WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік готової продукції - Курсова робота

Облік готової продукції - Курсова робота

якайде на виготовлення одиниці продукції.
Такий список витрат використовується надалі для заповнення документа "Калькуляция".
У програмі для оформлення операцій, пов'язаних з випуском готової продукції протягом звітного періоду, у типовій конфігурації передбачено документ "Калькуляция". Ввести його можна через меню Документы/Производство/Калькуляция. Створені документи потрапляють у журнал "Производство" (меню Журналы/Производство).
Документ "Калькуляция", створений у режимі введення нового, є попередньою калькуляцією. Документ, введений на підставі вже наявного документа "Калькуляция", - остаточною калькуляцією. Змінити режим калькуляції не можна.
У табличній частині зазначається перелік витрат, що включаються до розрахунку собівартості партії продукції. Як витрата можуть виступати матеріали з довідника "Номенклатура" і види витрат з довідника "Виды затрат". Для матеріалів зазначається партія (для середньозваженої ціни партія за умовчанням), яку треба списати, і кількість. У графі Сумма предварительная зазначається сума попередніх витрат за видами. Для матеріалів ця сума розраховується автоматично під час проведення документа. Графа Сумма окончательная містить суму за остаточною калькуляцією. Для попередньої калькуляції ця колонка завжди не заповнена.
Кнопка Заполнить у формі документа дозволяє заповнити табличну частину відповідно до кількості та складу продукції для виготовлюваного виробу.
За допомогою кнопки Подбор> можна додатково підібрати потрібні ТМЦ з довідника "Номенклатура", використовуючи механізм підбору. Кнопка Установить цену призначена для розрахунку продажної вартості виробу з урахуванням рентабельності, податків і нарахувань, зазначених на закладці Налоги и рентабельность. Оскільки собівартість списаних партій матеріалів визначається тільки під час проведення документа, реальну собівартість і ціну можна визначити тільки після проведення документа (кнопки Провести або ОК).
У бухгалтерському обліку можуть використовуватися різні способи списання матеріалів у виробництво - FIFO, LIFO, "за середньозваженою собівартістю", ідентифікаційним методом (зазначення партії вручну). У конфігурації "Бухгалтерський облік для України" вибір методу списання визначається константою Метод партионного учета (меню Операции/Константы). Метод списання може змінюватися при зміні облікової політики.
Якщо технологічний цикл тривалий, передбачається незавершене виробництво, операції оформляються в іншому порядку.
Матеріали списуються на рахунки і види витрат, зазначені для кожного з них у формі редагування елемента довідника "Номенклатура" (група Затраты на закладці Дополнительно).
При такому режимі роботи можна рахунок витрат і статтю визначити безпосередньо в діалоговій формі документа, включивши прапорець Выбрать счет затрат. Найчастіше так оформляється списання сировини та матеріалів для непрямих витрат, для витрат, що не входять у собівартість (вибираються рахунки 91, 92, 93).
У табличній частині документа зазначаються матеріали, що списуються, їх партія і кількість - як у попередньому випадку. Фрагменти шапки, табличної частини та проведення документа наведено на (прямі матеріальні витрати будуть списані в дебет рахунка 23 автоматично документом "Финансовые результаты" в режимі Закрытие элементов затрат (счета класса 8)).
Переважна більшість документів з обліку руху сільгосппродукції заповнюється у віддалених підрозділах господарства (бригадах, на фермах, складах) і тільки після їх оформлення надходить у бухгалтерію для обробки.
Для максимальної автоматизації введення документів, зменшення кількості рутинних операцій у цій конфігурації при введенні нового документа реквізити автоматично заповнюються на підставі констант та індивідуальних настроювань.
Більшість аналітичних інформацій конфігурації міститься в довідниках. При обробці документів з обліку праці і його оплати серед довідкових реквізитів застосовуються: види сільгоспробіт, марки автомобілів, тракторів та інших сільгоспмашин, прізвища трактористів або водіїв, норми виробітку, розцінки за одиницю обсягу робіт або за годину роботи, норми витрати пального на одиницю роботи, коефіцієнти переведення в умовні трактори, процентні надбавки за виконану роботу й інші. Довідник витрат містить список витрат, за якими відбувається калькулювання собівартості.
У конфігурації використовуються додаткові аналітичні довідники, що суттєво спрощують облік. Так, у довіднику "Налоги и отчисления" зберігаються всі дані про податки, що використовуються у конфігурації. За кожним податком зберігається історія ставок і межі, до якої діє ця ставка. Автоматичне формування проведень здійснюється з використанням елементів, також винесених у довідники.
Конфігурація дозволяє вести облік доходів і витрат у розрізах кількох видів діяльності, а довідник "Подразделения" - вести облік за кількома підрозділами. Облік ВД і ВВ ведеться в розрізі довідника, що повторює структуру Декларації про прибуток (мал. 4.7).
мал. 4.7
Для зручності роботи з планом рахунків передбачено додаткові функціональні можливості, що до зволяють проводити аналіз рахунка за датами і субконто, відкрити оборотно-сальдову відомість рахунка або Головну книгу.
У цій конфігурації реалізовано широкі можливості накопичення, аналізу і розподілу витрат за різними видами діяльності підприємства з наступним одержанням їх фактичної собівартості. Витрати по підприємству накопичуються в розрізі видів діяльності, підрозділів і видів витрат.
Закриття рахунків допоміжного виробництва у конфігурації виконує спеціальний документ "Распределение затрат" (мал. 4.8).
мал. 4.8
Роботи і послуги, виконані допоміжними виробництвами, протягом року відносяться на рахунки їх споживачів за плановою собівартістю одиниці робіт і послуг, а наприкінці року визначається фактична собівартість робіт і послуг цих виробництв. У конфігурації реалізовано облік допоміжних і переробних виробництв із можливістю аналізу витрат і за допоміжним виробництвом, і за підрозділом, для якого виконувалися роботи.
Для максимальної автоматизації операції розподілу витрат у цьому документі використовується потужний набір сценаріїв виконання. Вони дозволяють розподілити загальвиробничі витрати, витрати допоміжних виробництв, витрати на рослинництво, тваринництво і переробку продукції і, врешті-решт, визначити фінансові результати.
У конфігурації реалізовано облік готової продукції, який протягом усього виробничого циклу ведеться в планових цінах. Після закінчення року формуються додаткові бухгалтерські проведення, що враховують різницю планової і фактичної собівартості, розраховується фактична собівартість готової продукції, визначаються калькуляційні відхилення фактичної собівартості від планової з наступним розподілом калькуляційних різниць.
У конфігурації реалізовано облік роботи автотранспорту і сільськогосподарської техніки. Реалізовано обробку шляхових листів з можливістю

 
 

Цікаве

Загрузка...