WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік реалізації товарів і податкових зобов’язань з ПДВ в роздрібній торгівлі - Реферат

Бухгалтерський облік реалізації товарів і податкових зобов’язань з ПДВ в роздрібній торгівлі - Реферат

даних облікового регістру по дебету рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших рахунків в банку мають бути зроблені записи:
1. Дт 51 і ін. - Кт 62 і ін. - на всю суму оплат, отриманих від покупців згідно з платіжними документами.
2. Дт 67-1 - Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" - на суми ПДВ у складі авансових платежів, одержаних від покупців і замовників, в рахунок яких товари не відвантажені, за даними сальдової відомості (табл. 1).
Запис Дт 46 - Кт 67-1 здійснюють по підсумку за місяць за документами на відвантаження товарів в рахунок авансових платежів, отриманих в попередніх звітних періодах.
Підсумки сум ПДВ в графі "в т.ч. ПДВ" облікових регістрів по дебету рахунків 51 і ін. є контрольними для сум ПДВ, сплачених покупцями в звітному місяці.
Вище розглядались спрощені записи в синтетичному обліку податкових зобов'язань з ПДВ з використанням рахунку 67 "Податкові розрахунки". Очевидно, що аналітичний облік до рахунку 67 повинен вестись в розрізі субрахунків 1 "З податкових зобов'язань" і 2 "З податкового кредиту" із записами сум ПДВ на підставі відповідних товарних і платіжних документів та податкових накладних на окремих рахунках або в спеціальних відомостях лінійно-позиційним способом за кожним із цих документів. Без такого обліку неможливо забезпечити належний контроль за правильністю і повнотою розрахунків з бюджетом по ПДВ.
Враховуючи, що остаточні платежі до бюджету податку на додану вартість здійснюються за підсумком господарських операцій за звітний місяць, викладений вище порядок спрощеного обліку податкових зобов'язань з ПДВ на повноту здійснення цих платежів не впливає. Такий порядок обліку вирішує лише питання спрощення бухгалтерського обліку реалізації товарів, податкових зоов'язань з ПДВ та посилення контролю за платежами до бюджету, за наявністю заборгованості з ПДВ.
Належно організований і поставлений бухгалтерський облік реалізації товарів і податкових зобов'язань з ПДВ, що забезпечує стан ажуру в обліку здійснених господарських операцій, має важливе значення для підвищення ефективності роботи підприємств, для забезпечення своєчасних і повних розрахунків з бюджетом за податковими зобов'язаннями з податку на додану вартість.
Як видно із викладених в цій та попередніх статтях автора проблем бухгалтерського обліку товарів та податку на додану вартість, бухгалтерський облік в останній час без потреби так ускладнено, що розібратись в нормативних документах та їх застосуванні в практиці організації і ведення бухгалтерського обліку навіть висококваліфікованим бухгалтерам вельми трудно. Бухгалтерська служба України не була готова до введення таких змін в обліку, які сталися в другому півріччі 1997 р., а відповідна підготовка бухгалтерів до принципово нових підходів в організації і веденні бухгалтерського і податкового обліку також не була проведена. До речі, належної методологічної допомоги працівники бухгалтерської служби, нажаль, і зараз не мають.
Замість належної організації бухгалтерського обліку і на цій основі посилення бухгалтерського та іншого контролю за ефективністю господарсько-фінансової діяльності, що можуть дати реальне підвищення прибутків, рентабельності господарської діяльності та збільшення платежів податків до бюджету України, бухгалтерська служба зайнята виписуванням додаткових податкових документів та їх реєєстрацією в порядку 3 - 4 разового дублювання облікових записів, пов'язаних з обліком податку на додану вартість: в товарних і платіжних документах, в бухгалтерському обліку, в податкових накладних, в книгах обліку податкових зобов'язань і податкового кредиту. Хіба введення додаткового податкового обліку дало збільшення податкових надходжень до державного бюджету України в 1997 - 1998 роках ? Економічно не обгрунтована, практично попередньо не відпрацьована облікова паперотворчість ще ніколи не давала та й дати не може позитивних результатів.
Що стосується обліку податків та контролю за своєчасним і повним надходженням їх до державного бюджету, то тільки бухгалтерський облік може забезпечити такий контроль. Податковий облік з ряду причин, в основному із-за відсутності в ньому системного контролю за правильністю записів, не може забезпечити такого контролю. Думаємо, що ця проста істина повинна бути зрозумілою всім.
На наш погляд, основна причина наших неудач у справі перебудови народногосподарського обліку в незалежній Україні в тому, що вирішуються атуальні його питання без достатньої методологічної підготовки й відпрацювання практичної сторони нормативних документів з обліку, в прийнятті їх в пожарному порядку. Вирішити актуальні проблеми обліку, і в першу чергу основного виду народногосподарського обліку - бухгалтерського обліку без залучення до їх вирішення висококваліфікованих бухгалтерів-практиків, наукових працівників, включаючи експериментальне відпрацювання прийнятих рішень, не можливо.
Автор статті, що п'ятдесят років безпосередньо зв'язаний з організацією і веденням бухгалтерського обліку, з науково-практичним вирішенням його актуальних завдань має всі підстави стверджувати, що такої плутанини в методології його ведення та в звітності, як в останній час, ще не було. І це ненормальне та шкідливе для економіки України явище мусить бути якнайшвидше ліквідоване на державному рівні, можливо з введенням в дію з 1 січня 2000 року нового Плану рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій і устаров з рвхуванням міжнародних стандартів ведення обліку..
Удосконалення народногосподарського обліку, посилення контрольних функцій бухгалтерського обліку має стати складовою частиною заходів щодо виведення економіки незалежної України з кризи.
Облік реалізації товарів, відвантажених і оплачених до 1 липня 1997 року
У зв'язку з неплатежами та змінами в законодавстві України про податок на прибуток підприємств та про податок на додану вартість питання правильного відображення в обліку реалізації товарів, відвантажених покупцям до 1.07.97 р. і не оплачених ними, є вельми актуальним.
Згідно зі зміненим Порядком складання декларації про прибуток підприємства, затвердженим наказом ДПАУ від 21.01.98 р. № 37 відповідно до пункту 22.14 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" датою збільшення валових доходів платника податку для товарів (робіт, послуг),відвантажених (виконаних, наданих) до набрання чинності цим Законом (з 1.07.97 р.), по яких не проведена оплата їх вартості покупцями, є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок платника податку в оплату таких товарів (робіт, послуг), крім платників податку, які застосовують порядок, за яким виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається за вартістю відвантаженої продукції (виконаних робіт, наданих послуг).
Очевидно, що необхідно враховувати вказані положення Закону в податковому обліку валових доходів. Що стосується бухгалтерського обліку реалізації і

 
 

Цікаве

Загрузка...