WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Стан та вдосконалення обліку праці та її оплати - Курсова робота

Стан та вдосконалення обліку праці та її оплати - Курсова робота

час роботи за сумісництвом утримання прибуткового податку здійснюється за ставкою 20%, при цьому неоподатковуваний мінімум не віднімається.
Наприклад, якщо робітнику нараховується заробітна плата 200грн., то прибутковий податок розраховується наступним чином:
200 - 170 = 30 грн.
30 грн. ? 20 % + 19,55 грн. = 25,66 грн.
За прострочення встановлених строків уплати (перерахування) прибуткового податку, в тому числі не утриманого із джерел виплати або утриманого не повністю, сплачується пеня в розмірі подвійної річної облікової ставки НБУ від суми недоплат.
Наприклад, якщо сума недоплати по прибутковому податку становить 500 грн., за який була виявлена недоплата, складає 60 днів, а ставка НБУ - 25%, то розрахунок буде наступним:
(25% ? 2) : (100% ? 360 днів) ? 60 днів ? 500 грн. = 41,66 грн.
Для обліку прибуткового податку використовують рахунок 641 "Розрахунки з бюджетом" "Прибутковий податок". ( табл. 8).
Проводки про утримання прибуткового податку
Таблиця 8
Зміст операції Дт Кт
Утримання прибуткового податку 661 641
Перерахування прибуткового податку 641 311
Після утримання прибуткового податку проводиться відрахування аліментів:
на 1 дитину - 25%
на 2 дитини - 33%
на 3 і більше - 50%
Кожний місяць утримуються профспілкові внески у розмірі 1%. Також утримуються суми авансів за першу половину місяця. По виконавчих листах за рішенням суду або фінансових органів із заробітної плати робітників та службовців утримується сума на користь третьої особи. Крім того, на підприємство можуть надходити документи з виконавчим підписом про одноразове відшкодування за безкоштовний проїзд, за порушення суспільного порядку. Утримання проводиться або в установленій сумі, або у визначеному відсотку. Документи, які надійшли, реєструються у спеціальній книзі за прізвищами та табельними номерами.
Згідно з законами "Про формування фонду для виконання заходів по ліквідації наслідків на ЧАЕС" та по захисту населення, який вступив в дію з 12.07.97, "Про збір та обов'язкове державне пенсійне страхування", який вступив в дію з 29.07.97, "Про збір та обов'язкове пенсійне страхування", загальний відсоток нарахування на заробітну плату зменшився з 51% до 47,5%, при цьому змінилися ставки нарахування.
Платники і ставки зборів
Таблиця 9

п/п Платники Ставки зборів
В Пенсійний
фонд В фонд соціального
страхування
1 2 3 4
1 Суб'єкти підприємницької діяльності, державні, бюджетні та інші юридичні
особи, їх філії та відділення, які не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників 32% 5,5%,
в тому числі
1,5% - на
обов'язкове
страхування
на випадок
безробіття
2 Підприємства, організації, де працюють інваліди:
а) для інвалідів;
б) для інших осіб. 4%
32% 1%
5,5%
3 Фізичні особи - суб'єкти
підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників 32% 0,5%
4 Фізичні особи, які працюють на контрактній основі, а також фізичні особи, які виконують роботу на основі договорів 1%
від ФЗП 0,5%
від ФЗП або від прибутку
5 Суб'єкти підприємницької
діяльності незалежно від
форм власності 32%
Після нарахування суми заробітної плати бухгалтерія проводить розрахунки утримань. Різниця між нарахованою сумою заробітної плати та утримань представляє суму до видачі для кожного робітника. В залежності від договору, заробітна плата робітника може виплачуватись один або два рази у місяць. В останньому випадку в першу половину місяця видається аванс, а в другу - проводиться повний розрахунок заробітної плати за місяць. Грошові кошти для виплати заробітної плати підприємство отримує по чеку розрахункового рахунку банку. Разом з чеком підприємство представляє банку всі необхідні платіжні документи по перерахуваннях іншим організаціям та особам, на користь яких пройшло утримання із заробітної плати. Видача заробітної плати проводиться за платіжною відомістю. В ній заповнюється табельний номер робітника, його прізвище, ім'я та по-батькові. Дані вносяться у відомість на основі відповідних первинних документів. По кожному робітнику вносять суми заробітної плати, враховуючи всі види оплати, тобто премії, доплати за роботу у нічний час, за роботу у святкові дні, надбавки за вислугу років, а також всі види оплат, які не входять до фонду заробітної плати - по лікарняних листах, одноразова винагорода. Підраховується загальна сума чисельної заробітної плати. Далі вказуються усі утримання та відрахування (прибутковий податок, внески у Пенсійний фонд, у фонд обов'язкового соціального страхування, на випадок безробіття, аліменти, аванс та інші). Підраховується загальна сума утримань та визначається сума, яка буде відображатися до виплати.
Розрахунково-платіжна відомість підписується керівником та головним бухгалтером. На основі відомості заповнюється платіжна відомість для видачі заробітної плати робочим та службовцям. Платіжна відомість передається в касу для виплати заробітної плати робітникам під розписку, яка затверджує одержання грошей або по дорученню. Заробітна плата виплачується в триденний термін, враховуючи день отримання грошей з розрахункового рахунку. По закінченні встановленого терміну в платіжній відомості напроти прізвища особи, яка не одержала заробітну плату, касир ставить штемпель або від руки пише "Депоновано". Після підраховується по кожній платіжній відомості й записується на титульній частині відомості фактично виплачену суму, суму заробітної плати, яка підлягає депонуванню і звіряють їх з загальним підсумком по відомості. По даним касового звіту у списку розрахунково-платіжнихдокументів проставляються суми виплаченої і депонованої заробітної плати, а потім підсумок звіряють з залишком по рахунку 661. Бухгалтер, який одержав касовий звіт перевіряє по відомості правильність депонованої заробітної плати і записує суму по кожному депоненту у реєстр депонентів невиданої заробітної плати. Депонентська заборгованість виплачується в установленому порядку по видаткових касових ордерах. По закінченні трьох років терміну позовної давності сума незатребуваної заробітної плати перераховується до бюджету.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Ткаченко Н.М. "Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності": Навч. посібник. - 3-тє вид., доп. й перероб. - К: А.С.К., - 784 с.
2. Чацкис Е.Д., Лысюк А.Н., Лукашова И.А., Михайлова Т.П. "Бухгалтерский учет". - Д.: Сталкер, 1997. - 352 с.
3. Козлова Е.П. и др. "Бухгалтерский учет", Практическое пособие для бухгалтеров кооперативов, предприятий общественных организаций, совместных предприятий /Е.П. Козлова, Т.Н. Бабченко, Н.С. Смородинова. - М.: Финансы и статистика, 1991. - 240 с.: ил.
4. В.П. Завгородний "Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием" - К.: Издательство "ВАКЛЕР", 1997 - 976 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...