WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Стан та вдосконалення обліку праці та її оплати - Курсова робота

Стан та вдосконалення обліку праці та її оплати - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
Дисципліна: "Бухгалтерський облік"
На тему:
"Стан та вдосконалення обліку праці та її оплати"
З М І С Т
Стор.
Вступ. 3
1. Завдання обліку праці та її оплати. Нормативна база по регулюванню питань з оплати праці.
2. Класифікація та облік персоналу підприємства. Документальне оформлення руху особового окладу.
3. Документальне оформлення та облік використання робочого часу. Табельний облік.
4. Тарифна система оплати праці.
5. Безтарифна система оплати праці.
6. Побудова синтетичного і аналітичного обліку праці та її оплати
7. Облік основної та додаткової заробітної плати
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
1. Завдання обліку праці та її оплати. Нормативна база по регулюванню питань з оплати праці.
Процес регулювання оплати праці почався з 1991р., коли було прийнято Закон України "Про підприємства в Україні" і їм було надано право самостійно встановлювати системи, форми, визначати розмір оплати праці.
У 1992р. затверджено декрет Кабінету Міністрів України "Про оплату праці", на підставі якого у 1995р. прийнято Закон України "Про оплату праці", що регламентує питання тарифікації та оплати праці.
З 1993р. введено в дію Закон України "Про колективні договори і угоди", якими передбачено порядок укладання угод і договорів з питань організації праці, визначення умов та порядку встановлення розміру оплати праці.
Здійснення будь-якого господарського процесу обов'язково пов'язане із застосуванням праці та її оплатою. Облік цього процесу має забезпечити контроль за використанням праці, рівнем її оплати, здійсненням розрахунків з робітниками і службовцями. Зрозуміло, що саме цей облік потребує особливої точності, оскільки він зачіпає матеріальні інтереси людей.
Праця - це цілеспрямована свідома діяльність людини в результаті якої утворюються споживчі вартості: продуктом праці є створення всіх матеріальних і духовних цінностей. Вона спрямована на здійснення процесу виробництва і на доведення продукту до споживача.
Зарплата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, який за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникам за виконану ним роботу.
Основними показниками праці і заробітної плати є:
чисельність робітників;
фонд оплати праці;
їх професії та кваліфікації;
преміальні виплати;
витрати робочого часу, тобто кількість відпрацьованих годин;
кількість виготовленої продукції або обсяг виконаних робіт;
розрахунки з кожним працівником згідно діючого законодавства.
Основними завданнями обліку праці і заробітної плати є:
документальне оформлення відпрацьованого часу;
контроль за використанням фонду оплати праці і премій;
контроль за дисципліною праці і повним використанням робочого часу;
контроль за виконанням завдань по росту продуктивності праці;
своєчасний і правильний розподіл нарахованої заробітної плати і відрахувань на соціальне страхування по напрямках затрат при визначенні вартості продукції;
здійснення правильних і своєчасних розрахунків по заробітній платі;
збір інформації і групування показників по праці заробітної плати для складання бухгалтерської і статичної звітності.
Підвищення рівня заробітної плати на зазначених засадах вимагає здійснення на державному, регіональному, галузевому рівні, а також на рівні підприємництва організаційних та економічних заходів, спрямованих на пошук необхідних для цього коштів.
Для нагромадження коштів, спрямованих на оплату праці, необхідно:
знижувати витрати матеріалів, енергії, палива;
переходити на погодинну оплату праці;
відновити нормування праці;
збільшувати рентабельність виробництва через механізм зниження собівартості продукції;
підвищувати продуктивність праці;
використовувати сучасні мотивації та стимулюючі механізми високопродуктивної праці.
2. Класифікація та облік персоналу підприємства. Документальне оформлення руху особливого складу.
Однією із складових виробничого процесу є наймані працівники, які називаються персоналом. Від кількісного і якісного складу персоналу значною мірою залежить продуктивність праці, випуск і реалізація продукції, фінансові результати.
Облік персоналу забезпечує інформацію про склад у розрізі категорій, професій, кваліфікації, освіти, стажу роботи, віку, національності та інших показників. Аналіз даних про персонал дає можливість виявити основні кількісні та якісні характеристики трудового колективу, знайти резерви для подальшого поліпшення щодо чисельності та якості його складу, цілеспрямовано сформувати команду управлінців та виконавців високого рівня, які здатні забезпечити успішне функціонування й тривале існування підприємства.
Особовий склад персоналу обліковується відділом кадрів, який фіксує його наявність, зміни у складі працівників та їх причини.
Відділ кадрів відкриває особову справу на кожного працівника, веде облік, приймання, переміщення та звільнення особового складу, оформляє надання відпусток, присвоєння кваліфікації, змін тарифних ставок і окладів та інші оперативні дані. Такі дані відображаються в особових справах на основі записів про приймання, переміщення чи звільнення, наказів і розпоряджень адміністрації та інших документів. Накази щодо руху персоналу обов'язково доводяться до відома працівників бухгалтерії, які ведуть облік розрахунків з оплати праці.
Персонал підприємства поділяється на промислово-виробничий і персонал неосновної діяльності.
До промислово-виробничого відносять працівників основних і допоміжних цехів, підсобних виробництв, заводських лабораторій.
До непромислового персоналу відносяться працівники, зайняті обслуговуванням житлово-комунального господарства, торгівлі, закладів дошкільного виховання, культури, музичного обслуговування.
Праця обумовлюється трудовим договором.
Трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, зазначену цією угодою, а власник зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умовами праці. Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк дії, права, обов'язки і відповідальність сторін, а також умови розірвання договору можуть встановлюватися угодою сторін. Право прийому працівників на умовах контракту надане усім підприємцям незалежно від форм власності і характеру діяльності. За трудовою угодою між сторонами визначається перелік робіт, послуг, що підлягають оформленню та здачі виконавцем замовнику на окремих етапах виконання та по закінченні договору, а також технічні, економічні та юридичні вимоги до виконуваних робіт. Крім цього трудовою угодою обумовлюється порядок здачі та приймання робіт, форма розрахунків та оплата.
У випадку розірвання угоди з ініціативи замовника або припинення робіт при з'ясуванні неможливості одержанняпозитивного результату, замовник сплачує витрати на підставі звітних документів виконавця.
Всіх працюючих на підприємстві

 
 

Цікаве

Загрузка...