерський облік змінюється. Застосування комп'ютерів впливає на зміст праці облікового персоналу: зменшується кількість механічних операцій з обробки документів, систематизації облікових показників, заповнення регістрів та звітів. Облікова праця стає більш творчою, спрямованою на організацію та удосконалення обліку.
Форма обліку, реалізована на базі сучасної комп'ютерної техніки та засобів комунікації (комп'ютерно-комунікаційна форма обліку), знаходить своє конкретне втілення в програмах для комп'ютеризації облікових робіт, оскільки порядок введення, спосіб і послідовність обробки даних, формування зведених облікових алгоритмів.
При придбанні програмного забезпечення для бухгалтерії потрібно проводити всебічну оцінку доступних на ринку програмних продуктів. Наведений перелік вимог до програмного забезпечення, а також його класифікація дозволяють об'єктивно порівнювати функціональні можливості бухгалтерських програм.
При без комп'ютерних способах обробки облікової інформації найбільш доцільна побудова бухгалтерії за принципом централізації. При організації бухгалтерського обліку в умовах його комп'ютеризації основна тенденція полягає в накопиченні та централізованій обробці облікових даних і децентралізованому введенні первинної інформації та використанні підсумкових облікових показників.
При побудові структури бухгалтерії одним з найважливіших факторів є можливість здійснення контролю за точністю облікових даних і надійність інформаційних зв'язків як всередині бухгалтерії, так і між бухгалтерією та підрозділами дорожнього підприємства. Зважаючи на це, перспективною є побудова структури бухгалтерії при застосуванні комп'ютерів, що складається з двох основних відділів: відділу інформаційної системи та відділу контролюю.
Проблема оперативного зведення облікових даних ефективно вирішується при застосуванні комп'ютерних форм обліку. Але для підприємств, які мають в своєму складі географічно відокремлені підрозділи, для об'єднання облікової інформації можна використовувати мережу Internet, зокрема електронну пошту, інтегровану до Internet-у чи відокремлену в самостійну службу.
Перспективним напрямком у створенні комп'ютерних систем бухгалтерського обліку є використання мережевих комп'ютерних систем. Побудова комп'ютерного робочого місця бухгалтерів на базі мережевих комп'ютерів замість персональних дозволить підприємству заощадити значні кошти на обладнанні кожного робочого місця.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Закони 0996 Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (16.07.99) Закон України. Інтернет-сервер Верховної Ради України www.rada.gov.ua
0334 Про оподаткування прибутку підприємств (28.12.94) Закон України. Інтернет-сервер Верховної Ради України www.rada.gov.ua
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон України від 16.07.99 р. № 996-ХІУ // Бухгалтерія. - 2001. - №52/2. - С.6-12.
Указ Президента України 0506 Про обмеження максимальної величини фактичних витрат суб'єктів господарювання на оплату праці працівників, суми оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу, з яких справляються збори (внески) до соціальних фондів (25.05.98) Указ Президента України Інтернет-сервер Верховної Ради України www.rada.gov.ua
Постанова Кабінету міністрів України 0473 Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. Постанова Кабінету міністрів України (26.04.96) Інтернет-сервер Верховної Ради України www.rada.gov.ua
Інструкції Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. пак. Мінфіну України від 30.11.99р. №291 і зареєстрована Міністерством юстиції України 21.12.99 р. за №893/4186 // Бухгалтерія. - 2001. - №52/2. - С. 14-64.
0027 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (19.01.2000) Інтернет-сервер Верховної Ради України www.rada.gov.ua
0751 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (02.11.99) Інтернет-сервер Верховної Ради України www.rada.gov.ua
0397 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" (21.06.99) Інтернет-сервер Верховної Ради України www.rada.gov.ua
0465 Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати (21.12.95) Інтернет-сервер Верховної Ради України www.rada.gov.ua
Навчальні посібникі Ткаченко Н.М. Бухгалтерский учет на предприятиях Украины с разными формами собственности: Учебное пособие. - 4-е изд., доп. - К.: А.С.К., 1998. - 800 с.
Чеснокова Л.С. Бухгалтерський облік: Навч. посібник для слухачів факультету післядипломної освіти спеціальності "Ринкова економіка та управління виробництвом". - К.: УТУ, 1995.- 140 с.
Івахненков С.В. Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки (на прикладі підприємств Житомирської області): Автореферат дисертації канд. екон. наук: 08.06.04) Національний аграрний ун-т. - К., 1999. - 19 с.
Лучко М.Р., Остап'юк М.Я. Основи побудови АРМ бухгалтера /Тернопільський ін-т народного госп-ва. - К., 1993. - 60 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...